Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is aangepast op 11-01-2022.
Gemeente Nijmegen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van nijmegen.nl te garanderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: nijmegen.nl wordt dagelijks automatisch getoetst.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Verbeteringen

Op nijmegen.nl staan links naar verschillende andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijmegen gewerkt aan een componentenbibliotheek. Deze bibliotheek bestaat uit toegankelijke bouwblokken die gebruikt kunnen worden bij het maken van nieuwe websites en het verbeteren van bestaande websites. We zijn nu aan het kijken welke websites van de gemeente hiervan gebruik kunnen maken.  

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Nijmegen kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op nijmegen.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's voor zover mogelijk vervangen door toegankelijke bestanden.

Probleem met de toegankelijkheid van onze websites?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze websites, laat het ons dan weten.
Wij zijn blij met uw feedback. Dit helpt ons bij het continu verbeteren van de sites. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

Nog niet van alle websites, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Er loopt een onderzoek naar de toegankelijkheid van deze websites. In het overzicht van toegankelijkheidsverklaringen vindt u een overzicht van de websites en de status van de onderzoeken.

Label B toegankelijkheidsverklaring gemeente Nijmegen