Gebruik gemeentegrond

Gemeentegrond kopen, huren of gebruiken, bijvoorbeeld een groenstrook of een braakliggend terrein.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Niet alle gemeentegrond is te koop. Er zijn verschillende redenen waarom de gemeente grond niet kan, of wilt verkopen. Enkele voorbeelden zijn:waarde van een groenstrook voor de omgeving, behouden van het straatbeeld van nu, in de grond aanwezige riolering, kabels en/of leidingen, archeologische waarde.

U kunt met meer personen een aanvraag indienen

  • Een situatieschets
  • Een duidelijke foto van de grondstrook ten opzichte van uw grond

De aanvraag zelf kost niets. Als u de grond wilt aankopen, huren of (erf)pachten, dan is de prijs afhankelijk van:

  • Het gebruik
  • De bestemming
  • Het aantal vierkante meters 
  • De wijk
  • Ligging van de grondstrook.

Let op! Houd ook rekening met notariskosten, kosten van het Kadaster, overdrachtsbelasting en/of BTW.