Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is aangepast op 21-2-2020.

Gemeente Nijmegen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:
https://www.nijmegen.nl (hoofdwebsite)
https://aardgasvrij.nijmegen.nl
https://makelpunt.nijmegen.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Onze website wordt dagelijks automatisch getoetst.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Bekende problemen

Op dit moment voldoen de volgende onderdelen nog niet volledig aan de toegankelijkheidsstandaard:

  • Het verwerkingsregister bevat nog elke problemen die storend kunnen zijn voor mensen die hulptechnologie gebruiken (succescriterium 1.3.1 en 2.4.1). Dit wordt zo snel mogelijk opgelost. 
  • De pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf's, via training en aanpassing van de organisatie.
  • De informatie op onze kaarten is nog niet volledige beschikbaar als tekstueel alternatief. Dit wordt in de loop van 2020 opgelost.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.