Datum:

Raadsbrief gemeente Nijmegen 4 juli 2023 - Overschrijding PAK-emissie APN Dura Vermeer

Tijdens een emissiemeting bij APN Dura Vermeer op 2 mei 2023 is een overschrijding gemeten van de emissiegrenswaarde van PAK, te weten 0,054 mg/Nm3. De emissiegrenswaarde is gesteld op 0,05 mg/Nm3. Dit betekent een overschrijding met 0,004 mg/Nm3. De gemeente is van mening dat altijd moet worden voldaan aan de emissiegrenswaarde. Ongeacht de grootte van de overschrijding. De gemeente is voornemens APN Dura Vermeer hiervoor een last onder dwangsom op te leggen en daarmee te dwingen aanvullende maatregelen te nemen om toekomstige overschrijdingen van de emissiegrenswaarde voor PAK te voorkomen. 

Bekijk de raadsbrief van 4 juli 2023