Titel Omschrijving Grondslagen Verwerkingsdoel Bewaartermijn Gegevenscategorie Betrokkene Ontvanger
Afhandelen collectieve zorgverzekeringBijzondere bijstand kan ook verleend worden in de vorm van een collectieve zorgverzekering. Voor dat proces vindt deze verwerking plaats.Voldoen aan een wettelijke verplichtingAanbieden collectieve zorgverzekeringZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2020)Nationaal identificatienummer (BSN), Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenPersoneelszaken
Afhandeling betalingen gemeentelijke diensten PubliekszakenVerrichten van betalingen Taak van algemeen belang Afhandeling betalingen gemeentelijke dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Archiveren en beheren van documentenComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Zorgdragen voor duurzame archivering van (digitale) documenten en archieven.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Afzender betreffend document, Behandelaar van het betreffende document, Geadresseerde van het betreffende documentAmbtenaren gemeente Nijmegen, Raadplegers archief/informatievoorziening
Authenticeren van adresgegevensLandelijke pilot voor tegengaan van onjuistheden in de BRPTaak van algemeen belang Beheren van BRP databaseVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2020)AdresgegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPAfdeling Publiekszaken
Authenticeren van inwoners bij digitale aanvragenComponent voor het ondersteunen van het authenticatieprocesToestemming van betrokkeneIdentiteit bepalen t.b.v. toegang tot systemenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBiometrische gegevens , NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen, Politie en Justitie
Authenticeren van klantenComponent van het digitale authenticatieprocesTaak van algemeen belang Het rechtmatig aanvragen van producten en dienstenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2020)Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvrager van het betreffende product of vergunning
Begeleiden van (Europese) aanbestedingen__Taak van algemeen belang Op professionele wijze communiceren met inschrijvers op (Europese) aanbestedingenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, TelefoonnummersContactpersonen van inschrijvende partijen op een (Europese) aanbestedingInkoopadviseur
Behandelen subsidieaanvraagVoor de afhandeling van subsidies zijn persoonsgegevens vereist Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneBehandelen subsidieaanvraagZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Financiële bankgegevens , Financiële gegevens, E-mailadressen, Financiële gegevens, NAW gegevens Aanvrager van het betreffende gemeentelijke productAmbtenaren gemeente Nijmegen, Afhankelijk van service: publiek/Medewerkers
Behandelen subsidieaanvragenComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.Taak van algemeen belang Behandelen en controle op afhandeling subsidie aanvragen op gebied van sportZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële bankgegevens , NAW gegevensAanvragers van een subsidie, Medewerkers backoffice bureau SubsidiesMedewerkers gemeente Nijmegen, College van B&W, Gemeenteraad en de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen
Behandelen zorgvragen burgerComponent voor het zo goed mogelijk zorg dragen voor burgers. Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneZorgvraag burger behandelenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), GeslachtAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Zorg en Inkomen
Beheren administratie marktenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.Taak van algemeen belang Aanmaken en bijhouden van marktvergunningeneen jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2020)Geboortedatum, NAW gegevens, Financiële bankgegevens , E-mailadressenToezichthouder Bureau Toezicht en HandhavingBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving
Beheren administratie uitgifte van materiaal voor evenementenComponent voor het bijhouden van administratie betreffende uitgifte van materialen voor evenementen. Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBehandeling en afdoening van documenten, Herstel en onderhoudswerkzaamheden Openbare Ruimte tbv evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)E-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningBackoffice Stad en Wijkservice
Beheren camera's dienstpandenBetreft het beheren van de camera's in de openbare gebieden van het Stadhuis en de StadswinkelGerechtvaardigd belangHet doel van het gebruik van cameratoezicht is (preventieve) bescherming van het bestuur en haar medewerkers en/of derden en eigendommen tegen agressie en diefstal30 dagenGegevens over gezondheid, Foto's en video'sMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Bezoekers van een gemeentelijk dienstpandMedewerkers Facilitaire zaken
Beheren camera's voor toezicht in de openbare ruimteComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera'sTaak van algemeen belang Toezicht en handhaving via camerabeelden4 weken KentekengegevensIn beeld gebrachte personenPolitie
Beheren college en raadsbesluiten, rekenkameronderzoeken en ingekomen stukkenComponent voor het bijhouden van college en raadsbesluiten en ingekomen stukken voor raad en college.Taak van algemeen belang Beheren van besluiten en ingekomen stukken van Raad en College, Beheren van en besluiten rondom rekenkameronderzoekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAmbtelijk secretaris Rekenkamer, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, College en RaadsledenAmbtenaren gemeente Nijmegen, College en raadsleden, Journalisten (openbare stukken)
Beheren dashboard meldingen openbare ruimteDe gegevens in dit project worden gebruiken om een dashboard te voeden. Dat dashboard is een middel om het uiteindelijke doel efficiÎnt te kunnen uitvoeren; het effectief en efficiÎnt oplossen van meldingen in de openbare ruimte. Dit voorkomt op zijn beurt ook weer het ontstaan van meer meldingen.Taak van algemeen belang Het effectief en efficiënt afhandelen van meldingen in de openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkLocatiegegevens melding, Aktenummer aanstelling BOAMelder van een incident in de openbare ruimteAmbtenaren gemeente Nijmegen
Beheren database alarmautorisatiesWanneer er een alarm afgaat dient deze geautoriseerd te worden. Het betreft hier een component om dat bij te houden. Toestemming van betrokkeneBeheren database voor de alarmopvolgingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens , TelefoonnummersMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Beheren en uitvoeren WOZWaardebepaling onroerend goedTaak van algemeen belang Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole, Het heffen, invorderen en uitkeren van belastinggelden, Het waarderen van onroerende zakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), BAG gegevensEigenaren van onroerend goedMedewerkers bureau Belastingen
Beheren financiële administratieComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersingGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Voeren van administratie, relatiebeheer en het mogelijk maken van betalingsverkeer.7 jaar (selectielijst archiefwet 2020) Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevensDe betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdracht, De Betrokken debiteur bij de specifieke betaalopdrachtAccountant, Curator, Gemeentelijke deurwaarder, Legesambtenaar
Beheren gegevens voor het datawarehouseDatawarehouse verzamelt gegevens om diverse analyses te kunnen uitvoeren. Taak van algemeen belang Beheren gemeentelijk datawarehouseZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regeling, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Aanvragers van een gemeentelijk parkeerproduct
Beheren Insite (intranet)__Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneIntegrale informatievoorziening medewerkerstwee jaar na uitdiensttredingTelefoonnummers, Personeelsnummer, NAW gegevens , E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren Internet Research Network voor sociale rechercheComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domeinGerechtvaardigd belangIn beeld krijgen en stoppen van huiselijk geweld10 jaar (selectielijst archiefwet 2020) NAW gegevens, Genetische gegevens, Gegevens over gezondheidpleger van uitkeringsfraude, Slachtoffer van uitkeringsfraudeAfdeling Veiligheid, Politie en Justitie
Beheren Management Informatie Systeem GWSComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.Taak van algemeen belang Afhandeling van aanvragen op het gebied van de Wmo, Beoordeling recht op bijstand, Handhaving op gebied van de wmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2020)Gegevens over gezondheid, Geboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Financiële gegevens, KentekengegevensAanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen WmoBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, Zorgaanbieders, Zorgadviesteams
Beheren Meedoen-regeling (Stadspas)Ondersteuning inwoners onder bepaalde inkomensgrens. Taak van algemeen belang Behandelen aanvragen Meedoen-regelingZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2020)Financiële gegevens, Financiële gegevens, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvragers die gebruik willen maken van de Meedoen-regelingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Beheren meldingen graafwerkzaamheden ondergrondse infrastructuur en wegwerkzaamheden en evenementenvoor het melden van graafwerkzaamheden c.q. aanvragen instemmingsbesluitTaak van algemeen belang Beheren van meldingen graafwerkzaamheden en of aanvragen instemmingsbesluit, Beheren van wegwerkzaamheden en evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAfzender betreffend documentBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Medewerkers afdeling Stadsbeheer, Gemeentelijke toezichthouders
Beheren mobiel parkerenMobiel parkeren door meerdere GSM ProvidersTaak van algemeen belang Beheren toegangsrechten kortparkeren op straatZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensRechthebbenden op een verblijfsrecht t.b.v. kort-parkeren in de openbare ruimteBackoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Administratief medewerker bureau Toezicht en Handhaving
Beheren parkeerapparatuur en -gegevensComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkene, Bescherming van vitale belangen, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneRegistratie van private parkeerabonnementen en beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarage.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensRechthebbenden op een parkeerabonnementAccountant, Backoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Beheren parkeerrechtendatabaseComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Gerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneRegistratie van alleen kentekengegevens i.k.v. verblijfsrechten (parkeervergunning) op straat of ontheffing o.g.v. art. 87 RVV 1990. Dit o.g.v. art. 225 Gemeentewet.24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistKentekengegevensRechthebbenden op een ontheffing ex. art. 87 RVVAccountant, Operators Verkeersmanagement Centrale / RTC, Backofficemedewerkers Parkeren en Verkeersmanagement, Belproviders kort parkeren (derde bewerker), Brickyard handhaving Griftdijk (derde bewerker), Bureau Toezicht en handhaving (derde bewerker), Citypermit, Parkbase (derde bewerker), Parkfolio (derde bewerker)
Beheren personeelsinformatiesysteemComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichtingDossiervorming personele gegevensTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2020)Sollicitatiegegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Gegevens over gezondheidMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Oud medewerkers gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren register burgerlijke stand/huwelijksdossiers/geslachts(naam)wijziging/NederlanderschapSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.Voldoen aan een wettelijke verplichtingActualisatie Burgerlijke stand110 jaar (selectielijst archiefwet 2020) NAW gegevens, Aktenummer Burgerlijke standBurgers die opgenomen moeten worden in de Burgerlijke standAfdeling Publiekszaken, Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Beheren registratiesysteem ritten (GPS) voor StadsbeheerComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneHet beheren van het wagenpark van Stad- en wijkservice, Informatiegestuurd beheer openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPersoneelsnummerMedewerkers van de afdeling Stadsbeheer
Beheren roadbarriers door cameratoezichthet middels camera\'s beheren van de roadbarriers tbv schades en werkingGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Kentekenhouder, Medewerkers team verzekeringen en verhaal, Operator Verkeersmanagement Centrale / RTCBackoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Operators Verkeersmanagement Centrale / RTC, Medewerkers Afdeling Financiën
Beheren salarisverwerkingComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.Gerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Vastleggen en betalen van salarissen en vergoedingenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)Financiële gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, College Burgemeester en Wethouders, RaadsledenABP, UWV
Beheren Subsidie VolgsysteemComponent voor beheren van subsidiesysteemVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Registratie van inkomende subsidiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, GeslachtIedere gebruiker die op basis van zijn of haar account wil inloggen
Beheren toegangsrechten, parkeervergunningen parkeergelegenheid (private parkeerabonnementen en kort parkeren)Registratie van private parkeerabonnementen en het beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarageToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBeheren private parkeerabonnementen en toegang tot specifieke parkeergarage, Beheren toegangsrechten parkeergarage mbt kortparkerenGegevens worden direct bij einde van een parkeerabonnement (opzegging) gewist.KentekengegevensRechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkeren in de openbare ruimte, Rechthebbenden van een parkeerabonnementAccountant, Backoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Beheren van de Interne telefoongidsComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Gerechtvaardigd belangBereikbaarheid medewerkersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkFoto's en video's, E-mailadressen, TelefoonnummersMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren van Medewerkersportal HRM, verlof aanvragen e.d., toegang tot digitaal dossierComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangBeheer eigen personele gegevens voor medewerkersTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2020)Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, E-mailadressen, Financiële bankgegevens , Telefoonnummers, Personeelsnummer, OpleidingsgegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren van parkeergarage toegangsystemenBeheren van toegangscontrole systemen ParkeergaragesGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, Kentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale / RTCBackoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Operators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Beheren van parkeervergunningensysteemondersteuning van parkeerbeheer en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Taak van algemeen belang Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Het afhandelen van klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders. FinanciÎle afwikkeling van aanvragen tot het verlenen van parkeervergunningen, Ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementen en het beheren van wachtlijsten. Het beheren van het dossier ter afhandeling van bezwaar- en beroepzaken tegen beschikkingen inzake parkeervergunningen, Verlenen van parkeervergunningen, Wijzigen of intrekken van Europese dan wel gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten, Wijzigen of intrekken van ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementenZeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2020)Kentekengegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht, Financiële gegevens, Geboortedatum, NAW gegevensAanvragers van een gemeentelijk parkeerproduct, Belanghebbende, klagerAccountant, Betreffende vergunninghouder, Lynxx kentekendatabase Parkmobile (derde bewerker)
Beheren van toegangscontrole systemen Parkeergarages GroesbeekComponent voor beheer op faciliteitenGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personenOperators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera\'s VID)Raadpleegfunctie op Incident managementcamera\'s VIDTaak van algemeen belang Beheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeerBetreft RaadpleegfunctieKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Operator Verkeersmanagement Centrale / RTC, VerkeersmanagerOperators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera's)het beheren van de verkeersdoorstroming door het gebruik van Incident management camera\'sGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Beheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeer24 uurKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Kentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale / RTC, VerkeersmanagerOperators Verkeersmanagement Centrale / RTC, Verkeersmanager
Beheren werkzaamheden IRVNComponent voor het ondersteunen van alle ICT-gerelateerde zakenGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Authenticatie (t.b.v. toegang tot systemen), Beheersen datastromen, Beheersen en veilig schonen media, Data back-up en restore, Digitale inbraakpreventie, Identity access management, Monitoring gevoelige data, Monitoring van netwerkverkeer, Nieuw(e) VerwerkingsdoelZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, E-mailadressen, NAW gegevensMedewerkers & (externe) hulpverleners, Medewerkers IRVNIRVN
Beheren werkzaamheden ROBZorgkosten WMO/jeugd en meldingen aan CAKTaak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneVerzoek tot onderzoek jeugdzorg behandelen, Zorgkosten aan CAK bepalen in verband met eigen bijdrageNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staatBurger die leerplichtig is, Burger met schulden, BurgersROB
Beheren werkzaamheden WerkbedrijfComponent voor het administreren van werkzaamheden WerkbedrijfGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Loonkosten subsidie werkgever, Ondersteuning arbeidsbemiddeling en -inschakeling, ReÔntegratie cliÎnten trajectbegeleiding, Uitvoering Wet Poortwachter, Versterken van arbeidsmarktpositie, Verwerken t.b.v. UWV voor uitvoering Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Administratienummer, NAW gegevensMedewerkers & (externe) hulpverlenersMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren werving en selectiesysteem personeelComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneWerving en selectie personeelZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressen, TelefoonnummersAmbtelijk secretaris Rekenkamer, Sollicitant , Medewerkers P&O Advies
Beheren WMO-voorziening wonen en verplaatsenUitvoering taken vanuit de WMO. Administratie en bijhouden van de voorzieningen. Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneAfhandeling van aanvragen op het gebied van de Wmo, Handhaving op gebied van de wmo, Uitvoering geven aan de WmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2020)Telefoonnummers, Financiële bankgegevens , NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), GeslachtAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Zorg en Inkomen, Medewerkers Sterker
Bijhouden integriteitsgebeurtenissenComponent voor bijhoudenGerechtvaardigd belangBijhouden integriteitskwestiesTien jaar (selectielijst archiefwet 2020) Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenCommissie integriteitsonderzoek
Distribueren en synchroniseren basis- en kerngegevensDatastromen onder controle houden. Taak van algemeen belang Beheersen datastromenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, Geslacht, GeboortedatumBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven , gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de applicatie AtlantisMedewerkers gemeente Nijmegen, IRVN
Duurzaam beheren analoge archieven en collectiesHet betreft de modules Archief, NT en THA van de applicaties AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Het in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van analoge archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, Gegevens over gezondheid, Politieke opvattingen, Genetische gegevens, NAW gegevens, Strafrechtelijke gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), Biometrische gegevens , E-mailadressen, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, Ras of etnische afkomst, Lidmaatschap van een vakbond, Seksueel gedrag of geaardheidBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven , gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de applicatie AtlantisMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Duurzaam Beheren digitale archieven en collecties (E-depot)Het in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van digitale archieven in het kader van archivering in het algemeen belangVoldoen aan een wettelijke verplichtingHet in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van digitale archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkSeksueel gedrag of geaardheid, Lidmaatschap van een vakbond, Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, Financiële bankgegevens , E-mailadressen, Financiële gegevens, Biometrische gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), Strafrechtelijke gegevens , NAW gegevens, Genetische gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Politieke opvattingen, Gegevens over gezondheidBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven , gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de ICT-oplossing ArchivematicaMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Factureren deelname gemeentepolisComponent facturering zorgverzekeringVoldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneAanbieden collectieve zorgverzekering7 jaar selectielijst Geboortedatum, Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Financiële gegevens, E-mailadressen, Telefoonnummers, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Financiële bankgegevens , Gegevens verzekering, Gegevens m.b.t. inkomen, NAW gegevens gemachtigdenPersonen (inwoners) die behoren tot de doelgroep van de gemeentepolis, dan wel inwoners die al deelnemen en een wijziging op deze gemeentepolis wensen door te geven.
