Gemeente Nijmegen Verwerkers

Titel Omschrijving Grondslagen Verwerkingsdoel Bewaartermijn Gegevenscategorie Betrokkene Ontvanger
Afhandelen collectieve zorgverzekering__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangAanbieden collectieve zorgverzekeringZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenPersoneelszaken
Afhandeling betalingen gemeentelijke diensten Publiekszaken__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling betalingen gemeentelijke dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Archiveren en beheren van documentenComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagZorgdragen voor duurzame archivering van (digitale) documenten en archieven.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Afzender betreffend document, Behandelaar van het betreffende document, Geadresseerde van het betreffende documentAmbtenaren gemeente Nijmegen, Raadplegers archief/informatievoorziening
Authenticeren van adresgegevensLandelijke pilot voor tegengaan van onjuistheden in de BRPAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van BRP databaseVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)AdresgegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPBurgerzaken
Authenticeren van inwoners bij digitale aanvragenComponent voor het ondersteunen van het authenticatie procesGerechtvaardigd belangIdentiteit bepalen t.b.v. toegang tot systemenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Biometrische gegevens (voor identificatie)Medewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen, Politie en Justitie
Authenticeren van klanten__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet rechtmatig aanvragen van producten en dienstenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)BurgerservicenummerAanvrager van het betreffende product of vergunning
Begeleiden van (Europese) aanbestedingen__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagOp professionele wijze communiceren met inschrijvers op (Europese) aanbestedingenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, TelefoonnummersContactpersonen van inschrijvende partijen op een (Europese) aanbestedingInkoopadviseur
Behandelen subsidieaanvraag__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneBehandelen subsidieaanvraagZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, NAW gegevens, Bankgegevens, Betaalgegevens, E-mailadressen, Financiele gegevens, Voor - en achternamenAanvrager van het betreffende productAmbtenaren gemeente Nijmegen, Afhankelijk van service: publiek/Medewerkers
Behandelen subsidieaanvragenComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBehandelen en controle op afhandeling subsidie aanvragen op gebied van sportZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, BankgegevensAanvragers van een subsidie, Medewerkers backoffice bureau SubsidiesMedewerkers gemeente Nijmegen, College van B&W, Gemeenteraad en de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen
Behandelen zorgvragen burger__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneZorgvraag burger behandelenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Burgerservicenummer, NAW gegevensAanvrager van het betreffende productAfdeling Zorg en Inkomen
Beheren administratie marktenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanmaken en bijhouden van marktvergunningeneen jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)Adresgegevens, Geboortedatum, Bankgegevens, E-mailadressenToezichthouder Bureau Toezicht en HandhavingBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving
Beheren administratie uitgifte van materiaal voor evenementen__Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBehandeling en afdoening van documenten, Herstel en onderhoudswerkzaamheden Openbare Ruimte tbv evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, E-mailadressenAanvrager van het betreffende product of vergunningBackoffice Stad en Wijkservice
Beheren camera's dienstpandenBetreft het beheren van de camera's in de openbare gebieden van het Stadhuis en de StadswinkelGerechtvaardigd belangHet doel van het gebruik van cameratoezicht is (preventieve) bescherming van het bestuur en haar medewerkers en/of derden en eigendommen tegen agressie en diefstal30 dagenGegevens over gezondheid, Foto's en video'sMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Bezoekers van de Stadhuis en of de StadswinkelMedewerkers Facilitaire zaken
Beheren camera's voor toezicht in de openbare ruimteComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera'sAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagToezicht en handhaving via camerabeeldenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personenPolitie
Beheren college en raadsbesluiten, rekenkameronderzoeken en ingekomen stukkenComponent voor het bijhouden van college en raadsbesluiten en ingekomen stukken voor raad en college.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van besluiten en ingekomen stukken van Raad en College, Beheren van en besluiten rondom rekenkameronderzoekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAmbtelijk secretaris Rekenkamer, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, College en RaadsledenAmbtenaren gemeente Nijmegen, College en raadsleden, Journalisten (openbare stukken)
Beheren dashboard meldingen openbare ruimteDe gegevens in dit project worden gebruiken om een dashboard te voeden. Dat dashboard is een middel om het uiteindelijke doel efficiÎnt te kunnen uitvoeren; het effectief en efficiÎnt oplossen van meldingen in de openbare ruimte. Dit voorkomt op zijn beurt ook weer het ontstaan van meer meldingen.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet effectief en efficiÎnt afhandelen van meldingen in de openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkLocatiegegevens melding, Aktenummer aanstelling BOAMelder van een incident in de openbare ruimteAmbtenaren gemeente Nijmegen
Beheren database alarmautorisaties__Toestemming van betrokkeneBeheren database voor de alarmopvolgingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, Voor - en achternamenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Beheren en uitvoeren WOZWaardebepaling onroerend goedAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole, Het heffen, invorderen en uitkeren van belastinggelden, Het waarderen van onroerende zakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, NAW gegevens, BAG-gegevensEigenaren van onroerend goedAmbtenaren afdeling belastingen
Beheren financiële administratieComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersingGerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBetalingsverkeer mogelijk makenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Ambtelijk secretaris Rekenkamer, De betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdracht, De Betrokken Debiteur bij de specifieke betaalopdrachtAccountant, Curator, Gemeentelijke deurwaarder, Legesambtenaar
Beheren gegevens voor het datawarehouse__Gerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren gemeentelijk datawarehouseZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBurgerservicenummer, NAW gegevensAanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regeling, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Aanvragers en/of rechthebbenden van parkeervergunningen
Beheren Insite (intranet)__Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneIntegrale informatievoorziening medewerkerstwee jaar na uitdiensttredingTelefoonnummers, E-mailadressen, Voor - en achternamen, PersoneelsnummerMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren Internet Research Network voor sociale rechercheComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domeinGerechtvaardigd belangIn beeld krijgen en stoppen van huiselijk geweld10 jaar op basis van Selectielijst VNG 2020Genetische gegevens, Gegevens over gezondheid, NAW gegevenspleger van uitkeringsfraude, Slachtoffer van uitkeringsfraudeAfdeling Veiligheid, Politie en Justitie
Beheren Management Informatie Systeem GWSComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling van aanvragen op het gebied van de Wmo, Beoordeling recht op bijstand, Handhaving op gebied van de wmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Betaalgegevens, KentekengegevensAanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen WmoBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, Zorgaanbieders, Zorgadviesteams
