Wat is roet?

Roetdeeltjes zijn restdeeltjes die vrijkomen wanneer bijvoorbeeld hout of kolen verbranden. Soms kan het hout niet helemaal opbranden. Dan ontstaat er meer roet. Het is nog niet bekend welke hoeveelheid roet in de lucht ongezond is. Daarom kiest de gemeente ervoor om zelf maximale waarden te bepalen. De gemeente wil in 2022 zorgen voor 40% minder roet in de lucht dan in 2015. Van een roetconcentratie van maximaal 1.89 µg/m3 naar maximaal 1.13 µg/m3 in 2022. Dit is onze roetreductienorm. 

Hoe meet de gemeente roet? 

Elementair koolstof (EC) is een meetmethode voor roet. Het RIVM meet landelijk al roet met verschillende LML meetpunten (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit). Deze metingen gebruikt de gemeente Nijmegen om haar eigen lokale doelen voor roet te meten. En te controleren of we de roetreductienorm van 1.13 µg/m3 in 2022 halen. In het nieuwe meetplan luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt staan ook extra roetmetingen. In totaal komen er 4 meetlocaties, waarvan 2 in Nijmegen-West. 

Bronnen van roet 

De grootste bronnen van roet in Nijmegen (2019) zijn: binnenvaart (40%), huishoudens (22%), verkeer (21%), bouwmachines (15%) en industrie (1%).