Datum:

Meting APN 10 juni 2022

Op 10 juni 2022 is een meting uitgevoerd naar benzeen, PAK en geur aan de schoorsteen bij APN. In opdracht van de ODRN voerde een gecertificeerd bedrijf deze meting uit.

Het rapport met de resultaten van deze meting op 10 juni 2022 is door de ODRN beoordeeld. Uit die beoordeling bleek dat voor de uitstoot van PAK en geur wordt voldaan aan de norm. Omdat de productietijd op 10 juni 2022 beperkt was, kon er geen beoordeling op benzeen plaatsvinden.