Bodemverontreiniging en -sanering melden

Bodemverontreiniging moet u melden bij de gemeente. Controleer voordat u graafwerken gaat doen, of grondwater gaat onttrekken of lozen, op verontreiniging. Meld de verontreiniging die u vindt.

Melden

Bodemverontreiniging vaststellen

Controleer bij het kopen van een nieuwe woning altijd of de bijbehorende grond verontreinigd is. U bent verantwoordelijk voor bodemverontreiniging rondom uw huis als u de eigenaar van de grond bent. Als huurder houdt u ook rekening met vervuiling van de grond. De eigenaar moet u op de hoogte stellen van bodemverontreiniging als deze bekend is.

Ga naar bodeminformatie opvragen en controleer of uw grond verontreinigd is.

Bodemonderzoek laten doen

Als blijkt dat het terrein verontreinigd kan zijn, moet u bodemonderzoek laten doen door een milieuadviesbureau. Dit bedrijf stelt vast of er inderdaad sprake is van bodemverontreiniging en hoe ernstig deze is.

Vooroverleg voor sanering

Maak een afspraak bij de gemeente voor een vooroverleg. Bel 14 024. Tijdens dat overleg kijkt u samen met een expert van de gemeente naar uw situatie. Op basis daarvan wordt duidelijk welke melding u moet doen:

  • Een standaard melding: vul het meldingsformulier in en verzend per post.
    of
  • Een BUS-melding: vul het meldingsformulier in en verzend per post.

Gereedmelden na saneringswerkzaamheden

Als de saneringswerkzaamheden op uw terrein klaar zijn, geeft u dit door aan de gemeente. Vraag tijdens het overleg voor sanering welk formulier u nodig heeft:

  • Standaard saneringswerkzaamheden: vul het gereedmeldingsformulier in en verzend per post.
    of
  • BUS-saneringswerkzaamheden: vul evaluatieformulier in en verzend per post.

Starten met de werkzaamheden

BUS-melding: 5 weken na de melding mag u starten met het werk. In sommige situaties is dit 5 werkdagen.

Standaard melding: binnen 15 weken krijgt u bericht of u het werk mag uitvoeren. De periode van 15 weken kan eenmalig verlengd worden met nogmaals 15 weken.