Privacy

Privacyrechten persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens bekijken, verwijderen, meenemen of aanpassen

Datalek melden

Meld een datalek als u denkt dat onbevoegden uw persoonsgegevens kunnen inzien

Privacyverklaring

Over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Nijmegen