Datum:

Raadsbrief gemeente Nijmegen 27 juni 2023 - Collegereactie rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Op 13 april 2023 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en Omwonenenden gepubliceerd over de wijze waarop de burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange schadelijke en industriële uitstoot en lozingen. Daartoe heeft de Onderzoeksraad 3 casussen onderzocht waarover bij omwonenden onrust bestond, maar die qua type industrie en regelgeving verschillen. APN is een van de  onderzochte casussen.
In deze Raadsbrief, een eerste reactie op het rapport, wordt ingegaan op de vervolgstappen die de gemeente zet om de gegeven aanbevelingen  te concretiseren.

Documenten