Wat is benzeen?

Benzeen is een stof die vooral in de lucht zit op plekken met veel verkeer. Maar ook bij het gebruik van muurverf in huis en bij het stoken van houtkachels komt benzeen vrij. Te veel benzeen in de lucht is ongezond. Daarom bestaan er Europese regels voor benzeen. Volgens de wettelijke grenswaarde mag er 5 µg/m3 (gemiddeld over een jaar) in de lucht zitten op plekken waar mensen wonen.

Bronnen van benzeen

De belangrijkste bronnen van benzeen in Nijmegen (2019) zijn: verkeer (62%), huishoudens (22%), industrie (7%), binnenvaart (5%) en bouwmachines (4%).