Datum:

Meetresultaten APN november en december 2021

De afgelopen maanden zijn verschillende metingen gedaan naar uitstoot bij de asfaltcentrale APN. In november 2021 is een meting naar PAK's gedaan. Deze meting kan niet worden getoetst aan de norm, omdat er te weinig asfalt geproduceerd werd voor een volledige meting. De meting op 8 december 2021 laat zien dat concentratie PAK's binnen de regels (normen) blijft. Er werd 0,006 mg/m³ PAK's gemeten. Dat ligt onder de vastgestelde grens voor PAK's van 0,05 mg/m³. De gemeente blijft metingen uitvoeren bij APN. We kunnen er na 1 meting namelijk niet vanuit gaan dat het resultaat altijd goed is. De ingezette handhavingsprocedure wordt nog niet beëindigd. U leest hier meer over in de brief van 19 januari 2021 die de ODRN aan APN stuurde.