Het spoor en de treinen

In Nijmegen komt er een extra perron, een opstelterrein, een nieuwe perrontunnel en een nieuwe toegang aan de westzijde. Deze aanpassingen komen er omdat Nijmegen onderdeel uitmaakt van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Wat is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer?

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werkt ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tussen 2020-2028 aan verbetering van het reizen of vervoeren met de trein. Voor het traject tussen Schiphol - Utrecht – Nijmegen gaat het om het verhogen van het aantal treinen op het traject. Eind 2021 heeft NS de frequentie van intercity’s verhoogd van 4 naar 6 treinen tussen Arnhem, Utrecht en Schiphol. Deze extra treinen rijden ook door van en naar Leiden. Om de spreiding van de treinen in de dienstregeling te verbeteren zijn er in Nijmegen aanpassingen nodig aan het station en het terrein dat bij het station hoort. Omdat de gemeente Nijmegen de spoortunnel graag wilde doortrekken gaat ProRail dit direct aanpakken. Zo komt er aan de westzijde van het station en een tweede stationsingang.

Wat gaat er gebeuren rond station Nijmegen?

Project PHS Nijmegen en westentree 2024-2028

 • De hoeveelheid groen en de biodiversiteit in het projectgebied wordt vergroot. 
 • Om al het treinverkeer in de toekomst goed aan te kunnen is een nieuw perron nodig dat via de tunnel bereikbaar wordt.
 • Met het doortrekken van de perrontunnel kan aan de westzijde een nieuwe ingang worden gebouwd. Hiermee krijgt Nijmegen West een volwaardige toegang tot het station.
 • Aan de westzijde komt een fietsenstalling in het gebouw met daar bovenop een nieuw voorplein.
 • Om de extra treinen die voor PHS gaan rijden ’s nachts te kunnen parkeren en schoonmaken (van binnen), wordt de plek waar nu treinen geparkeerd worden aangepast.
 • Aan de noordzijde van het station worden sporen en wissels aangepast zodat de treinen sneller kunnen vertrekken en binnenkomen. Dit is nodig  voor de PHS dienstregeling.
 • De monumentale perronkappen worden gerenoveerd zodat ze weer honderd jaar meekunnen.
 • PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) wordt in stappen gerealiseerd. Vooruitlopend hierop zijn in oktober 2019 al enkele wissels aangelegd, zodat perron 1 beter benut kan worden.
 • De bestaande perrontunnel met (rol)trappen en liften wordt geheel vernieuwd zodat er meer ruimte is voor het groeiend aantal reizigers.
 • Geluidsmaatregelen: er worden diverse geluidsmaatregelen getroffen: op het emplacement, ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium en op de Waalbrug.

Opstelterrein bij Wolfskuil en station

Er is ruimte nodig om de treinen overdag en in de nacht te parkeren, van binnen schoon te maken en technisch te controleren. Treinen kunnen zo schoon en veilig worden ingezet. Deze parkeerruimte komt op de bestaande plek (bij de wijk Wolfskuil) en ter hoogte van het station.  

Planning

 • De werkzaamheden starten 2024 en zullen klaar zijn in 2028