Nieuwsbrief Nijmegen

nummer 8 - zomerstop

Graafseweg afgesloten

26 juli t/m 3 september

Zomerreces raad

Volgende PA op 13/9