Bomen: planting, onderhoud en het Bomenplan

Er komen ieder jaar 1.000 nieuwe bomen in Nijmegen. Dit is een van de maatregelen uit het Bomenplan. Bomen zorgen voor schaduw bij hitte, ze houden water vast bij regen en ze maken de stad groener. Er zijn plaatsen gezocht waar deze nieuwe bomen kunnen komen te staan. Op de bomenkaart ziet u deze plekken.

Bomenkaart

Over de bomenkaart en de gekozen plekken

De gele stippen geven de plekken aan waar vorig seizoen al bomen geplant zijn. De groene stippen zijn de mogelijke plekken waar van oktober 2024 - mei 2025 nieuwe bomen gaan komen. De plekken zijn nog niet definitief. Een plek kan bijvoorbeeld toch niet geschikt zijn omdat het onveilig is voor het verkeer. Er is al wel rekening gehouden met of er ondergronds kabels of leidingen in de weg liggen en er is gekeken naar zonnepanelen op woningen, zodat de bomen geen zonlicht tegenhouden. 

Inwoners die dicht bij de geplande plekken wonen, krijgen hierover een brief om mee te kunnen denken en tips/feedback te geven. In de zomer van 2024  krijgen deze inwoners dan ook een brief over de definitieve plekken voor de bomen.

Er zijn nieuwe bomen gepland in de volgende wijken:

 • Altrade
 • Benedenstad
 • Bottendaal
 • Galgenveld
 • Groenenwoud
 • Hengstdal
 • Hunnenberg
 • Kwakkenberg
 • Stadcentrum

In deze lijst vindt u de straten waar het om gaat.

Soort bomen

Het gaat om ongeveer 150 verschillende soorten bomen. Veel verschillende soorten bomen zijn goed voor de natuur en zorgen ervoor dat boomziektes of plagen, zoals de eikenprocessierups, zich niet zo snel verspreiden. Per plek wordt gekeken welke boomsoort er past. Bijvoorbeeld smalle bomen in smalle straten en grote bomen in parken. 

Op de kaart kunt u precies zien waar welke soort boom komt. Klik hiervoor op een van de stippen.

Onderhoud van de bomen

De gemeente doet het onderhoud aan de bomen. De eerste jaren na het planten hebben de bomen nog veel zorg nodig en worden de bomen goed in de gaten gehouden door onze toezichthouders. Als de bomen sterk genoeg zijn kan de grond rondom de boom, de boomspiegel, door u beplant worden als u dat wilt. U kunt hiervoor een boomspiegel aanvragen.

De plek waar de boom staat (groeiplaats) moeten we soms ook verzorgen. Zo blijven bomen gezond en leven ze langer. Dat is belangrijk want oude(re) bomen zorgen voor meer schaduw en dus verkoeling. En ze zijn beter voor de biodiversiteit (bijvoorbeeld meer bijen, vlinders, vogels). Onderhoud aan de groeiplaats doen we zo:

 • Lucht in de grond blazen. Hierdoor komen de zandkorrels verder van elkaar af te liggen en kunnen de wortels hier tussendoor groeien
 • Tegels of asfalt weghalen. Hierdoor kunnen er weer voedingsstoffen in de bodem komen en krijgen de wortels weer zuurstof
 • Verkruimeld blad leggen. Bodemleven zoals wormen en insecten eten dit op en poepen het als voedingsstof voor de bomen uit

Als bomen niet gezond meer zijn of ze zorgen voor een onveilige situatie dan moeten ze soms gekapt worden. Er wordt altijd geprobeerd zo snel mogelijk de gekapte boom te vervangen.

Bomenplan

Het planten van nieuwe bomen is een van de maatregelen uit het Bomenplan 2021. In het Bomenplan is er niet alleen aandacht voor méér bomen, maar ook voor meer gezonde bomen.

Doelen van het bomenplan:

 • Gezonde bomen zo lang mogelijk houden
 • Zorgen dat er zo min mogelijk bomen gekapt worden
 • Het planten van bomen zo veel mogelijk aanmoedigen en mogelijk maken
 • De belangrijkste boomstructuren beschermen