Genereren van standaarddocumentenOpstellen van standaarddocumenten aan de hand van sjablonenGerechtvaardigd belangHet eenvoudiger maken van werkprocessen door het beschikbaar stellen van vooraf gedefinieerde sjablonen.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensGebruikers die documenten opstellen aan de hand van de sjablonen
Handhaven geslotenverklaring Griftdijk-NoordHandhaving geslotenverklaring op de Griftdijk-Noord. Dit o.g.v. artikel 62 RVV 1990Taak van algemeen belang Handhaven geslotenverklaring Griftdijk-NoordVijf jaar na versturen waarschuwingsbrief of sanctie (Archiefwet 2020)KentekengegevensKentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-NoordBackoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Administratief medewerker bureau Toezicht en Handhaving, CVOM, Openbaar Ministerie via CJIB
Het beheren en toegankelijk houden van archieven en collectiesBijdrage aan goede archivering. Mede plicht uit de archiefwet. Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneBeheer en het toegankelijk maken van archieven en collectiesWettelijke bewaarplichtNAW gegevensMedewerkers Regionaal Archief NijmegenRaadplegers archief/informatievoorziening
Delen informatiemateriaal uit archieven en collectiesHet betreft de modules Aanvragen en bezoeken, Winkelwagen en Optie reageren van de applicaties AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneHet uitleenbeheer beheren van archief- en collectiestukkeneen jaar (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, E-mailadressen, Financiële gegevens, TelefoonnummersOnderzoekersMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Invorderen gemeentebelastingenNodig om belastingen te innen. Voldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Het invorderen van belastinggelden7 jaar (selectielijst archiefwet 2020) Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Financiële gegevens, Financiële bankgegevens , Financiële gegevens, Eigendomsgegevens , NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Inwoners gemeente Nijmegen
Inzet van Bodycams bij Bureau Toezicht en HandhavingInzet van bodycam voor bureau Toezicht en HandhavingGerechtvaardigd belang de-escalerende werking en vergroten van veiligheidsgevoel van de toezichthouder28 dagenFoto's en video'sBurgers die staande worden gehoudenAdministratief medewerker bureau Toezicht en Handhaving, Team technisch toezicht van de Politie Oost Nederland
Inzien van belastinggegevensComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.Taak van algemeen belang Heffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële gegevens, Geboortedatum, NAW gegevensAanvrager van het betreffende gemeentelijke product, De belastingplichtigeRBD, Waterschap
Leveren inkomensondersteuningComponent voor leveren van bijzondere bijstand.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Verlenen bijzondere bijstand, Verstrekken van uitkeringenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2020)NAW gegevens, Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, Financiële gegevens, E-mailadressen, Financiële bankgegevens Aanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Zorg en Inkomen
Leveren van IRMA Attributen uit de BRPBijdragen aan de IRMA app Toestemming van betrokkeneAanleveren attribuut (digitaal uittreksel uit de BRP) aan de Irma AppAfhankelijk van geldigheidsduur betreffende AttribuutGeslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), Geboortedatum, NAW gegevensAanvrager van het betreffende gemeentelijke product
Leveren van persoonsgebonden bedrijfskleding-Toestemming van betrokkeneAfhandelen van bestellingen van persoonsgebonden bedrijfskledingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Biometrische gegevens , E-mailadressenAanvrager van het betreffende gemeentelijke productFrontoffice medewerkers Publiekszaken, Backoffice Stad en Wijkservice
Melden van onderzoekenmeldpunt onderzoek van de afdeling Onderzoek en StatistiekToestemming van betrokkeneBijhouden onderzoeksprogramma en online publiceren artikelenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensOnderzoekers bureau O&S
Meten kwaliteit processen adhv normensets oor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Taak van algemeen belang Accountantscontrole Jaarrekening: PW, Wettelijke taak: de verantwoording richting het RijkZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2020)NAW gegevens, Gegevens over gezondheidUitkeringsgerechtigden in het kader van de ParticipatiewetManagementteam en accountant
Ondersteunen data warehouseBusiness intelligenceTaak van algemeen belang Data verwerken ten behoeve van sturingsinformatie, Verbeteren business intelligenceNiet van toepassingNAW gegevensMedewerkers die gebruik maken van de gemeentelijke ICT systemenMedewerkers gemeente Nijmegen
Ondersteunen forensisch onderzoek__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Uitvoeren forensisch onderzoekNiet van toepassingNAW gegevens, Kamer van Koophandel gegevens Medewerkers & (externe) hulpverleners, Burgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenMedewerkers Omgevingsdienst (ODRN)
Ondersteunen forensisch onderzoek__Taak van algemeen belang Ondersteunen forensisch onderzoekTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Justitiële gegevens, NAW gegevensBurger die onderzocht wordtOpenbaar Ministerie
Ontzeggen toegang gemeentelijke gebouwenToegang tot gebouwen ontzeggen ter bevordering van openbare orde en veiligheid. Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangHet bevorderen van de openbare orde en veiligheidZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBurgers met gebiedsverbod, Burgers met plaatselijk locatieverbodAfdeling Veiligheid, Ambtenaren gemeente Nijmegen, Politie
Opslaan van mediabestanden, communicatiematerialen, grafische bestanden, logo's, foto's en video's__Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneLeveren van ondersteunende diensten in communicatie voor het verwerken van toestemming in gebruik van fotografie en in het algemeen belang voor het distribueren van communicatiematerialenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens , Foto's en video'sGebruikers beeldbank, Modellen die zijn afgebeeld op foto's.Bureau Communicatie
Opstellen en bijhouden van rapporten CRMComponent voor het bouwen van rapporten met interactieve inhoudTaak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneRelatiemanagementZeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, Financiële bankgegevens , Kamer van Koophandel gegevens , NAW gegevens, Telefoonnummers, GeboortedatumOndernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen
Raadplegen eigendomsgegevens van percelenComponent voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Taak van algemeen belang Informatie geven van eigenaren van percelen op de kaart / informatiedienstverleningZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, E-mailadressenPerceeleigenarenMedewerkers gemeente en ODRN
Raadplegen landelijke BRP gegevensComponent voor het actueel houden van BRP gegevens Gerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Vastleggen BRP gegevensZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, GeboortedatumNiet inwoners van de gemeente Nijmegen
Regelen afvalinzamelingUitvoering werkzaamheden in het kader van afvalinzameling en Meld & Herstel meldingen. Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneBeheren informatie omtrent afvalpassen en afvalinzamelingZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenBackoffice DAR
Registeren gegevens medewerkers afdeling VSA voor roosterplanningComponent voor registratie roosterplanning VSAGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Beheren en inplannen van inzet van medewerkers afdeling VSAZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens , Gegevens betreffende planning, dagindeling en inzetbaarheidMedewerkers van de afdeling VSA
Registeren Gemeentelijke incidenten (GIR) systeemComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.Gerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Registratie van agressie en (bijna) ongevallenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkJustitiële gegevens, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incident, ARBO behandelaar van het betreffende incident, Getuigen van een geregistreerd incidentPolitie en Justitie, Leidinggevenden