Beheren Meedoen-regeling (Stadspas)__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBehandelen aanvragen Meedoen-regelingZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, NAW gegevens, Betaalgegevens, Financiele gegevensAanvragers die gebruik willen maken van de Meedoen-regelingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Beheren meldingen graafwerkzaamheden ondergrondse infrastructuur en wegwerkzaamheden en evenementenvoor het melden van graafwerkzaamheden c.q. aanvragen instemmingsbesluitAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van meldingen graafwerkzaamheden en of aanvragen instemmingsbesluit, Beheren van wegwerkzaamheden en evenementenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAfzender betreffend documentBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Medewerkers Stadsbeheer, Toezichthouders
Beheren mobiel parkerenMobiel parkeren door meerdere GSM ProvidersAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren toegangsrechten kortparkeren op straatZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensAanvragers/rechthebbenden van een verblijfsrecht t.b.v. kortparkeren op straatBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Bureau Toezicht en Handhaving
Beheren parkeerapparatuur en -gegevensComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkene, Bescherming van vitale belangen, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneRegistratie van private parkeerabonnementen en beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarage.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensRechthebbenden van en parkeerabonnementAccountant, Backoffice medewerkers bureau Parkeren, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren parkeerrechtendatabaseComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkene, Bescherming van vitale belangen, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneRegistratie van alleen kentekengegevens i.k.v. verblijfsrechten (parkeervergunning) op straat of ontheffing o.g.v. art. 87 RVV 1990. Dit o.g.v. art. 225 Gemeentewet.24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistKentekengegevensRechthebbenden van een verblijfsrecht o.g.v. art. 225 Gemeentewet of art. 87 RVVAccountant, Operators Verkeersmanagement Centrale, Backofficemedewerkers Parkeren, Bel providers voor belparkeren (derde bewerker), Brickyard handhaving Griftdijk (derde bewerker), Bureau Toezicht en handhaving (citycontrol- derde bewerker), Citypermit, Parkbase (derde bewerker), Parkfolio (derde bewerker)
Beheren personeelsinformatiesysteemComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichtingDossiervorming personele gegevensTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2017)Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), SollicitatiegegevensMedewerkers met aanstellingsbesluit gemeente Nijmegen, Oud medewerkers gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren register burgerlijke stand/huwelijksdossiers/geslachts(naam)wijziging/NederlanderschapSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.Voldoen aan een wettelijke verplichtingActualisatie Burgerlijke standWettelijke bewaarplichtNAW gegevens, Aktenummer Burgerlijke standBurgers die opgenomen moeten worden in de Burgerlijke standBurgerzaken, Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Beheren registratiesysteem ritten (GPS) voor StadsbeheerComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneHet beheren van het wagenpark van Stad- en wijkservice, Informatiegestuurd beheer openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPersoneelsnummerMedewerkers Stadsbeheer
Beheren roadbarriers door cameratoezichthet middels camera\'s beheren van de roadbarriers tbv schades en werkingGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Kentekenhouder, Medewerkers Verzekeringen en verhaal, Operator Verkeersmanagement CentraleBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Operators Verkeersmanagement Centrale, Afdeling FinanciÎn
Beheren salarisverwerkingComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.Gerechtvaardigd belangVastleggen en betalen van salarissen en vergoedingenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Financiele gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Leden college Burgemeester en Wethouders, RaadsledenABP, UWV
Beheren Subsidie Volgsysteem__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistratie van inkomende subsidiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, NAW gegevens, E-mailadressenIedere gebruiker die op basis van zijn of haar account wil inloggen
Beheren toegangsrechten parkeergelegenheid (private parkeerabonnementen en kort parkeren)Registratie van private parkeerabonnementen en het beheer en verlenen van toegangsrechten tot een specifieke parkeergarageToestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBeheren private parkeerabonnementen en toegang tot specifieke parkeergarage, Beheren toegangsrechten parkeergarage mbt kortparkerenGegevens worden direct bij einde van een parkeerabonnement (opzegging) gewist.KentekengegevensRechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkeren, Rechthebbenden van een parkeerabonnementAccountant, Backoffice medewerkers bureau Parkeren, Garagebeheerders, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren van de Interne telefoongidsComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Gerechtvaardigd belangBereikbaarheid medewerkersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, E-mailadressen, ProfielfotoMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren van Medewerkersportal HRM, verlof aanvragen e.d., toegang tot digitaal dossierComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangBeheer eigen personele gegevens voor medewerkersTien jaar na einde dienstverband (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Bankgegevens, E-mailadressen, Personeelsnummer, OpleidingsgegevensMedewerkers met aanstellingsbesluit gemeente NijmegenPersoneelszaken, Leidinggevenden
Beheren van parkeergarage toegangsystemenBeheren van toegangscontrole systemen ParkeergaragesGerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, Kentekenhouder, Operator Verkeersmanagement CentraleBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Operators Verkeersmanagement Centrale
Beheren van parkeervergunningensysteemondersteuning van parkeerbeheer en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Het afhandelen van klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders. FinanciÎle afwikkeling van aanvragen tot het verlenen van parkeervergunningen, Ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementen en het beheren van wachtlijsten. Het beheren van het dossier ter afhandeling van bezwaar- en beroepzaken tegen beschikkingen inzake parkeervergunningen, Verlenen van parkeervergunningen, Wijzigen of intrekken van Europese dan wel gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten, Wijzigen of intrekken van ontheffingen en andere parkeerrechten waaronder garage- en fietsenstallingabonnementenZeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Betaalgegevens, Kentekengegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrechtAanvragers en/of rechthebbenden van parkeervergunningen, ontheffingen en andere parkeerrechten en wachtlijsten. Gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrecht. Klagers.Accountant, Betreffende vergunninghouder, Lynxx kentekendatabase Parkmobile (derde bewerker). Backoffice medewerkers bureau Parkeren
Beheren van toegangscontrole systemen Parkeergarages Groesbeek__Gerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteitenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkKentekengegevensIn beeld gebrachte personenOperators Verkeersmanagement Centrale
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera\'s VID)Raadpleegfunctie op Incident managementcamera\'s VIDAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeerBetreft RaadpleegfunctieKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Operator Verkeersmanagement Centrale, VerkeersmanagerOperators Verkeersmanagement Centrale
