Wat is stikstofdioxide?

Stikstofdioxide (NO₂) is een gas dat in Nederland vooral in de lucht zit op plekken met veel verkeer. Zit er te veel stikstofdioxide in de lucht? Dan kan dit ongezond zijn. Daarom zijn er Europese regels die zeggen hoeveel stikstofdioxide er in de lucht mag zitten. De wettelijke grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3. De gemeente ondertekende in 2020 het Schone Lucht Akkoord. In dat jaar (2020) was de WHO-advieswaarde voor stikstofdioxide 40 µg/m3 per jaar. 

Bronnen van stikstofoxiden

Uitstoot van stikstofdioxide wordt stikstofoxiden genoemd. Dit is een mengsel van stikstofdioxide en stikstofoxiden. De belangrijkste bronnen in Nijmegen (2019) zijn: verkeer (39%), binnenvaart 36%), bouwmachines (12%), industrie (7%) en huishoudens (5%).