Registeren meldingen ICT-servicedesk en eigendommen-registratie ICTComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.Gerechtvaardigd belangregistreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken, Zorgdragen voor continuïteit informatievoorzieninggegevens blijven bewaardNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Registeren stembureauledenComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.Taak van algemeen belang Organiseren bezetting van de stembureausZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkFinanciële bankgegevens , NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)StembureauledenMedewerkers Afdeling Financiën, Stembureauleden
Registeren voortgang en afhandelen bezwaar en beroepsproceduresComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.Taak van algemeen belang Monitoren voortgang bezwaar, beroep - en klachtproceduresZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens klager, NAW gegevens gemachtigden, NAW gegevens van bezwaarmakersIndiener van een bezwaarschrift, Klager of zijn gemachtigde, Klagerklagers, indieners bezwaar en beroepszaken, Betrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen, Rechterlijke instanties i.k.v. beroepsprocedures dan wel Nationale Ombudsman
Registreren casusbesprekingenComponent voor het in beeld brengen van personen op de thema\'s die RIEC behandelt, met name ondermijnende criminaliteitTaak van algemeen belang Registreren van in het RIEC besproken casesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, E-mailadressen, Geboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, Strafrechtelijke gegevens Betrokkenen die in de cases van het RIEC worden besproken/onderzochtGemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met familiair crisismanagement
Registreren en afhandelen klachtenComponent voor het afhandelen van klachten Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneCorrect klachten registreren en afhandelenTwee jaar na indiening (selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens klagerKlagerBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Registreren en beheren leden personeelsverenigingAdministratie personeelsvereniging Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneRegistreren en beheren van de ledenadministratie van de personeelsverenigingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, TelefoonnummersMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Registreren en beheren van gegevens belastingplichtigenComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.Taak van algemeen belang Heffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Financiële gegevensInwoners gemeente NijmegenMedewerkers bureau Belastingen, Belastinginspecteur via Gouw Belastingen
Registreren en ondersteunen van het verkiezingsprocesOndersteunen administratie verkiezingen, check op rechtmatigheid stembiljetten Taak van algemeen belang Het ondersteunen van de administratieve processen tijdens de verkiezingen, Het registreren en controleren op rechtmatigheid van stembiljetnummersVier wekenNAW gegevens , StembiljetnummerStemgerechtigde op basis van de Kieswet, Voorzitter stembureauLeden stembureau
Registreren en terugmelden AVG-verzoekenVerwerken AVG-verzoeken van betrokken burgers. Dit kan zowel inzage zijn, als wijziging of verwijdering. Voldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneAVG-verzoeken van burgers afhandelen. Zeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAmbtenaren gemeente Nijmegen
Registreren gegevens crisis- en rampenbestrijdingComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatieTaak van algemeen belang Uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden ten tijde van een crisis of rampZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBestuurders en medewerkers gemeente Nijmegen die betrokken zijn bij de gemeentelijke rampenbestrijdingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Registreren gegevens inwoners bij BuurtteamsComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.Taak van algemeen belang Uitwisselen informatie en signalen tussen instellingen zorg en veiligheidZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), Geboortedatum, Gegevens over gezondheidBetreffende inwoner van de gemeente Nijmegen met problematiek op domeinen Jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, casemanager betrokken bij de betreffende casusKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid
Registreren gegevens medewerkers voor roosterplanning, registreren gegevens klantenComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel/Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisatiesGerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneBeheren en plannen van de inzet van medewerkers, Onderhouden relaties met klantenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Financiële gegevensInwoners van de gemeente NijmegenCoda, Docenten die lessen verzorgen in gemeentelijke accommodaties
Registreren gegevens medewerkers Welzijn & Jeugd en Sport & Recreatie voor roosterplanningComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieelGerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneMaken van roosters voor de bezetting van de Welzijn & Jeugd en de Sport & Recreatie accommodatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevens, Telefoonnummers, GeboortedatumMedewerkers en vrijwilligers van bureau Sport, Welzijn en Accommodaties , Welzijn & AccommodatiesTeamleider VSA
Registreren gegevens relaties Economische ZakenRelatiebeheer Toestemming van betrokkeneOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesTot intrekken toestemmingNAW gegevensAmbtenaren van gemeente NijmegenBackoffice medewerkers Economische Zaken
Registreren gegevens sport- en bewegingsonderwijsComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Taak van algemeen belang Uitvoering leerplicht en RMC-wetVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), GeboortedatumBurger die leerplichtig is, niet-leerplichtigen onder 23 zonder startkwalificatie, Ouders/voogden betrokken leerlingPolitie, Zorgadviesteams, GGD, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Nationale onderwijsgids, Psycholoog, Raad voor de Kinderbescherming, Scholen in het primair onderwijs, Sociale Recherche, Sociale verzekeringsbank, Verwijsindex Jeugdwet
Registreren havengeld en -vergunningenComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.Taak van algemeen belang Registreren van gegevens van schepen en eigenaren die de haven hebben aangedaan om leges havengelden te factureren en innenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Telefoonnummers, NAW gegevens, E-mailadressen, BTW gegevens, Kamer van Koophandel gegevens , BAG gegevensEigenaren woonschepen, Particuliere en commerciële scheepseigenaren, Rederijen, Watergebonden bedrijvenHavendienst
Registreren huiselijk geweldRegistratie huiselijk geweldVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Registreren huiselijk geweldVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Justitiële gegevens, NAW gegevens, Strafrechtelijke gegevens Betrokkenen bij huiselijk geweldAmbtenaren gemeente Nijmegen
Registreren indieners beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningComponent voor het bijhouden van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenTaak van algemeen belang Het behandelen van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens gemachtigdenIndiener van een beroepschrift, Insteller hoger beroep, Verzoeker / gemachtigde om voorlopige voorzieningRechtelijke instanties
Registreren inschrijvingen basisonderwijs en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Taak van algemeen belang Collectieve of individuele voorziening voor het vervoer van leerlingenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële bankgegevens , NAW gegevens, Gegevens over gezondheidOuders/voogden betrokken leerling, Betrokken leerling die gebruik maakt van leerlingvervoer, Concessiehouder leerlingvervoerMedewerkers Afdeling Financiën, Gegunde vervoerder in het kader van het leerlingenvervoer, Ouder/verzorger van betreffende leerling
Registreren leerlingen ihkv leerplicht en leerlingenvervoerComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Taak van algemeen belang Uitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen., Uitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen.Zeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensMinderjarige kinderen en hun oudersPolitie en Justitie
Registreren meldingen Verkeersmanagement CentraleRegistreren meldingen VMCTaak van algemeen belang Meldingen VMC afhandelen en registreren Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, E-mailadressenBurgers die een situatie in de openbare ruimte meldenOperators Verkeersmanagement Centrale / RTC
