Geur

Soms kan de uitstoot van bepaalde stoffen stinken. Bijvoorbeeld de uitstoot van verkeer of industrie. Deze geur kan vervelend zijn, maar geeft niet aan hoe schoon de lucht precies is. In het voorjaar van 2022 starten de geurmetingen in Nijmegen-West en Weurt. Wanneer er meer bekend is over de planning en de resultaten delen wij die op deze website. Met de geurmetingen kan de gemeente controleren of bedrijven zich aan hun vergunning houden en extra beleid maken zodat omwonenden minder last hebben van geur.