Westerkwartier

Het Westerkwartier gaat over ontwikkelingen ten westen van het station. Het gaat om de gebied tussen Waterkwartier, Wolfskuil en Waalfront.

Westerkwartier: Wat gaat er veranderen?

  • Fietsstraten met aansluiting op de snelfietsroutes
  • Verbeterde vijfknoop voor fietsers
  • Nieuwbouw op de plaats van het oude UWV-gebouw en de Hezelpoort parkeergarage
  • Er komt nog een plan voor de P&R aan de Eerste Oude Heselaan

Fietsstraten

Om de westkant van het station goed bereikbaar te maken, gaan we hier nieuwe fietsstraten aanleggen. Deze sluiten aan op de snelfietsroute tussen de Graafseweg en het Waalfront. Ook de vijfknoop (bij de Krayenhofflaan/Koninginnelaan) wordt aangepast.

In het schetsontwerp staan tweerichtingsfietspaden aan beide kanten van de Tunnelweg. Zowel de Krayenhofflaan als de Koninginnelaan worden in de toekomst fietsstraten. Hiermee worden het Batavierenpad Noord en de snelfietsroute Wijchen-Nijmegen beide verbonden met de nieuwe westentree van het station. Daarnaast versterkt dit de verbinding voor fietsers tussen de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg, onderdeel van de snelfietsroute Lindenholt-Centrum.

Vijfknoop

De kruising die dicht bij de westentree ligt wordt aangepast. Dit is de vijfknoop van Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg. Door de aanpassingen wordt de kruising makkelijker voor fietsers en bussen. Ook houden we rekening met het verwachte extra verkeer. We passen de kruising aan in overleg met de bewoners en bedrijven.

Nieuwbouw

De Nijmeegse stationsomgeving wordt een gebied voor wonen, werken, reizen en verblijven. In onze nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie (pdf 55 MB) en in de Woondeal die we met het Rijk hebben gesloten, is het stationsgebied aangewezen als belangrijk gebied voor nieuwe woningen. In het Westerkwartier komt bij de Hezelpoort woningbouw en een openbare parkeergarage. Het oude UWV-gebouw maakt plaats voor woningbouw, een hotel, een restaurant en werkruimtes. Voor de langere termijn willen we de P&R aan de Eerste Oude Heselaan en de directe omgeving aanpakken. 

Planning

  • Gebouw UWV-locatie: klaar halverwege 2025 werkzaamheden vanaf halverwege 2023. 
  • Hezelpoort Panorama: klaar begin 2026, werkzaamheden vanaf begin 2024.
  • Verkeersoplossing (kruispunten/fietsstraten/rijbanen): klaar halverwege 2025, werkzaamheden vanaf juli 2022.

Zie de planning westkant voor de planning van de westelijke stationsonderdelen.