Registreren naturalisatieverzoekenAfhandeling van naturalisatieverzoeken Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneVerwerken naturalisatieverzoekenTot verkrijging nationaliteit of 2 jaar na afwijzing verzoek (Selectielijst Archiefwet 2017)Ras of etnische afkomst, NAW gegevens, Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Publiekszaken
Registreren van aanvragen facilitaire middelen en gemeentelijk vastgoed eigendommen registratieComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.Gerechtvaardigd belangVastleggen contracten tbv factureringZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensHuurder van gemeentelijk vastgoed, Leverancier van (facilitaire) middelenCoda
Registreren van bedrijven- en instellingsgegevensComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISAGerechtvaardigd belangOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers
Registreren van bestuurlijke besluiten en brievenComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.Taak van algemeen belang Documentenuitwisseling RaadZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Politieke opvattingenBurgers die staande worden gehouden, medewerkers BBA, medewerkers GriffieMedewerkers Griffie, medewerkers BBA, Raadsleden
Registreren van geometrische gegevens (publiceren geodata)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Taak van algemeen belang Publiceren van (geo)data als WMS/WFS-service tbv Opendata / Kaartviewer /Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, NAW gegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPAfhankelijk van service: publiek/Medewerkers, Medewerkers ODRN of Veiligheidsregio
Registreren van geometrische gegevens (Tekeningen/Archief)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Taak van algemeen belang Registeren geometrische informatieWettelijke bewaarplichtNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers GEO informatieMedewerkers gemeente Nijmegen
Registreren van insprekers (politieke avond)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.Taak van algemeen belang Registreren van insprekers tbv de Politieke Avond. Nazorg na het insprekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensInsprekers politieke avond
Registreren van jeugdzorggegevensComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.Taak van algemeen belang Beheren jeugdzorggegevensVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Geboortedatum, Gegevens over gezondheidMedewerkers & (externe) hulpverleners(Externe) hulpverleners, Medewerkers SZ centrumgemeente Heuvelland
Registreren van post en archiefwaardige documentenComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjectenTaak van algemeen belang Behandeling en afdoening van documentenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAfzender betreffend document, Behandelaar van het betreffende document, Geadresseerde van het betreffende documentAmbtenaren gemeente Nijmegen, Raadplegers archief/informatievoorziening
Registreren van representatieverzoeken en persvragen__Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneRegistreren en afhandelen van representatieverzoeken en PersvragenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAanvragers van een representatieverzoek, Journalisten die persvragen stellenCommunicatieadviseurs, Medewerkers representatie
Registreren verloren en gevonden voorwerpenOndersteuning bij het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.Toestemming van betrokkeneAfhandelen en registreren van gevonden en verloren voorwerpenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Publiekszaken
Registreren verzekeringspolissen- en schademanagementHet registreren en kunnen afhandelen van schade en aansprakelijkheidsclaims Gerechtvaardigd belangAfhandelen van schade en aansprakelijkheidsclaimsZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Kentekengegevensindiener van een schadeclaim, Backoffice bureau Verzekeringen en VerhaalBackoffice bureau Verzekeringen en Verhaal, NODR
Registreren, koppelen en beheren van de BRP databaseBeheren van BRP database, Registreren van ingezetenen in de BRPTaak van algemeen belang Beheren van BRP database, Registreren van ingezetenen in de BRPZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkAdministratienummer, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, GeboortedatumBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Uitvoeren communicatie - coördinatie Groen, Gezond en in BewegingBeheren communicatie namens Wij zijn Groen, Gezond en in BewegingToestemming van betrokkeneBeheren communicatie namens Wij zijn Groen, Gezond en in BewegingTot intrekken toestemmingNAW gegevens, E-mailadressenDeelnemers 'Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging', Gezond en in BewegingBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn, GGD, Dwarswegcommunicatie, RadboudUMC
Uitvoeren ICT dienstverlening en ICT takenHet in stand houden, uitvoeren en beheren van de ICT dienstverlening voor de gemeente NijmegenGerechtvaardigd belangHet in stand houden, uitvoeren en beheren van de ICT dienstverlening voor de gemeente NijmegenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Kentekengegevens, Personeelsnummer, NAW gegevens, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN)Medewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers IRVN, medewerkers GriffieApplicatiebeheerders IRVN
Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken bij Publiekszaken__Toestemming van betrokkeneUitvoeren van realtime metingen voor klanttevredenheidsonderzoekZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressenBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenAfdeling Publiekszaken
Uitvoeren schuldhulpverleningOndersteuning van de uitvoering schuldhulpverlening.Taak van algemeen belang Uitvoering wettelijke taak Wet Gemeentelijke schuldverleningTien jaar na afhandeling trajectFinanciële gegevens, Beoordeling zelfredzaamheid, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevensAanvragers budgetbeheer, aanvragers Gemeentelijke Kredietbank, Aanvragers ondersteuning in het kader van de WgsAmbtenaren gemeente Nijmegen, (Externe) hulpverleners
Uitvoering geven aan het doelgroepenvervoeruitvoering geven aan de regierol op het gebied van doelgroepenvervoerTaak van algemeen belang Ondersteunen in het aanbieden van doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoerZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, Gegevens over gezondheid, E-mailadressenAanvrager van het betreffende gemeentelijke productConsulent Zorg en Inkomen
Uitvoering handhaving Backoffice bureau Toezicht en HandhavingBackoffice module Toezicht en HandhavingTaak van algemeen belang Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Handhaving openbare ruimte o.g.v. artikel 172 Gemeentewet, Registratie van agressie en (bijna) ongevallenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevens, Aktenummer aanstelling BOA, Geboortedatum, NAW gegevensBehandelaar van het betreffende document, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, pleger van uitkeringsfraude, Rechthebbenden op een verblijfsrecht t.b.v. kort-parkeren in de openbare ruimte, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incidentPolitie en Justitie, Administratief medewerker bureau Toezicht en Handhaving, CVOM, Openbaar Ministerie via CJIB
Uitvoering jeugdzorg justitiële veroordelingVoorkomen van recidive en risicogerichte jeugdhulp in strafrechtelijk kader Taak van algemeen belang Voorkomen van recidive en risicogerichte jeugdhulp in strafrechtelijk kader Zo lang of kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Strafrechtelijke gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), Geboortedatum, Geslacht, Gegevens over gezondheid, Financiële gegevensMinderjarige kinderen en hun oudersKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid
Uitvragen kentekengegevens ten behoeve van de kentekendatabaseHandhaven geslotenverklaring Griftdijk-Noord, Waalkade, ondersteuning handhaving o.b.v. kentekens ten behoeve van bureau Toezicht en Handhaving. Taak van algemeen belang Uitvoering handhaven geslotenverklaring Griftdijk-Noord, Waalkade, ondersteuning handhaving o.b.v. kentekens ten behoeve van bureau Toezicht en Handhaving. Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensKentekenhouder, Kentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-NoordBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Gemeentelijke toezichthouders, Brickyard handhaving Griftdijk (derde bewerker), CVOM
Uitwisselen gegevens overheidsorganisaties en bedrijvenondersteuning bij het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Taak van algemeen belang Uitvoering landelijke en gemeentelijke regelingen. Verstrekken van uitkeringenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële gegevens, Gegevens m.b.t. inkomen, Nationaal identificatienummer (BSN)Burger met schulden, Burger waarop een vordering is ingesteld, Uitkeringsgerechtigde personen met verplichtingenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen
Uitwisselen van persoonsgegevens inzake voetbalevenementenUitwisselen van persoonsgegevens tbv de vergunningverlening, risico inventarisatie en aanpak voetbal gerelateerde ordeverstoringen.Taak van algemeen belang Het uitwisselen en toegankelijk maken van persoons- wedstrijdgegevens door gebruikmaking van het KVV ten behoeve van een effectieve voorbereiding van betaald voetbalwedstrijden.Vijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Strafrechtelijke gegevens , NAW gegevens, Stadionverbod, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Contactpersonen betaald voetbalorganisaties, VoetbalsupportersAfdeling Veiligheid, Politie en Justitie, KNVB
Uitwisselen van persoonsgegevens tussen overhedenOmgevingsloket onlineTaak van algemeen belang Informatievoorziening naar burgersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), GeboortedatumAanvrager van het betreffende product of vergunning, Behandelaar van het betreffende documentMedewerkers Omgevingsdienst (ODRN)
Vastleggen afspraken stadswinkelOndersteuning bij het maken van afspraken van burgers en bedrijven in de Stadswinkel (s)Gerechtvaardigd belangRegistreren en afhandelen van afspraken in de Stadswinkel(s)Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, NAW gegevens, E-mailadressenAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen betaalopdrachten sociaal domeinOndersteuning van financieel management, administratie en budgetbeheersing binnen het sociaal domeinTaak van algemeen belang Invorderen en bewaken van betalingen in het sociaal domeinZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële bankgegevens , BTW gegevens, NAW gegevensDe betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdracht, De Betrokken debiteur bij de specifieke betaalopdrachtAccountant, Curator, Gemeentelijke deurwaarder
Vastleggen en versturen van e-mails (binnen en buiten EU)Ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.Gerechtvaardigd belangFaciliteren communicatiestromen, Ondersteunen kantoorwerkzaamhedenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, Geboortedatum, NAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers die gebruik maken van de gemeentelijke ICT systemen
Vastleggen gegevens en ICT-toegangsrechten medewerkersOndersteunen bij het beheren van gebruikersrechtenGerechtvaardigd belangBeveiligen ICT-toegangsrechten medewerkersTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2020)NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen gegevens materieel bureau SportserviceOndersteuning bij het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.Gerechtvaardigd belangRegistreren van reservering van materieel (bus) en materiaal (banners en andere voorwerpen) van bureau SportserviceZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers van bureau Sport, Welzijn en Accommodaties Backoffice bureau Sportservices
Vastleggen reserverings-aanvragen gemeentelijke accommodaties.Ondersteuning bij het beheren van gemeentelijke sportaccommodaties.Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBeheren en registeren zaalplanning wijkcentra en gymzalen, Bijhouden verhuuradministratie wijkcentra en gymzalenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Geboortedatum, Geslacht, E-mailadressen, Financiële bankgegevens Huurders van zalen in gemeentelijke accommodatiesBackoffice bureau Sportservices
Vastleggen telefonische ondersteuning KCCOndersteuning voor het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeerGerechtvaardigd belang, Taak van algemeen belang Afhandelen en registreren van contacten via het KCCZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerker KCC
Vastleggen toegangsrechten gebouwenOndersteuning wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.Gerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteiten, Beheer paslezer, Beheer toegangspassen, Beheer zonering, Faciliteren medewerkersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers en gebruikers gemeentelijke dienstpanden Concernmanagers en gemeentesecretaris
Vaststellen fraude op grond van Participatiewet, IOAZ, IOAWMonitoren fraude omtrent de ParticipatiewetTaak van algemeen belang Controleren op fraude omtrent de ParticipatiewetTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN), E-mailadressen, Financiële gegevens, Foto's en video'sAanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de ParticipatiewetAmbtenaren gemeente Nijmegen, Sociale Recherche
Vaststellen recht op bijzondere bijstand en overige minimaUitvoering geven aan de Wmo en gegevensuitwisseling met betrekking tot de WmoTaak van algemeen belang Uitvoering geven aan de WmoTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Financiële bankgegevens , Financiële gegevens, Gegevens m.b.t. inkomen, Gegevens betreffende planning, dagindeling en inzetbaarheid, Sollicitatiegegevens, Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevensAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Zorg en Inkomen
Verstrekken subsidies in het kader van de Wet KinderopvangVerkrijgen inzicht op het bereik en non-bereik van de voor- en naschoolse opvang, ondersteuning voor het verdelen van subsidies voor de reguliere peuter en de geïndiceerde peuter.Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneOndersteunen van de berekening van de hoogte van de subsidie per kinderopvanglocatie in het kader van de wet kinderopvangVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, Geslacht, Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN), TelefoonnummersMinderjarige kinderen en hun oudersBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Versturen beveiligde e-mailsFaciliteren beveiligde communicatieTaak van algemeen belang Faciliteren van beveiligde E-mail communicatie Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, Biometrische gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), Strafrechtelijke gegevens , Geboortedatum, Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Justitiële gegevens, Rijbewijsnummer, Financiële gegevens, Ras of etnische afkomst, Kentekengegevens, Financiële gegevensBehandelaar van het betreffende documentMedewerkers gemeente Nijmegen
Vervaardigen vraaggerichte producten PubliekszakenAfhandeling vraaggerichte dienstverlening PubliekszakenTaak van algemeen belang Afhandeling vraaggerichte dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Rijbewijsnummer, Administratienummer, NAW gegevens, Geslacht, Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvrager van het betreffende gemeentelijke productFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Verwerken enquêtes en rapporten Onderzoek en StatistiekVerwerken data voor beleidsontwikkelingTaak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneVerwerken data voor beleidsontwikkeling en enquêteseen jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, E-mailadressenBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenMedewerkers bureau Onderzoek en Statistiek
Verwerken gegevens aanvragers omgevingsvergunningen, APV en drank-, horeca- en evenementenvergunningenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.Taak van algemeen belang Relatiemanagement, Verlenen van (evenementen)vergunningen, Verlenen van drank- en horecavergunningenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)E-mailadressen, Financiële bankgegevens , Kamer van Koophandel gegevens , NAW gegevens, Geboortedatum, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende product of vergunning, Ondernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van NijmegenAmbtenaren gemeente Nijmegen, Medewerkers Omgevingsdienst (ODRN)
Verwerken gegevens cliënten ParticipatiewetUitvoering van de Participatiewet.Taak van algemeen belang Uitvoering Participatiewet. Verstrekken uitkeringen en verhaal op personenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, NAW gegevens, NAW gegevens van ex-partners van bijstandsklanten, Financiële bankgegevens Burger waarop een vordering is ingesteld, Burger met schulden , UitkeringsgerechtigdenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Onderhoudsplichtige ex-partners
Verwerken gegevens cliënten ter uitvoering Wmo en JeugdwetUitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en JeugdwetTaak van algemeen belang Uitvoering geven aan de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet,Vijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Financiële gegevens, Gegevens over gezondheid, Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regeling, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Burger waarop een vordering is ingesteld, UitkeringsgerechtigdenZorgaanbieders, Instanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Instanties genoemd in de betreffende wet
