Geur

Soms kan de uitstoot van bepaalde stoffen stinken. Bijvoorbeeld de uitstoot van verkeer of industrie. Deze geur kan vervelend zijn en overlast geven. Daarom wil de gemeente de bestaande regels voor geur uit gaan breiden. Zo kunnen we bepalen wat er nodig is om te zorgen voor minder geuroverlast in de woonomgeving en duidelijkheid bieden voor bedrijven. Nu en in de toekomst. Dit noemen we geurbeleid. Om beleid te kunnen maken, doen de gemeenten Nijmegen en Beuningen geuronderzoek in Nijmegen-West en Weurt.

Geuronderzoek 2022-2023

Waarom een geuronderzoek? 

  • Hiermee kan de actuele situatie van de geuruitstoot door bedrijven en de hoeveelheid geur en overlast in de omgeving in beeld worden gebracht
  • Om inzicht te verkrijgen in geur beperkende maatregelen voor bedrijven in het gebied en de ruimte die bedrijven nodig hebben om te kunnen produceren met toepassing van stand der techniek, om geur zoveel mogelijk te beperken
  • Het onderzoek legt een objectieve basis voor een nieuw te ontwikkelen gemeentelijk geurbeleid

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Beide fasen worden met een rapport afgesloten.
Fase 1 (september – december 2022) bestaat uit een analyse van de gemelde geurklachten gedurende de afgelopen jaren en er worden door deskundige snuffelaars geurwaarnemingen in de omgeving gedaan om vast te stellen welke geuren tot op welke afstand te ruiken zijn.

Dit onderzoek is afgerond. In opdracht van de gemeente Nijmegen is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor het industrieterrein Nijmegen-West en Weurt. De keuze voor dit bureau is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkvertegenwoordigers. Het onderzoek betreft 2 fasen: een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. Lees het rapport over het vooronderzoek, (pdf, 2,10 Mb). Dit rapport is een analyse van de klachten uit de jaren 2019-2021 en dit is een veldonderzoek. Het rapport is van januari 2023.

In fase 2 (december 2022 – juni 2023) worden metingen van de geuruitstoot aan de schoorstenen en andere geurbronnen bij geselecteerde bedrijven uitgevoerd. Ook wordt in deze fase met modelberekeningen de aanwezigheid van geur in de omgeving en de geurbelasting van de omgeving (contouren) berekend. 

Gemeentelijke geurbeleid

Na het geuronderzoek worden de resultaten gebruikt, samen met andere beschikbare informatie over geur en hinder, om in de tweede helft van 2023 gemeentelijk geurbeleid voor het bedrijventerrein TPN West te ontwikkelen.