Toegankelijkheid

De gemeente Nijmegen wil dat haar informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking en mensen met minder goede internetvaardigheden.

De gemeente Nijmegen werkt hier met haar nieuwe website hard aan:

  • De bouwer van het nieuwe systeem heeft de opdracht gekregen dat de nieuwe website toegankelijk moet zijn.
  • Redacteuren hebben een training gevolgd over hoe je informatie en diensten zo aanbiedt dat ze toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Op dit moment (november 2017) onderzoeken we nieuwe onderdelen van de site op toegankelijkheid. Problemen lossen we met spoed op.

Planning en maatregelen

Onderzoek website en verbeteringen

Eind 2017 wordt de (nieuwe) site door onafhankelijke experts getoetst op toegankelijkheid met behulp van de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.0 (niveau AA).

Op basis van de bevindingen:

  • prioriteren we eventuele knelpunten en lossen we deze op
  • benoemen we kanalen en externe systemen.
    De gemeente bekijkt vervolgens welke stappen er nodig zijn om deze kanalen en systemen toegankelijk te maken
  • schrijft de gemeente Nijmegen een toegankelijkheidsverklaring conform het beleid en model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In deze toegankelijkheidsverklaring beschrijven we hoe we de toegankelijkheid van informatie en diensten in de organisatie oppakken en borgen. Ook beschrijven we maatregelen die de gemeente neemt.

Onderzoek pdf’s en verbeteringen

In het eerste kwartaal van 2018 vindt een pdf-audit plaats. Op basis van dit onderzoek kan de gemeente Nijmegen maatregelen nemen om informatie en diensten die nu in pdf wordt aangeboden goed toegankelijk en bruikbaar te maken. Maatregelen verwerken we in de toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Nijmegen.

Contact

Heeft u problemen bij het gebruik van onze website, laat het ons dan alstublieft weten via
gemeente@nijmegen.nl.

Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de site. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.