Westerkwartier

Het Westerkwartier gaat over meer dan de westzijde van het station alleen. Het omvat de gebiedsontwikkeling tussen Waterkwartier, Wolfskuil en Waalfront. Op deze pagina vind je alles over de ontwikkelingen van dit gebied. 

De aanpassingen aan de westzijde van het station (de achterkant vanaf de hoofdingang gezien) hangen samen met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In opdracht van het rijk is ProRail bezig om op de 6 drukste treinroutes in Nederland meer ruimte te maken op het spoor. Een van die routes is de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen. Om meer treinen te kunnen laten rijden op deze route, krijgt station Nijmegen een 3e perron en wordt de perrontunnel aangepast. Door deze tunnel in het station door te trekken naar de westzijde ontstaat hier een 2e ingang. De plannen worden uitgewerkt in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

Westerkwartier: wat gaat er veranderen?

Volwaardige westelijke stationsentree

Station Nijmegen krijgt een nieuwe toegang aan de westzijde. De nieuwe stationsentree wordt ontworpen met een verhoogd plein en een extra nieuwe overdekte fietsenstalling (3000 plekken). Ook komen er een bushalte en een Kiss & Ride plek. Deze worden samen ontworpen met de nieuwbouw die op de plek komt waar voorheen het UWV-gebouw stond. De westzijde van het station moet makkelijk te vinden zijn en goed bereikbaar worden. Het huidige station is een bijzonder gebouw dat zonder erg hoog te zijn toch opvalt tussen de hoge gebouwen in de omgeving. De nieuwe entree moet daarom passen bij de rest van het station en de hoogteverschillen op een passende manier oplossen. De westzijde gaat bestaand uit verschillende verdiepingen. De perrontunnel, een hoger gelegen stationsplein en de toegang vanaf Tunnelweg. Er komt voet- en busgangers ingang en een aparte fietsers ingang. De entree zal uitkomen op de stuwwal. Hier ontstaat een kans om de stuwwal, die langs gehele spoor loopt meer onderdeel te laten worden van het stationsgebied.

Stadsbalkon:

Het dak van de nieuwe fietsenstalling zal worden ingericht als een tweede stationsplein waar het prettig is om te verblijven. Het is een hoog gelegen plein (+16.8 m NAP) dat naast de helling van de stuwwal ligt. Het vormt zo een stadsbalkon met uitzicht. Het stationsgebouw ligt aan het stadsbalkon en vormt een passend geheel met het gebouw dat aan de andere kant van het plein komt.

Het nieuwe plein sluit direct aan op de groene stuwwal. Het dak van de fietsenstalling vormt daarmee een verbinding tussen het nieuwe station, het groen van de stuwwal en de nieuwbouw op de plek van het oude UWV-terrein: hier wordt de reiziger welkom geheten in Nijmegen. Daarnaast kan het verhoogde plein ook als taxistandplaats en K&R plek gebruikt worden. Het hoogteverschil tussen Tunnelweg (12,5m+ NAP) en het opgetilde plein is 4,3 meter.

Vijfknoop kruising

Er is een schetsontwerp om de vijfknoop aan te passen die dichtbij de westentree ligt. Dit is de kruising tussen Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg. Door de aanpassingen wordt het fietsverkeer verbeterd, wordt de kruising voor bussen beter bereikbaar en wordt er rekening gehouden met de verwachte toename van het verkeer.
De verwachting is dat de kruising drukken zal worden vanwege de aantrekkingskracht van onderstaande punten:

 • De nieuwe entree van het station zal meer reizigers aantrekken
 • De nieuwbouw op de plek waar nu het UWV-gebouw staat zal bijdrage aan de drukte
 • De mogelijke bouwplannen op de plek waar nu Vissers Meubelen
 • De mogelijke nabijgelegen P&R (Park & Ride)

Op het moment is het soms in de spits al vrij druk bij de vijfknoop. Voor fietsers is de wachttijd in sommige gevallen erg hoog en zijn sommige richtingen niet goed mogelijk. Met enkele simpele veranderingen is de kruising geschikt te maken voor de toevoeging van verkeer die veroorzaakt wordt door de nieuwe westentree van het station en de ontwikkeling van de UWV-locatie. Door toevoeging van programma op de Vissers locatie en de P&R loopt het verkeer op de vijfknoop vast. Daarom is er gezocht naar een oplossing voor deze kruising die geschikt is voor de verschillende snelfietsroutes en tegelijkertijd ook het verkeer van de nieuwe plannen van de P&R en de bouwplannen bij Vissers Meubelen kan verwerken.