Beheren verkeersdoorstroming (Incident Management Camera's)het beheren van de verkeersdoorstroming door het gebruik van Incident management camera\'sGerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheer en controle op faciliteiten, Bevorderen doorstroming verkeer24 uurKentekengegevensIn beeld gebrachte personen, Kentekenhouder, Operator Verkeersmanagement Centrale, VerkeersmanagerOperators Verkeersmanagement Centrale, Verkeersmanager
Beheren werkzaamheden IRVNComponent voor het ondersteunen van alle ICT-gerelateerde zakenGerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAuthenticatie (t.b.v. toegang tot systemen), Beheersen datastromen, Beheersen en veilig schonen media, Data back-up en restore, Digitale inbraakpreventie, Identity access management, Monitoring gevoelige data, Monitoring van netwerkverkeer, Nieuw(e) VerwerkingsdoelNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers & (externe) hulpverleners, Medewerkers IRVNIRVN
Beheren werkzaamheden ROBZorgkosten WMO/jeugd en meldingen aan CAKVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneVerzoek tot onderzoek jeugdzorg behandelen, Zorgkosten aan CAK bepalen in verband met eigen bijdrageWettelijke bewaarplichtBurgerservicenummer, NAW gegevens, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Gegevens betreffende de gezondheidBurger die leerplichtig is, Burger met schulden, Burgers waar ROB mee te maken heeftROB
Beheren werkzaamheden WerkbedrijfComponent voor het administreren van werkzaamheden WerkbedrijfGerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagLoonkosten subsidie werkgever, Ondersteuning arbeidsbemiddeling en -inschakeling, ReÔntegratie cliÎnten trajectbegeleiding, Uitvoering Wet Poortwachter, Versterken van arbeidsmarktpositie, Verwerken t.b.v. UWV voor uitvoering Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenNAW gegevens, E-mailadressen, AdministratienummerMedewerkers & (externe) hulpverlenersMedewerkers gemeente Nijmegen
Beheren werving en selectiesysteem personeelComponent voor het administreren en managen van medewerkers.Voldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneWerving en selectie personeelZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAmbtelijk secretaris Rekenkamer, Betrokkene die reageert op een vacature, Medewerkers P&O Advies
Beheren WMO-voorziening wonen en verplaatsen__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneAfhandeling van aanvragen op het gebied van de Wmo, Handhaving op gebied van de wmo, Uitvoering geven aan de WmoVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Burgerservicenummer, NAW gegevens, Telefoonnummers, BankgegevensAanvrager van het betreffende productAfdeling Zorg en Inkomen, Medewerkers Sterker
Bevorderen verkeersdoorstroming Project Spits mijdenProject Spits Mijden Oversteken WaalbrugAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRealisatie spits mijdingenVier wekenNAW gegevens, KentekengegevensDeelnemers die als weggebruiker gebruik maken van de Waalbrug en OversteekInnovactory
Bijhouden integriteitsgebeurtenissenIntegriteitskwestiesAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBijhouden integriteitskwestiesTien jaar na afhandeling trajectGeslacht, Burgerservicenummer, NAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenCommissie integriteitsonderzoek
Distribueren en synchroniseren basis- en kerngegevens__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheersen datastromenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Geboortedatum, NAW gegevensBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven die worden bewaard, gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de applicatie AtlantisMedewerkers gemeente Nijmegen, IRVN
Duurzaam beheren analoge archieven en collectiesHet betreft de modules Archief, NT en THA van de applicaties AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van analoge archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPolitieke opvattingen, Genetische gegevens, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Nationaal identificatienummer (BSN), Biometrische gegevens (voor identificatie), Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, E-mailadressen, Lidmaatschap van een vakbond, Seksueel gedrag of geaardheidBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven die worden bewaard, gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de applicatie AtlantisMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Duurzaam Beheren digitale archieven en collecties (E-depot)Het betreft de applicatie ArchivematicaVoldoen aan een wettelijke verplichtingHet in bewaring nemen, het preserveren (duurzaam, toegankelijk houden), het beheren en het ontsluiten van digitale archieven in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPolitieke opvattingen, Genetische gegevens, Burgerservicenummer, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Nationaal identificatienummer (BSN), Biometrische gegevens (voor identificatie), Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, Bankgegevens, E-mailadressen, Financiele gegevens, Lidmaatschap van een vakbond, Seksueel gedrag of geaardheidBetrokkenen waarvan de gegevens zijn opgenomen in de archieven die worden bewaard, gepreserveerd, beheerd en beschikbaar worden gesteld in of vanuit de ICT-oplossing ArchivematicaMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Factureren deelname gemeentepolis__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneAanbieden collectieve zorgverzekeringGeslacht, Burgerservicenummer, Geboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Bankgegevens, E-mailadressen, Financiele gegevens, Gegevens betreffende zowel de huidige als de nieuw te sluiten verzekering (label en of men via de gemeente verzekerd is), Gegevens m.b.t. inkomsten, NAW gegevens gemachtigdenPersonen (inwoners) die behoren tot de doelgroep van de gemeentepolis van de gemeente die zich wensen aan te melden voor deelname aan de gemeentepolis, dan wel inwoners die al deelnemen en een wijziging op deze gemeentepolis wensen door te geven.
Genereren van standaarddocumentenOpstellen van standaarddocumenten aan de hand van sjablonenGerechtvaardigd belangHet eenvoudiger maken van werkprocessen door het beschikbaar stellen van vooraf gedefinieerde sjablonen.Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenGebruikers die documenten opstellen aan de hand van de sjablonen
Handhaven geslotenverklaring Griftdijk-NoordHandhaving geslotenverklaring op de Griftdijk-Noord. Dit o.g.v. artikel 62 RVV 1990Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaven geslotenverklaring Griftdijk-NoordVijf jaar na versturen waarschuwingsbrief of sanctie (Archiefwet 2017)KentekengegevensKentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-NoordBackoffice medewerkers bureau Parkeren, Bureau Toezicht en Handhaving, CVOM, Openbaar Ministerie via CJIB
Het beheren en toegankelijk houden van archieven en collecties__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneBeheer en het toegankelijk maken van archieven en collectiesWettelijke bewaarplichtNAW gegevensMedewerkers archiefRaadplegers archief/informatievoorziening
Het beschikbaar stellen van informatie en materiaal uit de archieven en collecties en het communiceren met gebruikersHet betreft de modules Aanvragen en bezoeken, Winkelwagen en Optie reageren van de applicaties AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneHet uitleenbeheer beheren van archief- en collectiestukkeneen jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Telefoonnummers, Betaalgegevens, E-mailadressenOnderzoekersMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen
Invorderen gemeentebelastingen__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet invorderen van belastinggeldenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBurgerservicenummer, NAW gegevens, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Bankgegevens, Betaalgegevens, Financiele gegevens, Gegevens betreffende eigendomBelastingplichtige inwoners gemeente Nijmegen
Inzet van Bodycams bij Bureau Toezicht en Handhaving__Gerechtvaardigd belangOnderzoek naar de-escalerende werking en vergroten van veiligheidsgevoel van de toezichthouder28 dagenFoto's en video'sBurgers die staande worden gehoudenBureau Toezicht en Handhaving, Team technisch toezicht van de Politie Oost Nederland
