Datum:

Meting formaldehyde RWZI Weurt

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weurt valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland. Er is een meting gedaan naar formaldehyde bij de biogas stookinstallatie van de RWZI in Weurt. Woensdag 18 mei heeft de provincie de resultaten van de meting per brief (pdf, 209 kB) aan hen bekend gemaakt. Deze RWZI ligt in de buurt van het bedrijfsterrein Nijmegen-West en Weurt. Ook komt de RWZI voor in het onderzoek van provinciale bedrijven in Nijmegen-West en Weurt met uitstoot van gassen. Daarom delen wij deze meetresultaten ook op deze website. 

Formaldehyde is een vluchtige stof en slaat neer in de directe omgeving. Het is kleurloos en heeft een prikkelende geur. Uit een eerder overzicht van uitstoot en het onderzoek van mogelijke uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) denken we dat formaldehyde misschien vrijkomt bij de RWZI in Weurt. Om dit te onderzoeken heeft de ODRA bij de RWZI een meting gedaan voor deze stof. Uit de meting blijkt dat er inderdaad formaldehyde vrijkomt bij de RWZI in Weurt (50mg/m3). Naast de installatie in Weurt is ook bij stookinstallaties van 4 andere RWZI’s in Gelderland aan de schoorsteen gemeten. Ook daar komt formaldehyde vrij. De metingen laten hoeveelheden formaldehyde zien die verschillen van 5 mg/m3 tot 50 mg/m3.

In het Activiteitenbesluit zijn voor kleine gasmotoren (<50megawatt), waar het hier om gaat, geen maximale hoeveelheden voor uitstoot opgesteld. Daarmee kan dus niet worden gezegd dat kleine gasmotoren te veel uitstoot hebben. Er geldt wel een minimalisatieverplichting voor formaldehyde. Dit betekent dat een bedrijf de uitstoot van de stof zo min mogelijk moet proberen te houden. 

Op basis van de metingen zijn verspreidingsberekeningen gedaan. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de slechtste situatie om te bepalen wat het gevolg is op leefniveau. Uit de berekeningen blijkt dat er niet over de regel voor leefniveau heen wordt gegaan. Dat betekent dat er voor omwonenden waarschijnlijk geen gevolgen voor de gezondheid zijn. Voor medewerkers van de RWZI kan formaldehyde wel irritatie aan slijmvliezen (mond, neus, keel en ogen) geven.

De Waterschappen worden gewezen op deze overschrijding. Zij ontvangen een waarschuwingsbrief waarin een bepaalde tijd wordt gegeven om de uitstoot binnen de regels te krijgen. Daarna worden opnieuw metingen gedaan.