Datum:

Meting APN 2 februari 2022

Op 2 februari 2022 is een meting uitgevoerd naar benzeen, PAK en geur aan de schoorsteen bij APN. In opdracht van de ODRN voerde een gecertificeerd bedrijf deze meting uit.

Het rapport met de resultaten van deze meting op 2 februari 2022 is door de ODRN beoordeeld. Uit die beoordeling bleek dat voor de uitstoot van benzeen, PAK en geur word voldaan aan de norm. Omdat er nog geen sprake is van een stabiele situatie in de uitstoot van de centrale wordt de eerder ingezette handhavingsprocedure nog niet beëindigd. De APN is hier per brief over geïnformeerd.

Documenten