Inzien van belastinggegevensComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHeffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Financiele gegevensAanvrager van het betreffende product, De betreffende belastingplichtigeRBD, Waterschap
Leveren inkomensondersteuning__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagVerlenen bijzondere bijstand, Verstrekken van uitkeringenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geslacht, Burgerservicenummer, Geboortedatum, NAW gegevens, Bankgegevens, E-mailadressen, Financiele gegevensAanvrager van het betreffende productAfdeling Zorg en Inkomen
Leveren van IRMA Attributen uit de BRP__Toestemming van betrokkeneAanleveren attribuut (digitaal uittreksel uit de BRP) aan de Irma AppAfhankelijk van geldigheidsduur betreffende AttribuutGeslacht, Burgerservicenummer, Geboortedatum, NAW gegevensAanvrager van het betreffende product
Leveren van persoonsgebonden bedrijfskleding__Toestemming van betrokkeneAfhandelen van bestellingen van persoonsgebonden bedrijfskledingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Biometrische gegevens (voor identificatie), E-mailadressenAanvrager van het betreffende productFrontoffice medewerkers Publiekszaken, Backoffice Stad en Wijkservice
Melden van onderzoekenmeldpunt onderzoek van de afdeling Onderzoek en StatistiekGerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneBijhouden onderzoeksprogramma en online publiceren artikelenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensInterne accounthouders van O&S
Meten kwaliteit processen adhv normensets oor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAccountantscontrole Jaarrekening: PW, Wettelijke taak: de verantwoording richting het RijkZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Gegevens over gezondheid, NAW gegevensUitkeringsgerechtigden ParticipatiewetManagementteam en accountant
Meten van geanonimiseerde bewegingen van verkeersdeelnemers in de binnenstadpassantenmetingenAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet geanonimiseerd in beeld brengen van bewegingen van verkeersdeelnemers in de binnenstad.Niet van toepassingFoto's en video'sVerkeersdeelnemers in de binnenstad van NijmegenNiet van toepassing
Ondersteunen data warehouseBusiness intelligenceAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagData verwerken ten behoeve van sturingsinformatie, Verbeteren business intelligenceNiet van toepassingNAW gegevensMedewerkers die gebruik maken van de gemeentelijke ICT systemenMedewerkers gemeente Nijmegen
Ondersteunen forensisch onderzoek__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoeren forensisch onderzoekNiet van toepassingNAW gegevens, KVK-nummerMedewerkers & (externe) hulpverleners, Burgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenMedewerkers Omgevingsdienst
Ondersteunen forensisch onderzoek__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagOndersteunen forensisch onderzoekTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens, Justitiële gegevensBurger die onderzocht wordtOpenbaar Ministerie
Ontzeggen toegang gemeentelijke gebouwen-Voldoen aan een wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belangHet bevorderen van de openbare orde en veiligheidZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBurgers met gebiedsverbod, Burgers met plaatselijk locatieverbodAfdeling Veiligheid, Ambtenaren gemeente Nijmegen, Politie
Opslaan van mediabestanden, communicatiematerialen, grafische bestanden, logo's, foto's en video's__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneLeveren van ondersteunende diensten in communicatie voor het verwerken van toestemming in gebruik van fotografie en in het algemeen belang voor het distribueren van communicatiematerialenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Voor - en achternamen, Foto's en video'sMedewerkers die in dienst zijn van de Gemeente Nijmegen die de Beeldbank zullen gebruiken., Modellen die zijn afgebeeld op foto's.Bureau Communicatie
Opstellen en bijhouden van rapporten CRMComponent voor het bouwen van rapporten met interactieve inhoudAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneRelatiemanagementZeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, Bankgegevens, E-mailadressen, KVK-nummerOndernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen
Raadplegen eigendomsgegevens van percelenComponent voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagInformatie geven van eigenaren van percelen op de kaart / informatiedienstverleningZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, E-mailadressenPerceeleigenarenMedewerkers gemeente en ODRN
Raadplegen landelijke BRP gegevens__Gerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagVastleggen BRP gegevensZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Niet inwoners van de gemeente Nijmegen
Regelen afvalinzameling__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneBeheren informatie omtrent afvalpassen en afvalinzamelingZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenBackoffice medewerkers DAR
Registeren gegevens medewerkers afdeling VSA voor roosterplanning__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren en inplannen van inzet van medewerkers afdeling VSAZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressen, Voor - en achternamen, Gegevens betreffende planning, dagindeling en inzetbaarheidMedewerkers van de afdeling VSA
Registeren Gemeentelijke incidenten (GIR) systeemComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.Gerechtvaardigd belangRegistratie van agressie en (bijna) ongevallenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Justitiële gegevensMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incident, ARBO behandelaar van het betreffende incident, Getuigen van een geregistreerd incidentPolitie en Justitie, Leidinggevenden
Registeren meldingen ICT-servicedesk en eigendommen-registratie ICTComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.Gerechtvaardigd belangregistreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken, Zorgdragen voor continuÔteit informatievoorzieninggegevens blijven bewaardNAW gegevens, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers met aanstellingsbesluit gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Registeren stembureauledenComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagOrganiseren bezetting van de stembureausZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), BankgegevensStembureauledenAfdeling FinanciÎn, Stembureauleden
Registeren voortgang en afhandelen bezwaar en beroepsproceduresComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagMonitoren voortgang bezwaar, beroep - en klachtproceduresZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens gemachtigden, NAW gegevens klagers, NAW gegevens van bezwaarmakersindiener van bezwaar, klager of zijn gemachtigde, Indieners van klachtenIndieners van klachten, bezwaar en beroepszaken, Primaire afdeling gemeente Nijmegen, Rechterlijke instanties i.k.v. beroepsprocedures dan wel Nationale Ombudsman
Registreren casusbesprekingenComponent voor het in beeld brengen van personen op de thema\'s die RIEC behandelt, met name ondermijnende criminaliteitAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van in het RIEC besproken casesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Gegevens betreffende de gezinssituatie en burgerlijke staat, Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, E-mailadressenBetrokkenen die in de cases van het RIEC worden besproken/onderzochtGemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met familiair crisismanagement
Registreren en afhandelen klachten__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneafhandelen van klachtenTwee jaar na indiening (selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens klagersKlagersDiverse afdelingen binnen de gemeente Nijmegen
Registreren en beheren leden personeelsvereniging__Toestemming van betrokkeneRegistreren en beheren van de ledenadministratie van de personeelsverenigingZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen
