Gebruik gemeentegrond

Gemeentegrond kopen, huren of gebruiken, bijvoorbeeld een groenstrook of een braakliggend terrein.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • De gemeente verkoopt geen grond die binnen de hoofdgroenstructuur ligt zoals parken, plantsoenen en bepaalde groenstroken
  • U kunt met meer personen een aanvraag indienen
  • Een situatieschets
  • Een duidelijke foto van de grondstrook ten opzichte van uw grond

Voor een grondstrook tot 12 m2 geldt een vast bedrag van € 1.000,-. U betaalt een meerprijs per m2, afhankelijk van de wijk en de ligging van de grondstrook als u meer dan 12 m2 koopt.

Let op! Houd rekening met notariskosten, kosten van het Kadaster, overdrachtsbelasting en btw.