Nieuws en documenten

Nieuws

De gemeente Nijmegen en Beuningen vinden het belangrijk om nieuws te delen rondom luchtkwaliteit in uw wijk. Daarom delen we op deze pagina belangrijke documenten en stappen van de gemeente en haar partners. De nieuwsberichten blijven 6 maanden op de website staan. Wel kunt u de eerdere stappen die genomen zijn terugvinden. Heeft u een vraag of mist u nieuwsberichten of documenten? Stuur dan een e-mail naar luchtwest@nijmegen.nl

Documenten en rapporten

Voortgangsbrieven luchtkwaliteit en bedrijven

Voor het gebied Nijmegen-West en Weurt zijn stappen gezet voor meer schone Nijmeegse bedrijven met behulp van de instrumenten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). We beschrijven de stand van zaken, de genomen stappen en de vervolgstappen voor de komende periode in de voortgangsbrief. 

Jaarrapportage luchtkwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrapportage luchtkwaliteit 2019 en 2020 en 2022 (pdf, 2.8 MB) vastgesteld. Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek.  In het rapport staat de luchtkwaliteit in Nijmegen beschreven aan de hand van metingen, analyses en berekeningen. Ook staan er maatregelen in om de lucht schoner te maken en verwachte (landelijke) trends en ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit. 

Onderzoek vergunningplichtige bedrijven luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen stelde op 16 november 2021 het rapport 'Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt' vast. Het rapport geeft een beeld van de uitstoot door bedrijven in Nijmegen-West en Weurt. Hieruit blijkt dat in Nijmegen-West en Weurt 34 bedrijven invloed hebben op de totale uitstoot van het gebied. Hiervan zijn er 19 zijn niet relevant en niet opgenomen in de rapportage omdat zij weinig uitstoot hebben. Ook zijn deze bedrijven niet vergunningplichtig. De andere 15 bedrijven zijn wel relevant voor de uitstoot in het gebied. Hiervan vallen 7 bedrijven onder verantwoordelijkheid van de gemeenten: Nijmegen (6) en Beuningen (1) en 8 bedrijven vallen onder provincie Gelderland.

De documenten die gebruikt zijn voor het onderzoek van de bedrijven die onder de gemeente vallen leest u hier per bedrijf terug

Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt 

Vanaf 2022 voert de gemeente extra metingen uit om de luchtkwaliteit te controleren. Dit doen we aan de hand van een meetplan (juli 2021). Met het vernieuwde meetplan is het mogelijk om stoffen zoals roet, fijnstof, stikstofdioxide en benzeen nog preciezer te meten. Omdat we op meer plekken meten dan voor 2022, hebben we een beter beeld van de totale luchtkwaliteit. Ook wordt er op verzoek van bewoners extra aandacht besteedt aan geuroverlast en zijn we gestart met een geuronderzoek om te komen tot een eigen geurbeleid.