Registreren en beheren van gegevens belastingplichtigenComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHeffen van decentrale belastingen en invorderen van belastinggeldenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), BetaalgegevensBelastingplichtige inwoners gemeente NijmegenAmbtenaren afdeling belastingen, Belastinginspecteur via Gouw Belastingen
Registreren en ondersteunen van het verkiezingsproces__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet ondersteunen van de administratieve processen tijdens de verkiezingen, Het registreren en controleren op rechtmatigheid van stembiljetnummersVier wekenVoornaam - Achternaam, StembiljetnummerStemgerechtigde op basis van de Kieswet, Voorzitter stembureauLeden stembureau
Registreren en terugmelden AVG-inzageverzoekenVerwerken inzageverzoeken van betrokken burgersVoldoen aan een wettelijke verplichting, Toestemming van betrokkeneBurgers inzage verschaffen in persoonsgegevensZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, E-mailadressenAanvrager van het betreffende productAmbtenaren gemeente Nijmegen
Registreren gegevens crisis- en rampenbestrijdingComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoˆrdinatieAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden ten tijde van een crisis of rampZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensBestuurders en medewerkers gemeente Nijmegen die betrokken zijn bij de gemeentelijke rampenbestrijdingUitsluitend gemeentelijke ambtenaren of medewerkers van instanties belast met/betrokken bij crisismanagement
Registreren gegevens inwoners bij Sociale WijkteamsComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitwisselen informatie en signalen tussen instellingen zorg en veiligheidZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Burgerservicenummer, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Gegevens betreffende de gezondheid, OpleidingsgegevensBetreffende inwoner van de gemeente Nijmegen met problematiek op domeinen Jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, casemanager betrokken bij de betreffende casusKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid
Registreren gegevens medewerkers voor roosterplanning, registreren gegevens klantenComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel/Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisatiesToestemming van betrokkeneBeheren en plannen van de inzet van medewerkers, Onderhouden relaties met klantenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, BetaalgegevensOudere' inwoners van de stad die uitgenodigd worden voor sportaanbod dat niet via verenigingen wordt aangebodenCoda, Docenten die lessen verzorgen in gemeentelijke accommodaties
Registreren gegevens medewerkers Welzijn & Jeugd en Sport & Recreatie voor roosterplanningComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieelToestemming van betrokkeneMaken van roosters voor de bezetting van de Welzijn & Jeugd en de Sport & Recreatie accommodatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers en vrijwilligers werkende voor de bureaus Sport, Welzijn & AccommodatiesTeamleider VSA
Registreren gegevens relaties Economische Zaken__Toestemming van betrokkeneOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesTot intrekken toestemmingNAW gegevensAmbtenaren van gemeente NijmegenBackoffice medewerkers Economische Zaken
Registreren gegevens sport- en bewegingsonderwijsComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering leerplicht en RMC-wetVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN)Burger die leerplichtig is, niet-leerplichtigen onder 23 zonder startkwalificatie, ouders/voogden betrokken leerlingPolitie, Zorgadviesteams, GGD, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Nationale onderwijsgids, Psycholoog, Raad voor de Kinderbescherming, School, Sociale Recherche, Sociale verzekeringsbank, Verwijsindex Jeugdwet
Registreren havengeld en -vergunningenComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van gegevens van schepen en eigenaren die de haven hebben aangedaan om leges havengelden te factureren en innenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, BAG-gegevens, KVK-nummer, BTW gegevenseigenaren woonschepen, Particuliere en commerciÎle scheepseigenaren, rederijen, watergebonden bedrijvenHavendiensten
Registreren huiselijk geweld__Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren huiselijk geweldVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Justitiële gegevensBetrokkenen bij huiselijk geweldAmbtenaren gemeente Nijmegen
Registreren indieners beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningComponent voor het bijhouden van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet behandelen van beroepen, hoger beroepen en voorlopige voorzieningenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Gegevens over gezondheid, Nationaal identificatienummer (BSN), NAW gegevens gemachtigden, NAW gegevens van eiser in bezwaar of beroepIndiener van een beroep, Indiener van een hoger beroep, Verzoeker / gemachtigde om voorlopige voorzieningRechtelijke instanties
Registreren inschrijvingen basisonderwijs en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagCollectieve of individuele voorziening voor het vervoer van leerlingenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Bankgegevensouders/voogden betrokken leerling, Betrokken leerling die gebruik maakt van leerlingvervoer, Concessiehouder leerlingvervoerAfdeling FinanciÎn, Gegunde vervoerder in het kader van het leerlingenvervoer, Ouder/verzorger van betreffende leerling
Registreren leerlingen ihkv leerplicht en leerlingenvervoerComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen., Uitvoering Leerplichtwet en gemeentelijke/regionale regelingen.Zeven jaar na vervallen (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevensMinderjarige kinderen en hun oudersPolitie en Justitie
Registreren meldingen Verkeersmanagement CentraleComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Gerechtvaardigd belangBeheren van parkeerassetsZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers, E-mailadressenInwoners van de gemeente Nijmegen die een situatie in de openbare ruimte meldenOperators Verkeersmanagement Centrale
Registreren naturalisatieverzoeken__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneVerwerken naturalisatieverzoekenTot verkrijging nationaliteit of 2 jaar na afwijzing verzoek (Selectielijst Archiefwet 2017)Burgerservicenummer, Geboortedatum, NAW gegevens, Ras of etnische afkomstAanvrager van het betreffende productBurgerzaken
Registreren van aanvragen facilitaire middelen en gemeentelijk vastgoed eigendommen registratieComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.Gerechtvaardigd belangVastleggen contracten tbv factureringZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensHuurder van gemeentelijk vastgoed, Leverancier van (facilitaire) middelenCoda
Registreren van bedrijven- en instellingsgegevensComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISAGerechtvaardigd belangOnderhouden relaties met bedrijven en organisatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkTelefoonnummers
Registreren van bestuurlijke besluiten en brievenComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagDocumentenuitwisseling RaadZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkPolitieke opvattingen, NAW gegevensBurgers die staande worden gehouden, medewerkers BBA, medewerkers GriffieMedewerkers Griffie, medewerkers BBA, Raadsleden
Registreren van geometrische gegevens (publiceren geodata)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Gerechtvaardigd belangPubliceren van (geo)data als WMS/WFS-service tbv Opendata / Kaartviewer /Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, NAW gegevensInwoner van de gemeente Nijmegen waarvan het adres is geregistreerd in de BRPAfhankelijk van service: publiek/Medewerkers, Medewerkers ODRN of Veiligheidsregio
Registreren van geometrische gegevens (Tekeningen/Archief)Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegisteren geometrische informatieWettelijke bewaarplichtNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers GEO informatieMedewerkers gemeente Nijmegen
