Metingen luchtkwaliteit

Veel dingen hebben invloed op hoe schoon de lucht is. Denk aan een oude brommer die langsrijdt. Of buren die de open haard aansteken. Het verschilt welke stoffen daarbij precies vrijkomen. Denk aan fijn stof, roet en stikstofdioxide. In een straat zonder verkeer, maar waar inwoners veel hout stoken, zitten bepaalde stoffen in de lucht. En bepaalde hoeveelheden van die stoffen. In een straat waar veel file staat en de lijnbus iedere 10 minuten stopt, zitten weer andere stoffen. We meten de stoffen fijn stof, roet, stikstofdioxide en benzeen. 

Meetresultaten in de wijk

We meten de stoffen fijn stof, roet, stikstofdioxide en benzeen. Er bestaan voor veel stoffen regels voor hoeveel ervan in de lucht mag zitten rondom woningen. Deze regels heten grenswaarden. Als er grenswaarden voor een stof zijn, staan deze in de tabel bij de stof. De legenda bij de kaartoptie is gebaseerd op die van de landelijke site luchtmeetnet.nl

Meer uitleg over