Bouw en verbouw starten of gereed melden

U meldt het begin én het eind van bouw- of verbouwwerkzaamheden bij de Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN).

Melden bij ODRN