Bronnen van luchtvervuiling

De belangrijkste bronnen voor luchtvervuiling in Nijmegen zijn: verkeer, binnenvaart, industrie, huishoudens en bouwmachines zoals graafmachines. Bekijk het overzicht in de afbeelding of de cijfers in de tabel.

Luchtvervuiling: de grootste bronnen in percentages 2019
Verkeer Binnenvaart Industrie Huishoudens Bouwmachines
Stikstof 39% 36% 7% 5% 12%
Fijn stof 21% 11% 27% 37% 4%
Roet  21% 40% 1% 22% 15%
Benzeen 62% 5% 7% 21% 4%

Maatregelen voor schonere lucht

De gemeente Nijmegen heeft voor deze bronnen verschillende maatregelen opgesteld. Voor verkeer heeft de gemeente bijvoorbeeld een brommersubsidie en staan er zero-emissiezones voor stadslogistiek op de planning bij Hof van Holland, Heijendaal en het stadscentrum. Voor houtstook zet de gemeente in op subsidie, voorlichting en stookworkshops. Kijk voor alle maatregelen op 29 maatregelen voor schone lucht (pdf). De gemeente Beuningen heeft in 2021 het Schone Lucht Akkoord ondertekend en stelt hiervoor nu maatregelen op. Deze delen we zodra ze bekend zijn.

Meer uitleg over