Diensten

Afval

Afval scheiden, ophalen en wegbrengen, bladkorven, nee/ja-sticker

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen

Bouwen en wonen

Bouwen en verbouwen, bestemmingsplannen, bodem, straatnamen, gemeentegrond

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, aangifte overlijden, achternaam kiezen, erkennen kind

Groen inrichten

Buurtmoestuin aanleggen, geveltuin aanleggen, boomspiegel beplanten

Klacht, bezwaar en beroep

Klacht en bezwaar, melden discriminatie

Melden aan de gemeente

Meld & Herstel, gevonden voorwerpen, fraude, zwerfdieren, rioolverstopping

Mijn Nijmegen

Uw persoonlijke gemeentepagina

Monumenten

Soorten monumenten, monument verbouwen en onderhouden, monumentenschildje

Ondernemen

Ondernemen in Nijmegen, starten, financiƫle hulp, OndernemersPunt

Onderscheidingen

Kinderlintje, Nijmegenaar van het jaar, Zilveren Waalbrugspeld,

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs, leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, leerplicht en kinderopvang

Parkeren, verkeer en vervoer

Parkeren, vergunningen, fietsenstallingen, wegwerkzaamheden, elektrisch rijden

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Rijbewijs

Aanvragen, eigen verklaring, buitenlands rijbewijs omwisselen

Samenwonen, trouwen en scheiden

Trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden

Sport

Aanbod sport en bewegen, sportzaal of sportveld huren, advies, beweegroutes

Subsidies

Subsidies voor sport, cultuur, onderwijs, werk, inkomen, zorg en wonen

Uitkering, schulden en laag inkomen

Uitkering, bijzondere bijstand, aanvullende zorgverzekering, schulden

Uittreksels en verklaringen

Uittreksel burgerlijke stand, basisregistratie personen, VOG

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

Verhuizen

Verhuizen, emigreren, briefadres, geheimhouding persoonsgegevens

Vierdaagse

afval, afsluitingen, gevonden en verloren voorwerpen, klachten, parkeren, OV, vergunningen tijdens...

Webcam

Webcam Waalkade Nijmegen

Wijken

Wijkindeling, wijkmanagers en wijkregisseurs openbare ruimte, wijkplannen, wijkaanpak-programma's ...

Zorg, hulp en advies

Hulp bij het huishouden, jeugdhulp, pgb, dagbesteding, beschermd wonen, mantelzorg ...

Zoeken in archief website

Zoeken op archiefweb

Factuur indienen

U wilt de gemeente Nijmegen een factuur sturen

Gebruik gemeentewapen en logo

U vraagt toestemming om het gemeentewapen en gemeentelogo te gebruiken

Gemeente aansprakelijk stellen

Vergoeding van schade die is ontstaan door schuld van de gemeente.

Kunst op straat

Overzicht van kunstwerken en plekken waar ze zijn, kunstenaars die ze gemaakt hebben, en...

Regionaal Archief Nijmegen

Zoeken in archieven en collecties van Nijmegen en de regio.

Vacatures

Vacatures en stageplekken bij de gemeente Nijmegen

Verzoek wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Verzoek indienen volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Gemeentegids

Informatie over gemeentebestuur, adressen organisaties en verenigingen, Nijmeegse geschiedenis ...

Privacy

Hoe de gemeente Nijmegen omgaat met persoonsgegevens en welke privacyrechten u hebt ...