Over de gemeente

Gemeenteraad

Alles over de gemeenteraad en hoe hij werkt

Financiële stukken

Begroting, Zomernota, Nota Slotwijzigingen, Stadsrekening

Burgemeester en wethouders

Alles over het college van burgemeester en wethouders

Dossiers

Actuele bestuurlijke dossiers

Onderzoek en cijfers

Cijfers over bevolking, wonen, voorzieningen, economie, verkeer en vervoer

Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet

Lokale wetten en regels

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Nijmegen vindt u op overheid.nl ...

Internationale samenwerking

Nijmegen in Europa en in de wereld

Contactgegevens

Openingstijden en bezoekadressen