Gebruik gemeentegrond

Gemeentegrond kopen, huren of gebruiken, bijvoorbeeld een groenstrook of een braakliggend terrein.

Aanvragen

Wat u moet weten

  • Niet alle grond in de gemeente is te koop. Er zijn verschillende redenen waarom de gemeente grond niet kan of wil verkopen, bijvoorbeeld door de waarde van een groenstrook voor de omgeving of het behouden van het straatbeeld van nu of omdat er in de grond riolering, kabels en/of leidingen liggen of door de archeologische waarde
  • U kunt met meer personen een aanvraag indienen

Meesturen

  • Een situatieschets
  • Een duidelijke foto van de grondstrook ten opzichte van uw grond

Kosten

De aanvraag zelf kost niets. Als u de grond wilt aankopen, huren of (erf)pachten, dan is de prijs afhankelijk van:

  • Het gebruik
  • De bestemming
  • Het aantal vierkante meters 
  • De wijk
  • Ligging van de grondstrook.

Let op! Houd ook rekening met notariskosten, kosten van het Kadaster, overdrachtsbelasting en/of btw.