Wat is fijn stof?

Fijn stof is een stof die bijvoorbeeld vrijkomt bij verbranding van hout en in het verkeer. Zit er te veel fijn stof in de lucht? Dan kan dit ongezond zijn. Daarom zijn er Europese regels die zeggen hoeveel fijn stof er in de lucht mag zitten. Die hoeveelheden heten ook wel de wettelijke grenswaarden. Naast de wettelijke grenswaarden, gaf de World Health Organization (WHO) ook nog adviezen. Deze WHO-advieswaarden zijn strenger dan de wettelijke grenswaarden.  

Maten van fijn stof

Fijn stof heeft veel verschillende ‘maten’. Wij meten fijnstof alleen in 2 maten, namelijk: PM2.5 en PM10. Deze getallen geven aan hoe groot de deeltjes fijn stof zijn. PM10 deeltjes zijn groter dan PM2.5 deeltjes. Deeltjes tot en met de grootte PM10 kunt u inademen en deze komen zo in uw longen. Dat kan effect hebben op uw gezondheid.

In de wetenschap en in gezondheidsonderzoeken meten ze ook met de waarden PM2.5 en PM10. Daarom maakte de WHO alleen voor deze waarden advieswaarden. Naast onze eigen metingen zijn er ook metingen van het RIVM op de LML-locaties (LML=Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit). 

Bronnen van fijn stof 

De belangrijkste bronnen van fijn stof in Nijmegen (2019) zijn: huishoudens (37%), industrie (27%), verkeer (21%), binnenvaart (11%) en bouwmachines (4%).