Melden van vondsten

Misschien vindt u toevallig archeologische resten. Bijvoorbeeld als u in de tuin werkt, bij bouwwerkzaamheden of op een omgeploegde akker.

Als u een archeologische vondst doet, zoals oude munten of aardewerken scherven, moet u dit bij ons melden. Hiervoor kunt u ons mailen. Mail ons ook als u twijfelt of uw vondst archeologische waarde heeft.

Mailen