Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen onze digitale informatie kan lezen, op ieder apparaat, op ieder moment en op iedere locatie, ongeacht leeftijd, ervaring, situatie of beperking.  Met iedereen bedoelen we dan ook echt iedereen, dus ook de 4 miljoen mensen die een  functionele beperking hebben. 
Gemeente Nijmegen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak

  • onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
  • nijmegen.nl wordt dagelijks getoetst met automatische tools. Zaken die naar boven komen worden opgelost
  • onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd

Verbeteringen

Op nijmegen.nl staan links naar verschillende andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Gemeente Nijmegen heeft een componentenbibliotheek. Deze bibliotheek bestaat uit toegankelijke bouwblokken die gebruikt kunnen worden bij het maken van nieuwe websites en het verbeteren van bestaande websites. 

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Nijmegen kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op nijmegen.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's voor zover mogelijk vervangen door toegankelijke bestanden.

Probleem met de toegankelijkheid van onze websites?

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze websites, laat het ons dan weten. Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de sites. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

Van alle websites, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen vallen, zijn door de gemeente toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. In het Dashboard Digitoegankelijk zijn deze verklaringen verzameld en is ook de status van iedere website te zien. Met een status A, B of C voldoet de website aan de wet.

Status toegankelijkheid website gemeente Nijmegen

Label B toegankelijkheidsverklaring gemeente Nijmegen