Datum:

Vervolgonderzoek samenwerking gemeente en ODRN

Om beter te kunnen sturen op het verminderen van de negatieve effecten van het vrijkomen van stoffen, heeft gemeente Nijmegen onderzoek laten doen naar de  samenwerking bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Beiden hebben hier een belangrijke rol in, als bevoegd gezag en uitvoerder van deze taken. Zowel de gemeente als ODRN omarmen de uitkomsten van het onderzoek als basis voor verbeteringen en gaan aan de slag met de adviezen en vervolgacties. Waaronder het uitvoeren van een impactanalyse, samen met betrokkenen, om te onderzoeken wat er extra nodig is om de huidige afspraken te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer sturen op resultaat zoals naleefgedrag van bedrijven en beleidsdoelen zoals goede luchtkwaliteit.