Metingen luchtkwaliteit

Veel dingen hebben invloed op hoe schoon de lucht is. Denk aan een oude brommer die langsrijdt. Of buren die de open haard aansteken. Het verschilt welke stoffen daarbij precies vrijkomen. Denk aan fijn stof, roet en stikstofdioxide. In een straat zonder verkeer, maar waar inwoners veel hout stoken, zitten bepaalde stoffen in de lucht. En bepaalde hoeveelheden van die stoffen. In een straat waar veel file staat en de lijnbus iedere 10 minuten stopt, zitten weer andere stoffen. We meten de stoffen fijn stof, roet, stikstofdioxide en benzeen. Ook doet de gemeente geuronderzoek.

Hieronder vindt u de resultaten voor metingen in de wijk. Zie ook de metingen voor de uitstoot van asfaltcentrale APN.

Meetresultaten in de wijk

Er bestaan voor veel stoffen regels voor hoeveel ervan in de lucht mag zitten rondom woningen. Deze regels heten grenswaarden. Als er grenswaarden voor een stof zijn, staan deze in de tabel bij de stof.

Per meetpunt vindt u de meest actuele metingen. En de gemiddelde waarden per 4 weken en per jaar (als deze informatie beschikbaar is).

De legenda bij de kaartoptie is gebaseerd op die van de landelijke site luchtmeetnet.nl.

Luchtkwaliteit metingen

In onderstaande kaart ziet u de metingen van luchtkwaliteit per locatie in een tabel. Ziet u de metingen liever in een grafiek? Dat kan via het ‘Tableau meetresultaten’ voor de meest recente resultaten van het fijnstof meetnet. In het ‘Tableau jaargemiddelden’ ziet u de meetresultaten van de afgelopen jaren in een grafiek. 

Meer uitleg over