Verwerken gegevens ex-gedetineerdenHet in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van ex-gedetineerdenTaak van algemeen belang In beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van ex-gedetineerden en inzet op integratie na detentieZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Strafrechtelijke gegevens , E-mailadressen, Ras of etnische afkomst, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingenPersonen/huishoudens waar complexe multiproblematiek aan de orde isAfdeling Veiligheid, Ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid
Verwerken gegevens scanauto's Toezicht en HandhavingOndersteuning van parkeerbeheer en handhaving middels controleren van parkeerrechten.Taak van algemeen belang Ondersteunen van de handhaving op betalen van parkeerbelasting in de openbare ruimte24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistKentekengegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht, NAW gegevensRechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkeren in de openbare ruimteBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Bureau Toezicht en handhaving (derde bewerker)
Verwerken gegevens voor aanvragen voor gemeentelijke producten en dienstenHet aanmaken en verwerken van digitale formulieren via Form.io.Gerechtvaardigd belang, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneAanvragen van gemeentelijke producten en diensten via een webformulierZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Geboortedatum, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN), Kentekengegevens, E-mailadressenBurgersGemeentelijke organisatie
Verwerken gegevens voor uitvoering BOPZ en HuisverbodHet in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.Taak van algemeen belang Uitvoeren Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ZiekenhuizenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Strafrechtelijke gegevens , NAW gegevensDe personen voor wie een last tot in bewaringstelling wordt gegeven of waarvoor advies wordt gevraagd aan de burgemeester o.g.v. art. 20 Wet BOPZ.Openbaar Ministerie, Inspecteur Volksgezondheid, Intern uitsluitend aan de ambtenaren die belast zijn met het behandelen van procedures of klachten over de last tot IBS, Psychiatrisch ziekenhuis, Raad voor Rechtsbijstand
Verwerken inspraakreacties bestemmingsplannen__Taak van algemeen belang Het verwerken van persoonsgebonden inspraakreacties op een bestemmingsplanTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, NAW gegevens Burgers die inspraakreacties indienen bij het bestemmingsplanBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Verwerken meldingen en vragen mijn wijkplan.nlVerwerken meldingen en vragen mijn wijkplan.nlToestemming van betrokkeneHet afhandelen en bijhouden van meldingen en initiatieven vanuit de wijkenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensBurgers die zich actief aanmelden bij mijnwijkplan.nlMedewerkers afdeling Stadsbeheer
Verwerken meldingen problemen openbare ruimteVerwerken meldingen mbt problemen in de openbare ruimte en vervolgens de melders te informeren over de afhandeling van een melding of te verzoeken om aanvullende informatieTaak van algemeen belang Afhandelen meldingen openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenToezichthouder Bureau Toezicht en Handhaving, Medewerkers van de afdeling Stadsbeheer, Burgers die een situatie in de openbare ruimte melden, Backoffice medewerkers DARMedewerkers afdeling Stadsbeheer, Administratief medewerker bureau Toezicht en Handhaving, Backoffice DAR
Verwerken scanbestanden printers__Gerechtvaardigd belangVerwerken scanbestanden printersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevens, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, Ras of etnische afkomst, Lidmaatschap van een vakbond, Seksueel gedrag of geaardheid, Biometrische gegevens , Strafrechtelijke gegevens , NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, Geboortedatum, Genetische gegevens, Geslacht, Politieke opvattingenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Aanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen
Verwerken van persoonsgegevens t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties__Toestemming van betrokkeneVerwerken van diverse detectordata t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkMAC-adresWeggebruikers die gebruikmaken van de betreffende applicatieExterne leverancier van VRI applicaties
Verwerken webformulieren__Taak van algemeen belang Aanmaken en doorzenden van aanvraag gemeentelijk (vergunning)product of dienstZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGegevens m.b.t. inkomen, Kamer van Koophandel gegevens , Financiële bankgegevens , Kentekengegevens, E-mailadressen, Geboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN)Aanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen
Verwerven van aanwinsten archieven en collecties, beheren van kunstcollectiesHet betreft de modules Aanwinsten en Kunstbeheer van de applicatie AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang , Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneHet evenwichtig beschikbaar stellen van het historisch beeld van de geschiedenis van de regio., rechtsdoeleinden in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, NAW gegevens, E-mailadressenSchenkers van archiefwaardige stukkenMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen, Medewerkers kunstbeheer Facilitaire zaken
Verzoek tot onderzoek en behandeling jeugdzorg __Taak van algemeen belang , Toestemming van betrokkeneVerwerken van aanvragen tot het onderzoeken van plaatsen betrokkene bij jeugdzorgVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)E-mailadressen, NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, Geboortedatum, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN)Minderjarige kinderen en hun oudersKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, GGD, Jeugdzorg
Beheren kassa's accommodaties Vastgoed Beheren kassa's accommodaties Vastgoed Gerechtvaardigd belangHet beheren en onderhouden van de kassa's van de gemeentelijke (wijk) accommodaties Zo lang als voor het doel noodzakelijkFinanciële bankgegevens , BTW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningNiet van toepassing
Verwerkersovereenkomst Beuningse digitale parkeerproductenProces verstrekken ParkeervergunningenTaak van algemeen belang Administratieve verwerking van parkeerontheffingen daarbij behorende leges en belastingen 7 jaar conform ArchiefwetKamer van Koophandel gegevens , Financiële bankgegevens , E-mailadressen, Kentekengegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, NAW gegevensMedewerkers bureau Belastingen, Backoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement, Lynxx kentekendatabase Parkmobile (derde bewerker)
Beheren afspraken met woningeigenaren voor geluidsisolatie projecten__Toestemming van betrokkeneMaken van afspraken met woningeigenaren en bewoners voor bouwkundige opnames.Zo lang of kort als noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAanvrager van het betreffende product of vergunning
Raadplegen van Suwinet Inzage op basis van de Wet SuwiTaak van algemeen belang Eenduidige en eenmalige gegevensraadpleging van een cliënt door verbonden partijen in en rondom Suwi Financiële gegevens, E-mailadressen, Kamer van Koophandel gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, Geboortedatum, GeslachtAanvrager van het betreffende gemeentelijke productAfdeling Zorg en Inkomen, Medewerkers Afdeling Financiën, Consulent Zorg en Inkomen
Controleren recht op dagbesteding__Taak van algemeen belang Vijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Financiële bankgegevens Aanvrager van het betreffende gemeentelijke productConsulent Zorg en Inkomen
Verwerken van gemeentelijke WOZ gegevens tot uniforme landelijke gegevenset Taak van algemeen belang Distributie van informatieproducten aan bovengemeentelijke partners, publieke en private afnemers waarin de WOZ detailgegevens zijn verwerktZo lang of kort als noodzakelijkAdresgegevensEigenaren van onroerend goed
Verwerken van gemeentelijke WOZ gegevens tot uniforme landelijke gegevenset Taak van algemeen belang Distributie van informatieproducten aan bovengemeentelijke partners, publieke en private afnemers waarin de WOZ detailgegevens zijn verwerktZo lang of kort als noodzakelijkNationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens, GeboortedatumEigenaren van onroerend goed
