Datum:

Informatiebijeenkomst bedrijven Nijmegen-West en Weurt 8 februari 2022

Wilt u de presentatie van deze bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via luchtwest@nijmegen.nl
 
Sprekers: 

  • Gespreksleider
  • Wethouder gemeente Beuningen
  • Wethouder gemeente Nijmegen
  • Projectleider luchtkwaliteit, gemeente Nijmegen
  • Accountmanager Gelderse Omgevingsdiensten, provincie Gelderland
  • Adviseur bedrijven en stadsontwikkeling, gemeente Nijmegen
  • Beleidsmedewerker economische zaken, gemeente Beuningen

Gespreksleider – Welkom

Tijdens deze middag willen we bedrijven informeren over de stand van zaken en met jullie in gesprek gaan. Aan deze online bijeenkomst werken mee de gemeenten Nijmegen en Beuningen, provincie Gelderland en de ODRN. Tijdens de middag worden bedrijven niet specifiek besproken, maar houden we het meer algemeen. 

Wethouders – Aftrap

De wethouder van gemeente Beuningen vertelt dat er al sinds 2010 wordt samengewerkt door de gemeente Nijmegen en Beuningen rondom het gebied van TPN-West. De samenwerking is zowel ambtelijk als bestuurlijk goed. In het verleden was er het Kronenburgerforum, nu dat er niet meer is moeten we elkaar op andere manieren vinden op dit dossier. De wethouder van gemeente Nijmegen beaamt het verhaal van zijn collega uit Beuningen. Hij zou graag op zoek gaan naar een nieuw initiatiefvergelijkbaar met het Kronenburgerforum met als doel om zo direct mogelijk in contact te staan met elkaar. Ook in overleg met de provincie, om zo zoveel mogelijk samen te kunnen optrekken. Zowel met de gemeentelijke als de provinciale bedrijven. Verder vertelt de wethouder over de verschillende bronnen van luchtverontreiniging, naast de industrie zijn er de bronnen verkeer, scheepvaart en huishoudens (houtstook). Zowel de provincie, gemeente Beuningen en gemeente Nijmegen zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), waar alle bronnen van luchtvervuiling worden aangepakt. Het is belangrijk om niet naar elkaar te wijzen, maar om samen stappen te zetten. De wethouder van gemeente Beuningen is het hiermee eens. Het is belangrijk om de verbinding te blijven zoeken en samen te zoeken naar oplossingen. 

Projectleider luchtkwaliteit – Voortgang luchtkwaliteit

De projectleider vertelt over hoe we werken aan het uitvoeren van de motie van de gemeenteraad van Nijmegen van 27 januari 2021. Ook vertelt hij over het inventarisatierapport relevante bedrijven met luchtemissie. Hierna komt de asfaltcentrale APN kort aan bod. Ook gaat hij in op het vastgestelde meetplan op straatniveau. Wat werd er al gemeten en wat gaan we extra meten? Als laatste vertelt hij over de vervolgstappen in het dossier luchtkwaliteit. Het belangrijkste is om samen te werken aan betere luchtkwaliteit. 

Accountmanager Gelderse Omgevingsdiensten – Inventarisatie Provincie

De accountmanager licht kort de inventarisatie van de provinciale bedrijven met relevante luchtemissie toe. 

In gesprek met adviseur bedrijven en stadsontwikkeling (Nijmegen) en beleidsmedewerker economische zaken (Beuningen)

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op bedrijventerrein TPN-West. We willen hierover goed communiceren en ook de bedrijven hierin meenemen.

Vanuit de bedrijven komt naar voren dat vertrouwen de basis voor samenwerking en overleg is. Dit vertrouwen kan geschaad worden op het moment dat er een motie zoals ‘Exitstrategie TPN-West’ wordt aangenomen. De wethouder gaat hierop in door uit te leggen dat er op dit moment nog overleg plaatsvindt met de gemeenteraad over hoe om te gaan met de aangenomen moties. 

De bedrijvenvereniging TPN-West vertelt over de geplande open dag op zaterdag 14 mei. Door corona is dit initiatief meerdere keren uitgesteld. Het doel van deze dag is om te laten zien wat er gebeurt op het terrein en welke ontwikkelingen er zijn nu en in de toekomst. Hiermee wil de vereniging ook verbinding maken en onderhouden met de omgeving. Er is een oproep gedaan aan alle bedrijven om mee te doen.
 
Verder is gesproken over: hoe kunnen we nader tot elkaar komen en elkaar in de toekomst blijven vinden? 

Afsluiting

De avond wordt afgesloten door de beide wethouders en zij benadrukken nogmaals het belang van meepraten, meedenken en meedoen; het gaat over samenwerking. Daarbij zijn transparantie en vertrouwen belangrijk. Met de open dag laat de bedrijvenvereniging zien dat ze welwillend zijn. Ook wordt de ambitie voor een vervolgbijeenkomst in de zomer uitgesproken.