Registreren van insprekers (politieke avond)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren van insprekers tbv de Politieke Avond. Nazorg na het insprekenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensInsprekers tijdens de Politieke Avond
Registreren van jeugdzorggegevensComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren jeugdzorggegevensVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevensMedewerkers & (externe) hulpverleners(Externe) hulpverleners, Medewerkers SZ centrumgemeente Heuvelland
Registreren van post en archiefwaardige documentenComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjectenGerechtvaardigd belangBehandeling en afdoening van documentenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAfzender betreffend document, Behandelaar van het betreffende document, Geadresseerde van het betreffende documentAmbtenaren gemeente Nijmegen, Raadplegers archief/informatievoorziening
Registreren van representatieverzoeken en persvragen__Gerechtvaardigd belang, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRegistreren en afhandelen van representatieverzoeken en PersvragenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAanvragers van een representatieverzoek, Journalisten die persvragen stellenCommunicatieadviseurs, Medewerkers representatie
Registreren verloren en gevonden voorwerpenComponent voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.Toestemming van betrokkeneAfhandelen en registreren van gevonden en verloren voorwerpenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenAanvrager van het betreffende productAfhankelijk van service: publiek/Medewerkers
Registreren verzekeringspolissen- en schademanagementComponent voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.Gerechtvaardigd belangAfhandelen van schadeclaimsZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, KentekengegevensAanvragers van een schadeclaim, Backoffice bureau Verzekeringen en VerhaalBackoffice bureau Verzekeringen en Verhaal, NODR
Registreren, koppelen en beheren van de BRP database__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren van BRP database, Registreren van ingezetenen in de BRPZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Adresgegevens, Geboortedatum, Nationaal identificatienummer (BSN), AdministratienummerBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Uitvoeren communicatie - coördinatie Groen, Gezond en in Beweging__Toestemming van betrokkeneBeheren communicatie namens Wij zijn Groen, Gezond en in BewegingTot intrekken toestemmingNAW gegevens, E-mailadressenDeelnemers Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging, Gezond en in BewegingBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn, GGD, Dwarswegcommunicatie, RadboudUMC
Uitvoeren ICT dienstverlening en ICT taken__Gerechtvaardigd belangHet in stand houden, uitvoeren en beheren van de ICT dienstverlening voor de gemeente NijmegenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkBurgerservicenummer, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, Kentekengegevens, PersoneelsnummerMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Medewerkers IRVN, medewerkers GriffieApplicatiebeheerders IRVN
Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken bij Publiekszaken__Toestemming van betrokkeneUitvoeren van realtime metingen voor klanttevredenheidsonderzoekZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkE-mailadressenBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of diensten
Uitvoeren schuldhulpverleningComponent voor budgetadvies en schuldhulpverlening.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering wettelijke taak Wet Gemeentelijke schuldverleningTien jaar na afhandeling trajectGeboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Financiele gegevens, Beoordeling zelfredzaamheidAanvragers budgetbeheer, aanvragers Gemeentelijke Kredietbank, Aanvragers i.k.v. WGSAmbtenaren gemeente Nijmegen, (Externe) hulpverleners
Uitvoering geven aan het doelgroepenvervoerregiecentrale doelgroepenvervoerAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanbieden van doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoerZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGegevens over gezondheid, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenAanvrager van het betreffende productConsulent Zorg en Inkomen
Uitvoering handhaving Backoffice bureau Toezicht en HandhavingBackoffice module Toezicht en HandhavingAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Handhaving openbare ruimte o.g.v. artikel 172 Gemeentewet, Registratie van agressie en (bijna) ongevallenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, Kentekengegevens, Aktenummer aanstelling BOABehandelaar van het betreffende document, Ambtenaren van gemeente Nijmegen, pleger van uitkeringsfraude, Aanvragers/rechthebbenden van een verblijfsrecht t.b.v. kortparkeren op straat, Aggressor betrokken bij een geregistreerd incidentPolitie en Justitie, Bureau Toezicht en Handhaving, CVOM, Openbaar Ministerie via CJIB
Uitvoering jeugdzorg justitiële veroordeling__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagZo lang of kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Nationaal identificatienummer (BSN), Financiele gegevensMinderjarige kinderen en hun ouders
Uitvragen kentekengegevens ten behoeve van de kentekendatabase__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHandhaven geslotenverklaring Griftdijk-Noord, Handhaven o.b.v. kentekens door bureau Toezicht en Handhaving., Toezicht en handhaving via camerabeeldentenzij het kenteken onderdeel is van een naheffingsaanslag. Dan blijft het kenteken beschikbaar tot einde handhavingsactie.NAW gegevens, KentekengegevensKentekenhouder, Kentekenhouders welke overtreders zijn van bord C1 op de Griftdijk-NoordBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Toezichthouders
Uitwisselen gegevens overheidsorganisaties en bedrijvenComponent voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagWettelijke taak: uitvoering landelijke en gemeentelijke regelingen. Verstrekken van uitkeringenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Nationaal identificatienummer (BSN), Financiele gegevens, Gegevens m.b.t. inkomstenBurger met schulden, Burger waarop een vordering is ingesteld, Uitkeringsgerechtigde personen met verplichtingenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen
Uitwisselen van persoonsgegevens inzake voetbalevenementenUitwisselen van persoonsgegevens tbv de vergunningverlening, risico inventarisatie en aanpak voetbal gerelateerde ordeverstoringen.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagHet uitwisselen en toegankelijk maken van persoons- wedstrijdgegevens door gebruikmaking van het KVV ten behoeve van een effectieve voorbereiding van betaald voetbalwedstrijden.Vijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, E-mailadressen, StadionverbodMedewerkers met aanstellingsbesluit gemeente Nijmegen, Contactpersonen voetbalorganisaties, Voetbalsupporters
Uitwisselen van persoonsgegevens tussen overhedenOmgevingsloket onlineAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagInformatievoorziening naar burgersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkAdresgegevens, GeboortedatumAanvrager van het betreffende product of vergunning, Behandelaar van het betreffende documentAfdeling Veiligheid, Politie en Justitie, Betaalde voetbalorganisaties, KNVB
Vastleggen afspraken stadswinkelComponent voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneRegistreren en afhandelen van afspraken in de Stadswinkel(s)Zo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen betaalopdrachten sociaal domeinComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersingGerechtvaardigd belangInvorderen en bewaken van betalingen in het sociaal domeinZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Bankgegevens, KVK-nummer, BTW gegevensDe betrokken crediteur bij de specifieke betaalopdracht, De Betrokken Debiteur bij de specifieke betaalopdrachtAccountant, Curator, Gemeentelijke deurwaarder
