Archeologisch depot

De gemeente Nijmegen bewaart de archeologische vondsten in een eigen magazijn/depot. Onderzoekers kunnen het magazijn bezoeken. Musea en andere culturele organisaties kunnen vragen om vondsten te lenen voor bijvoorbeeld onderzoek of een tentoonstelling.

Mailen

  • In het magazijn bewaren we alle archeologische vondsten die binnen de gemeente Nijmegen zijn opgegraven
  • Volgens de Erfgoedwet zijn alle archeologische bodemvondsten binnen de grenzen van Nijmegen eigendom van de gemeente Nijmegen. Bedrijven die in Nijmegen archeologisch onderzoek doen, moeten daarom hun vondsten aan het magazijn geven