Brandveilig gebruik bouwwerk

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bijvoorbeeld als u een café begint. Controleer of u voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk een omgevingsvergunning nodig heeft of een gebruiksmelding in moet dienen.

Naar omgevingsloket

Naar omgevingsloket

Vink "Bouwwerk brandveilig gebruiken" aan.

Wat u moet weten

  • U krijgt uiterlijk 4 weken na het indienen van de gebruiksmelding bericht
  • De gemeente neemt binnen 6 maanden een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. De beslistermijn gaat in op de datum van ontvangst. De gemeente kan deze termijn met maximaal 6 weken verlengen
  • In opdracht van de gemeente voert de ODRN controles uit op brandveiligheid

Kosten

Melding

Geen kosten.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk

  • Startbedrag: € 1.514,55
  • Bij vloeroppervlakte tussen 500 en 1.500 m2: startbedrag plus € 0,58 m2
  • Bij vloeroppervlakte tussen 1.500 en 5.000 m2: startbedrag plus € 0,50 m2
  • Bij vloeroppervlakte meer dan 5.000 m2: startbedrag plus € 0,32 m2 met een maximum van € 1.687,62