Vastleggen en versturen van e-mails (binnen en buiten EU)Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.Gerechtvaardigd belangFaciliteren communicatiestromen, Ondersteunen kantoorwerkzaamhedenNa beÎindiging contract of wijziging van functieGeboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, KentekengegevensMedewerkers die gebruik maken van de gemeentelijke ICT systemen
Vastleggen gegevens en ICT-toegangsrechten medewerkersComponent voor het beheren van gebruikersrechtenGerechtvaardigd belangBeveiligen ICT-toegangsrechten medewerkersNa beÎindiging contract of wijziging van functieNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenMedewerkers in dienst van de gemeente NijmegenMedewerkers gemeente Nijmegen
Vastleggen gegevens materieel bureau SportserviceComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.Gerechtvaardigd belangRegistreren van reservering van materieel (bus) en materiaal (banners en andere voorwerpen) van bureau SportserviceZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers van Sportservice die de voorwerpen reserverenBackoffice bureau Sportservices
Vastleggen reserverings-aanvragen wijkcentra en gymzalenComponent voor het beheren van accommodaties.Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBeheren en registeren zaalplanning wijkcentra en gymzalen, Bijhouden verhuuradministratie wijkcentra en gymzalenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, Bankgegevens, E-mailadressenHuurders van zalen in accommodatiesCoda
Vastleggen telefonische ondersteuning KCCComponent voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeerGerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneAfhandelen en registreren van contacten via het KCCZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, TelefoonnummersAanvrager van het betreffende product of vergunningMedewerker KCC
Vastleggen toegangsrechten gebouwenComponent waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.Gerechtvaardigd belangBeheer en controle op faciliteiten, Beheer paslezer, Beheer toegangspassen, Beheer zonering, Faciliteren medewerkersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevensMedewerkers en gebruikersAfdelingshoofden en gemeentesecretaris
Vaststellen fraude op grond van Participatiewet, IOAZ, IOAWMonitoren fraude omtrent uitkeringenVoldoen aan een wettelijke verplichtingControleren op fraude omtrent uitkeringenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)NAW gegevens, Bankgegevens, Financiele gegevensAanvrager van het betreffende productAmbtenaren gemeente Nijmegen, Sociale Recherche
Vaststellen recht op bijzondere bijstand en overige minima-Voldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneUitvoering geven aan de WmoTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geslacht, Burgerservicenummer, NAW gegevens, Bankgegevens, Betaalgegevens, Sollicitatiegegevens, Gegevens m.b.t. inkomsten, Gegevens betreffende planning, dagindeling en inzetbaarheidAanvrager van het betreffende productAfdeling Zorg en Inkomen
Verstrekken subsidies in het kader van de Wet KinderopvangPeutermonitorAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneOndersteunen van de berekening van de hoogte van de subsidie per kinderopvanglocatie in het kader van de wet kinderopvangDrie maandenGeslacht, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), TelefoonnummersAanvrager van het betreffende productBackoffice medewerkers Zorg en Welzijn
Versturen beveiligde e-mails__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagFaciliteren communicatiestromenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Burgerservicenummer, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Nationaal identificatienummer (BSN), Biometrische gegevens (voor identificatie), Telefoonnummers, Ras of etnische afkomst, Betaalgegevens, Financiele gegevens, Kentekengegevens, Justitiële gegevens, RijbewijsnummerBehandelaar van het betreffende documentAfdeling Veiligheid, Burgerzaken, Backoffice medewerkers Zorg en Welzijn, Zorgaanbieders, Zorgadviesteams, GGD, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Raad voor de Kinderbescherming, (Externe) hulpverleners, Medewerkers SZ centrumgemeente Heuvelland, Instanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Inspecteur Volksgezondheid
Vervaardigen vraaggerichte producten Publiekszaken__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandeling vraaggerichte dienstverlening PubliekszakenZeven jaar na afhandeling (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Administratienummer, RijbewijsnummerAanvrager van het betreffende productFrontoffice medewerkers Publiekszaken
Verwerken enquêtes en rapporten Onderzoek en Statistiek__Gerechtvaardigd belang, Toestemming van betrokkeneVerwerken data voor beleidsontwikkelingeen jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, E-mailadressenBurgers die gebruik maken van gemeentelijke producten of dienstenMedewerkers afdeling Onderzoek en Statistiek
Verwerken gegevens aanvragers omgevingsvergunningen, APV en drank-, horeca- en evenementenvergunningenComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagRelatiemanagement, Verlenen van (evenementen)vergunningen, Verlenen van drank- en horecavergunningenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, Bankgegevens, E-mailadressen, KVK-nummerAanvrager van het betreffende product of vergunning, Ondernemer die gevestigd is binnen de gemeentegrenzen van NijmegenAmbtenaren gemeente Nijmegen, Medewerkers Omgevingsdienst
Verwerken gegevens cliënten ParticipatiewetComponent voor uitvoering van de Participatiewet.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagWettelijke taak: uitvoering Participatiewet. Verstrekken uitkeringen en verhaal op personenTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geslacht, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Bankgegevens, NAW gegevens van ex-partners van bijstandsklantenBurger waarop een vordering is ingesteld, Burger met schulden dit met inbegrip van ex-partners, Uitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Onderhoudsplichtige ex-partners
Verwerken gegevens cliënten ter uitvoering Wmo en JeugdwetComponent voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en JeugdwetAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoering geven aan de Jeugdwet, Uitvoering geven aan de Wmo, Verstrekken van uitkeringenVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Geslacht, Burgerservicenummer, Gegevens over gezondheid, Financiele gegevensAanvragers die gebruik willen maken van een inkomenstoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van een studietoeslag, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen bijzondere bijstand, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Bbz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaw, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Ioaz, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Meedoen-regeling, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Jeugdwet, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen Wmo, Burger waarop een vordering is ingesteld, Uitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingenZorgaanbieders, Instanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen, Instanties genoemd in de betreffende wet
Verwerken gegevens ex-gedetineerdenComponent voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.Gerechtvaardigd belangIn beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico'sZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Gegevens m.b.t. detentieBurger met schulden, Burger waarop een vordering is ingesteld, Uitkeringsgerechtigden en personen met verplichtingenInstanties welke verplicht zijn volgens 6.6 Participatiewet gegevens te leveren dan wel te ontvangen
Verwerken gegevens scanautos parkeren toezicht en handhavingComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagBeheren toegangsrechten kortparkeren op straat24 uur na einde verblijfsrecht wordt het kenteken gewistNAW gegevens, Kentekengegevens, Kentekens gebruikers t.b.v. het bezoekersparkeerrechtRechthebbende van een parkeertransactie tbv kort parkerenBackoffice Bureau Toezicht en Handhaving, Bureau Toezicht en handhaving (citycontrol- derde bewerker)
Verwerken gegevens voor aanvragen voor gemeentelijke producten en dienstenZaaksysteem Exxellence suiteAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkene, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneBehandelen aanvragen gemeentelijke producten en dienstenZeven jaar (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, NAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen, Kentekengegevens, KVK-nummerInwoners binnen en buiten NijmegenGemeentelijke organisatie
Verwerken gegevens voor uitvoering BOPZ en HuisverbodComponent voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagUitvoeren Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ZiekenhuizenVijf jaar (Archiefwet selectielijst 2017)NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feitenDe personen voor wie een last tot in bewaringstelling wordt gegeven of waarvoor advies wordt gevraagd aan de burgemeester o.g.v. art. 20 Wet BOPZ.Openbaar Ministerie, Inspecteur Volksgezondheid, Intern uitsluitend aan de ambtenaren die belast zijn met het behandelen van procedures of klachten over de last tot IBS, Psychiatrisch ziekenhuis, Raad voor Rechtsbijstand
Verwerken inspraakreacties bestemmingsplan__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneVerwerken inspraakreacties bestemmingsplanTien jaar (Selectielijst Archiefwet 2017)Geslacht, NAW gegevens, Telefoonnummers, Voor - en achternamenBurgers die inspraakreacties indienen bij het bestemmingsplanMedewerkers Stadsbeheer
Verwerken meldingen en vragen mijn wijkplanVerwerken meldingen en vragen mijn wijkplanToestemming van betrokkeneHet afhandelen en bijhouden van meldingen en initiatieven vanuit de wijkenZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, E-mailadressenBurgers die zich actief aanmelden bij mijnwijkplan.nlMedewerkers Stadsbeheer
Verwerken meldingen problemen openbare ruimteVerwerken meldingen mbt problemen in de openbare ruimte en vervolgens de melders te informeren over de afhandeling van een melding of te verzoeken om aanvullende informatieAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAfhandelen meldingen openbare ruimteZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenToezichthouder Bureau Toezicht en Handhaving, Medewerkers Stadsbeheer, Inwoners van de gemeente Nijmegen die een situatie in de openbare ruimte melden, Backoffice medewerkers DARMedewerkers Stadsbeheer, Bureau Toezicht en Handhaving, Backoffice medewerkers DAR
Verwerken scanbestanden printers__Gerechtvaardigd belangVerwerken scanbestanden printersZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeslacht, Politieke opvattingen, Genetische gegevens, Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Biometrische gegevens (voor identificatie), Ras of etnische afkomst, Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, Kentekengegevens, Lidmaatschap van een vakbond, Seksueel gedrag of geaardheidMedewerkers in dienst van de gemeente Nijmegen, Aanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen
Verwerken van persoonsgegevens t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallaties__Toestemming van betrokkeneVerwerken van diverse detectordata t.b.v. de exploitatie van intelligente verkeersregelinstallatiesZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkMAC-adresWeggebruikers die gebruikmaken van de betreffende applicatieExterne leverancier van VRI applicaties
Verwerken webformulieren__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAanmaken en doorzenden van aanvraag gemeentelijk (vergunning)product of dienstZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkGeboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Bankgegevens, E-mailadressen, Kentekengegevens, Gegevens m.b.t. inkomsten, KVK-nummerAanvrager van het betreffende product of vergunningAmbtenaren gemeente Nijmegen
Verwerven van aanwinsten archieven en collecties, beheren van kunstcollectiesHet betreft de modules Aanwinsten en Kunstbeheer van de applicatie AtlantisVoldoen aan een wettelijke verplichting, Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Uitvoering van een overeenkomst met betrokkeneHet evenwichtig beschikbaar stellen van het historisch beeld van de geschiedenis van de regio., rechtsdoeleinden in het kader van archivering in het algemeen belangZo lang of zo kort als voor het doel noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressenSchenkers van archiefwaardige stukkenMedewerkers Regionaal Archief Nijmegen, Medewerkers kunstbeheer Facilitaire zaken
Verzoek tot onderzoek en behandeling jeugdzorg __Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezag, Toestemming van betrokkeneVerwerken van aanvragen tot het onderzoeken van plaatsen betrokkene bij jeugdzorgVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Geboortedatum, Gegevens over gezondheid, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, E-mailadressenMinderjarige kinderen en hun oudersKetenpartners op het gebied van zorg en veiligheid, GGD, Jeugdzorg
Beheren kassa's accommodaties Vastgoed Beheren kassa's accommodaties Vastgoed Gerechtvaardigd belangHet beheren en onderhouden van de kassa's van de gemeentelijke (wijk) accommodaties Zo lang als voor het doel noodzakelijkBankgegevens, BTW gegevensNiet van toepassing
Verwerkersovereenkomst Beuningse digitale parkeerproductenProces verstrekken ParkeervergunningenAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagAdministratieve verwerking van parkeerontheffingen daarbij behorende leges en belastingen 7 jaar conform ArchiefwetNAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), Telefoonnummers, Bankgegevens, E-mailadressen, Kentekengegevens, KVK-nummerAmbtenaren afdeling belastingen, Backoffice medewerkers bureau Parkeren, Lynxx kentekendatabase Parkmobile (derde bewerker). Backoffice medewerkers bureau Parkeren
Beheren afspraken met woningeigenaren voor geluidsisolatie projecten__Toestemming van betrokkeneMaken van afspraken met woningeigenaren en bewoners voor bouwkundige opnames.Zo lang of kort als noodzakelijkNAW gegevens, Telefoonnummers, E-mailadressen
Raadplegen van Suwinet Inzage op basis van de Wet SuwiAlgemeen belang of Uitoefening openbaar gezagEenduidige en eenmalige gegevensraadpleging van een cliënt door verbonden partijen in en rondom Suwi Suwinet bevat geen persoonsgegevens Geslacht, Financiële bijzonderheden, Persoonlijke kenmerken, Geboortedatum, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), E-mailadressen, Financiele gegevens, KVK-nummerAanvrager van het betreffende productAfdeling Zorg en Inkomen, Afdeling FinanciÎn, Consulent Zorg en Inkomen
Controleren recht op dagbesteding__Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagVijftien jaar na einde voorziening (Archiefwet selectielijst 2017)Burgerservicenummer, NAW gegevens, Nationaal identificatienummer (BSN), BankgegevensAanvrager van het betreffende productConsulent Zorg en Inkomen
Verwerken van gemeentelijke WOZ gegevens tot uniforme landelijke gegevenset Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagDistributie van informatieproducten aan bovengemeentelijke partners, publieke en private afnemers waarin de WOZ detailgegevens zijn verwerktZo lang of kort als noodzakelijkAdresgegevensEigenaren van onroerend goed
Verwerken van gemeentelijke WOZ gegevens tot uniforme landelijke gegevenset Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezagDistributie van informatieproducten aan bovengemeentelijke partners, publieke en private afnemers waarin de WOZ detailgegevens zijn verwerktZo lang of kort als noodzakelijkAdresgegevensEigenaren van onroerend goed
Uitvoeren internetonderzoekHet uitvoeren van internetonderzoek dat gedeeltelijk achter een registratie barrière is geplaatst. Om toegang te krijgen tot de openbare informatie kan men gevraagd worden om een account of profiel aan te maken. Dit kan een functioneel of (niet) herleidbaar profiel zijn.Algemeen belang of Uitoefening openbaar gezaginternetonderzoek in het kader van de Openbare Orde (Gemeentewet), Participatiewet, Adresfraude (wet BRP) of wet BIBOB.5 Jaar (Conform Selectielijst 2020 Archiefwet)Geslacht, Geboortedatum, NAW gegevens, E-mailadressenBurgers die betrokken zijn bij criminaliteit, Aanvragers die gebruik willen maken van voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Burger die onderzocht wordt, Burgers van de gemeente nijmegen die zich bezig houden met ondermijnende activiteitenAfdeling Veiligheid, Burgerzaken, Afdeling Zorg en Inkomen