Wat zijn PAK's?

PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn een groep schadelijke stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. Ze komen vrij bij bijvoorbeeld het aanbranden van eten, het stoken van houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook. Onvolledige verbranding kan ook bij bedrijven voorkomen. PAK’s komen voornamelijk in het lichaam door voeding en inademing. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid. Te veel en te vaak PAK’s binnenkrijgen is ongezond. 

Regels voor PAK's

Voor nog niet alle stoffen zijn wettelijke regels opgesteld voor hoeveel ze in de lucht mogen voorkomen. Een deel van deze stoffen kan zorgen voor kanker. Deze stoffen gaan wij meten. Met name de stof benzo(a)pyreen is gevaarlijk en kankerverwekkend. Voor deze stof bestaat een wettelijke streefwaarde van 1 ng/m3 (jaargemiddeld). Dit betekent dat overheden verplicht zijn om maatregelen te nemen om de hoeveelheid benzo(a)pyreen in de lucht te verminderen. Maar ze zijn nog niet verplicht om onder deze waarde te blijven. Er is namelijk nog geen regel die zegt hoeveel benzo(a)pyreen er maximaal in de lucht mag zitten.