Er zijn verschillende opties verkend. Er is gekeken naar mogelijkheden voor een rotonde, een verkeersplein, het knippen of omleiden van aanvoerende wegen of het anders inrichten van de bestaande kruisingen. Geen van deze mogelijkheden bleek zowel het autoverkeer als het fietsverkeer op een goede wijze te kunnen doorstromen. Om de situatie op de vijfknoop te verbeteren is daarom voorgesteld om de Krayenhofflaan voor autoverkeer af te sluiten vanaf de vijfknoop. In plaats hiervan wordt tussen de vijfknoop en de tunnel een nieuwe aansluiting op de Tunnelweg gemaakt die het verkeer vanuit het noorden aansluit. Het wordt verwacht dat en een knip ergens halverwege de Krayenhofflaan komt.

Verder wordt op de Tunnelweg, ter hoogte van de nieuwe westentree van het station, ruimte gecreëerd voor een nieuwe bushalte. Om dit mogelijk te maken wordt in de Tunnelweg aan beide kanten een van de rijbanen ingericht als busbaan. Deze bushalte zal de bestaande halte aan de oostzijde van de Tunnelweg vervangen. Aan de zuidoostzijde zal de bestaande halte voor internationaal busverkeer blijven bestaan.

Wat is vast gesteld en wat nog niet?

Fietsroute

Om de westzijde van het station goed bereikbaar te maken, willen we hier een nieuwe fietsstraten aanleggen. Deze sluit aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfsprong (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) moeten worden aangepast.

In het ontwerp wordt uitgegaan van tweerichtingsfietspaden aan beide kanten van de Tunnelweg. Zowel de Krayenhofflaan als de Koninginnelaan worden in de toekomst tot fietsstraat omgebouwd. Hiermee worden het Batavierenpad Noord en de snelfietsroute Wijchen-Nijmegen beide verbonden met de nieuwe westentree van het station. Daarnaast wordt de verbinding voor fietsers tussen de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg, onderdeel van de snelfietsroute Lindenholt-Centrum, versterkt.

Nieuwbouw

In onze nieuwe Omgevingsvisie en in de Woondeal die we met het rijk hebben gesloten, is de stationsomgeving aangewezen als belangrijk gebied voor woningbouw. Hiervoor zijn nu meerdere plekken in ontwikkeling. In het Westerkwartier wordt de Hezelpoort ontwikkeld voor woningbouw plus een openbare parkeergarage en maakt het oude UWV-gebouw plaats voor woningbouw, een hotel, een restaurant en werkruimtes. Voor de langere termijn willen we de P&R locatie en de locatie van Vissers Meubelen aanpakken. Zo wordt de Nijmeegse stationsomgeving een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven.

Planning:

Per onderdeel de verwachte einddatum en start van de bouwwerkzaamheden.

 • Westentree station + fietsenstalling: oplevering begin 2027, werkzaamheden vanaf halverwege 2025
 • Gebouw UWV-locatie: oplevering halverwege 2025, werkzaamheden vanaf halverwege 2023
 • Verkeersoplossing (kruispunten/fietsstraten/rijbanen): oplevering halverwege 2025, werkzaamheden derde kwartaal van 2022.
 • Hezelpoort Panorama: oplevering begin 2026, werkzaamheden vanaf begin 2024

Samenwerkende partijen

Samenwerkende partijen westerkwartier, westentree en nieuwbouw

 • ProRail
 • NS
 • Provincie Gelderland
 • Rijksoverheid
 • Van Herk groep (UWV)
 • Gemeente Nijmegen