Uitvoeren internetonderzoekHet uitvoeren van internetonderzoek dat gedeeltelijk achter een registratie barrière is geplaatst. Om toegang te krijgen tot de openbare informatie kan men gevraagd worden om een account of profiel aan te maken. Dit kan een functioneel of (niet) herleidbaar profiel zijn.Taak van algemeen belang internetonderzoek in het kader van de Openbare Orde (Gemeentewet), Participatiewet, Adresfraude (wet BRP) of wet BIBOB.5 Jaar (Conform Selectielijst 2020 Archiefwet)Geboortedatum, Geslacht, NAW gegevens, E-mailadressenBurgers die betrokken zijn bij criminaliteit, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Burger die onderzocht wordt, Burgers die zich bezig houden met ondermijnende activiteitenAfdeling Veiligheid, Afdeling Publiekszaken, Afdeling Zorg en Inkomen
Uitvoering Wet inburgering 2021Uitvoering geven aan de regie op de inburgering van inburgeringsplichtigenTaak van algemeen belang Uitvoering geven aan de regie op de inburgering van inburgeringsplichtigenVijf jaar (Selectielijst 2020)Ras of etnische afkomst, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, NAW gegevens, Geboorteakte, Nationaal identificatienummer (BSN)BurgersBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Uitvoering controle rechtmatige uitkeringsverstrekkingUitvoering verplichting tot onderzoek naar de rechtmatigheid van een uitkeringsverstrekking artikel 53 PW.Taak van algemeen belang Uitvoering verplichting tot onderzoek naar de rechtmatigheid van een uitkeringsverstrekking.Zeven jaar (selectielijst archiefwet 2020) Nationaal identificatienummer (BSN), Geslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, Financiële gegevens, Kentekengegevens, Kamer van Koophandel gegevens , Gegevens m.b.t. inkomenAanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de ParticipatiewetAfdeling Zorg en Inkomen
Beheren maandelijkse mutaties HandelsregisterBeheren maandelijkse mutaties Handelsregister Taak van algemeen belang Beheren maandelijkse mutaties Handelsregister Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKamer van Koophandel gegevens Aanvrager van het betreffende product of vergunningBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Beheren ontwikkel- en leerlijnen ambtelijk personeel Het beheren en bijhouden van de e-learning ontwikkel- en leerlijnen voor de ambtelijke organisatieGerechtvaardigd belangHet beheren en bijhouden van de e-learning ontwikkel- en leerlijnen voor de ambtelijke organisatieZo lang of kort als noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers P&O AdviesMedewerker P&O
Beheren dialoogtool OndernemersraadDraagvlakmeting met grote groepen doormiddel van online dialoogTaak van algemeen belang Ondersteunen van de dialoog met de ondernemersraad en uitvoering geven aan draagvlakmetingen onder het personeelZo lang of kort als noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenLeden Ondernemersraad
Beheren ondersteuning burgerparticipatieOndersteunen van het proces rondom burgerparticipatie Taak van algemeen belang Ondersteunen van het proces rondom burgerparticipatie Zo lang of kort als noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensBurgersBetrokken primaire afdeling gemeente Nijmegen
Beheren van energieaansluitingen Beheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenGerechtvaardigd belangBeheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenZo lang of kort als noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers van de afdeling StadsbeheerMedewerkers afdeling Stadsbeheer
Beheren van energieaansluitingen Beheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenGerechtvaardigd belangBeheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenZo lang of kort als noodzakelijkE-mailadressen, NAW gegevensMedewerkers van de afdeling StadsbeheerMedewerkers afdeling Stadsbeheer
Beheren van energieaansluitingen Beheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenGerechtvaardigd belangBeheren en managen van gemeentelijke energie aansluitingenZo lang of kort als noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers van de afdeling StadsbeheerMedewerkers afdeling Stadsbeheer
Uitvoering regeling opvang ontheemdenUitvoering geven aan de regeling opvang ontheemdenTaak van algemeen belang Uitvoering geven aan de regeling opvang ontheemden10 Jaar conform Archiefwet (Selectielijst VNG 2020)E-mailadressen, Gegevens m.b.t. inkomen, NAW gegevens, Geboortedatum, Geslacht, Nationaal identificatienummer (BSN), TelefoonnummersAanvrager van het betreffende gemeentelijke productConsulent Zorg en Inkomen
Verwerken meldingen bedrijfshulpverleningHet beheren en alarmeren van de bedrijfshulpverleningGerechtvaardigd belangHet beheren en alarmeren van de bedrijfshulpverleningNiet van toepassingTelefoonnummers, NAW gegevens, E-mailadressenGebruikers van de dienst (Externe) hulpverleners
Uitvoeren taken vanuit de Wet Verplichte Gezondheidszorg e WVGGZ is heeft een aantal taken voor oa de gemeente. Om die taken uit te kunnen voeren moet de gemeente persoonsgegevens verwerken. Daarnaast is het op grond van de wet en voor de juiste uitvoering daarvan, noodzakelijk dat de gemeente persoonsgegevens deelt met andere partijen (oa GGZ, Politie, OM en met betrokkenen zelf of vertegenwoordiger(s). Het doel van een crisismaatregel is om bij onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, of bij een ernstige crisissituatie, (psychische) zorg te kunnen verlenen aan iemand die daar geen toestemming voor geeftTaak van algemeen belang Uitvoering van de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet Verplichte Gezondheidszorg 15 jaar conform artikel 8:32 en 8:33 van de Wet Verplichte Gezondheidszorg E-mailadressen, Persoonlijke kenmerken, Justitiële gegevens, NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummers, Nationaal identificatienummer (BSN)Advocaat, Individuele aanbieders van zorg op basis van de Wmo, Ouders/voogden betrokken leerling, BetrokkeneZorgadviesteams
Beheer contractsysteem (CRS)__Taak van algemeen belang Verbetering dienstverlening aan inwoners en inzichtelijk maken workflow binnen StadsbeheerZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, NAW gegevens, E-mailadressenAanvrager van het betreffende gemeentelijke product, Burgers die een situatie in de openbare ruimte meldenBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Backoffice Stad en Wijkservice, Backoffice medewerkers bureau Parkeren en Verkeersmanagement
aanbieden regie over eigen gegevens voor inwoners van Nijmegen__Taak van algemeen belang het zoveel als mogelijk bieden van regie over de eigen gegevensnvtE-mailadressen, NAW gegevens, Geboortedatum, TelefoonnummersBurgers
Implementatie anonimiseringssoftwareDoor invoering van de Woo (Wet open overheid) en de daarin opgenomen verplichting om veel meer documenten dan voorheen actief openbaar te maken, zal de ureninspanning voor degenen die deze informatie moeten anonimiseren, toenemen. Het anonimiseren van de stukken neemt veel tijd in beslag. Dit is een van de redenen waardoor de termijn van twee weken vaak niet gehaald wordt. Het is daarom van belang dat het anonimiseren zoveel mogelijk geautomatiseerd en effectief gebeurtVoldoen aan een wettelijke verplichting, Taak van algemeen belang Doel van deze gegevensverwerking is efficiënte en effectieve anonimisering van openbaar te maken stukken. Daardoor kan de termijn waarop de stukken openbaar moeten zijn, beter gehaald kan wordenZes wekenTelefoonnummers, Biometrische gegevens , Nationaal identificatienummer (BSN), Strafrechtelijke gegevens , Geboortedatum, Geslacht, Politieke opvattingen, NAW gegevens, Gegevens over gezondheid, E-mailadressen, Financiële bankgegevens , Ras of etnische afkomst, Kentekengegevens, Aktenummer aanstelling BOAAanvrager van het betreffende gemeentelijke product
Publiekscommunicatie via sociale media Communiceren over gebeurtenissen of evenementen middels sociale media Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneCommunicatie, transparantie en participatie van en naar inwoners zo lang als noodzakelijk Foto's en video'sInwoners gemeente Nijmegen
Inwonersbijeenkomsten organiserenOrganiseren bijeenkomsten omtrent warmtevisie Taak van algemeen belang Informeren van inwonerszo lang als noodzakelijk NAW gegevensBurgers
Behandelen informatieverzoekenHet afhandelen van Woo- en AVG-verzoeken Taak van algemeen belang Om deze verzoeken af te kunnen handelen moeten betreffende gegevens verwerkt worden om de gevraagde stukken te verzamelen.5 jaar (selectielijst Archiefwet 2020)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, E-mailadressenAanvrager van het betreffende gemeentelijke productMedewerkers gemeente Nijmegen