Suggesties, vragen en antwoorden

Westentree en Westerkwartier

Blijft er voldoende privacy voor mensen die met tuin of huis aan de groene corridor grenzen? 

De zuidelijke route van de groene corridor, is alleen nog maar een idee. Duidelijk is dat als hier een route komt er rekening moet worden gehouden met de bestaande woningen en privacy.

Waar kunnen we informeren voor inpassing horeca

De horeca aan het stationsplein west in de ontwikkeling op de voormalige UWV locatie wordt door de ontwikkelaar in de markt gezet. Dit gebeurt naar verwachting pas na 2025.

Verticale tuin met bomen op de balkons (zie Milaan)!!

Op de UWV-locatie voegen we groen toe waar dat kan. Bijvoorbeeld in de vorm van groene daken, gevelgroen en geveltuinen. Verder leent het plan zich prima voor natuurinclusief bouwen. Hierbij krijgen woningen verschillende voorzieningen die bijdragen aan het wel en wee van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het bijzonder.

Kan de tunnel vriendelijker gemaakt worden, bijvoorbeeld met andere lampen?

Door ProRail is bureau Lek ingeschakeld om een lichtplan te maken voor de Westentree. Idee is om dit lichtplan ook door te trekken naar het Stationsplein west en de Tunnelweg.

Hoe komen rolstoelgebruikers/kinderwagens op het station via de westkant?

Bij de ontwerpen voor de Westentree (gebouw en openbare ruimte) wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor kinderwagens en mensen met een beperking, zowel in de definitieve als tijdelijke situatie. Zo komen er roltrappen, een lift en een hellingbaan voor voetgangers die het hoogteverschil overbrugt vanaf de Fresiastraat tot op het voorplein van de Westentree.

Meer (gevel)groen voor Tunnelweg, bij fietsenstalling en op het voorplein

In het ontwerp voor het stationsplein aan de westzijde en de openbare ruimte langs de Tunnelweg en om de UWV ontwikkeling heen is een groene inpassing uitgangspunt.


Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op via stationsgebied@nijmegen.nl
Wilt u geen belangrijke ontwikkelingen missen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.