Asfaltcentrale APN

De gemeente is bevoegd gezag voor dit bedrijf. Dat betekent dat de gemeente toezicht houdt en handhaaft als het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Op deze pagina vindt u informatie over handhaving, metingen bij APN en nieuws over specifiek APN. Heeft u een vraag of mist u nieuwsberichten of documenten? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Handhaving

De gemeente liet APN weten dat we het voornemen hebben om het bedrijf een last onder dwangsom op te leggen. Dit houdt in dat APN zijn uitstoot van PAK moet verminderen tot onder de vastgestelde grens. Anders krijgen ze een boete. Uit de meting van 28 juni 2021 aan de schoorsteen van APB blijkt dat de uitstoot van PAK's te veel is. 

Metingen APN

Om de uitstoot van APN te bepalen worden metingen aan de schoorsteen uitgevoerd. Dit noemen we ook wel emissiemetingen. 1 meting bestaat uit drie deelmetingen. Deze deelmetingen moeten lang genoeg zijn om een betrouwbare meetwaarde te krijgen en elke deelmeting moet dezelfde productsoort meten. Er moet dus voldoende asfalt geproduceerd worden om een goede meting uit te voeren. Bij APN zal vooral gemeten worden bij een productie waar oud asfalt wordt hergebruikt omdat dit meer uitstoot teweeg brengt. Wanneer niet aan deze bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, is de meting niet te gebruiken voor handhaving. 

Nieuws 

 De nieuwsberichten blijven 6 maanden op de website staan. Wel kunt u de eerdere stappen die genomen zijn terugvinden. Heeft u een vraag of mist u nieuwsberichten of documenten? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl.