Vergunning verhuur koopwoning (opkoopbescherming)

Koopt u een huis in Nijmegen met een WOZ-waarde tot € 396.000,-? Dan valt uw woning, als het geen nieuwbouw is, onder de opkoopbescherming. U mag de woning dan niet zomaar verhuren. Controleer de voorwaarden en vraag een verhuurvergunning opkoopbescherming aan als u wilt gaan verhuren. U heeft voor de aanvraag DigiD of eHerkenning nodig.

aanvragen

Geldt de opkoopbescherming voor uw woning?

Uw woning valt onder de opkoopbescherming als alle volgende punten voor u gelden: 

 • De woning is geen nieuwbouw
 • U werd eigenaar van de woning na 15 november 2022
 • De woning heeft een WOZ-waarde lager dan € 396.000,-
 • Toen u eigenaar werd van de woning, werd de woning niet verhuurd of minder dan 6 maanden. Of de woning werd verhuurd met een vergunning opkoopbescherming

Voorwaarden verhuur

Woonruimte met opkoopbescherming kunt u soms toch verhuren. U kunt alleen een verhuurvergunning aanvragen als een van de volgende situaties voor u geldt

 • U wilt uw woonruimte verhuren aan een eerste- of tweedegraads familielid. Bijvoorbeeld aan uw partner, (stief)ouder, opa, oma, (stief- of adoptie)kind, broer, (schoon)zus of kleinkind
 • U heeft zelf minimaal 12 maanden in de woonruimte gewoond. U gaat de woonruimte voor maximaal 12 maanden verhuren
 • De woonruimte hoort bij een winkelruimte, kantoorruimte of bedrijfsruimte
 • U heeft de woonruimte gekocht in opdracht van de gemeente
 • U bent zorgaanbieder: u heeft een diploma of u heeft een contract met de gemeente of rijksoverheid. En u wilt de woonruimte verhuren aan cliënten met een zorgindicatie

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. We houden u via e-mail op de hoogte over uw aanvraag.

Meesturen voor aanvraag vergunning

Voor verhuren aan eerste- of tweedegraads familieleden: 

 • Koopcontract (akte van levering die u heeft getekend bij de notaris of uittreksel Kadaster) waarin staat dat u eigenaar bent van de woonruimte op de datum dat u de vergunning aanvraagt
 • Officieel document waarin staat dat de huurder een eerste- of tweedegraads familielid is. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, bewijs van geregistreerd partnerschap of een bewijs van adoptie

Voor verhuren woonruimte voor maximaal 12 maanden nadat u er zelf minimaal 1 jaar heeft gewoond:

 • Koopcontract waarin staat dat u eigenaar bent van de woonruimte op de datum dat u de vergunning aanvraagt.
 • Een huurovereenkomst met de tijdelijke huurder

Voor verhuren woonruimte die hoort bij een winkelruimte, kantoor of bedrijfsruimte: 

 • Koopcontract waarin staat dat u eigenaar bent van de woonruimte op de datum dat u de vergunning aanvraagt.
 • Uittreksel kadaster waarin staat dat de woonruimte hoort bij een winkelruimte, kantoorruimte of bedrijfsruimte

Voor verhuren woonruimte die u kocht in opdracht van de gemeente: 

 • Koopcontract waarin staat dat u eigenaar bent van de woonruimte op de datum dat u de vergunning aanvraagt
 • Een overeenkomst waarin staat dat de woonruimte is gekocht in opdracht van de gemeente Nijmegen

Als u zorgaanbieder bent met een diploma of een contract met de gemeente of rijksoverheid:

Koopcontract waarin staat dat u eigenaar bent van de woonruimte op de datum dat u de vergunning aanvraagt.

Kosten

Een verhuurvergunning bij opkoopbescherming kost € 245,60.

Vragen en antwoorden

De WOZ-waarde van uw woning vindt u op het WOZ-waardeloket.

Ja, ieder jaar bekijken we of de prijsgrens aangepast kan en moet worden.

Nijmegen heeft een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. De opkoopbescherming geldt voor woningen die er al zijn en gekocht worden door een nieuwe eigenaar. Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming bestaan dus naast elkaar.

Ja, het verhuren van een woning aan eerste- en tweedegraad familie is een van de uitzonderingen van de opkoopbescherming. Het is wel nodig om een vergunning aan te vragen. Eerste- of tweedegraads familieleden zijn bijvoorbeeld partner, (adoptie)ouders, schoonouders, (stief)broers en -zussen.

Nee, u krijgt alleen een verhuurvergunning opkoopbescherming als u een woning verhuurd aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Er bestaat geen familierelatie tussen een b.v. en een kind. U krijgt daarom in deze situatie geen verhuurvergunning opkoopbescherming en kunt de woning niet aan uw kind verhuren.

Ja. De opkoopbescherming geldt niet als u eigenaar was van de woning voor de startdatum van de opkoopbescherming. Én als u voor de startdatum ingeschreven stond als eigenaar in openbare registers. U mag de woning dan zonder vergunning verhuren.

U mag de woning blijven verhuren als de woning al minimaal 6 maanden verhuurd wordt op het moment dat u eigenaar wordt. U neemt de woning in verhuurde staat over. U mag de woning dan blijven verhuren zonder vergunning. Ook als de huurder - na de eigendomsoverdracht - het huurcontract opzegt.

De opkoopbescherming geldt wel als de woning korter dan 6 maanden wordt verhuurd op het moment dat u eigenaar wordt. Óf wanneer de woning vrij van huur en gebruikt wordt overgedragen.

Nee, als een woning met een vergunning wordt verhuurd, moet u opnieuw een vergunning aanvragen om de woning te mogen verhuren.

Ja, als u minimaal 1 jaar in de woning heeft gewoond en de woning maximaal 12 maanden gaat verhuren. U heeft dan wel een vergunning nodig. Na de 12 maanden verhuur geldt de opkoopbescherming weer.

Ja, het verhuren van een woning die bij een winkel-, kantoor-, of bedrijfsgebouw hoort is een van de uitzonderingen van de opkoopbescherming. Wanneer het gebouw onderdeel is van de woning (en zo in het kadaster staat), mag u de woning met een vergunning verhuren.

U kunt dan een boete krijgen. Ook kunnen wij u vragen om de verhuur te stoppen voor een bepaalde datum. En als u dat niet lukt, een boete laten betalen.

Het kamerverhuurbeleid en de opkoopbescherming zijn verschillende regels met verschillende wetten. Deze regels blijven naast elkaar bestaan.

Ja. Als u voldoet aan de hospitaregels, heeft u geen vergunning nodig om kamers te verhuren. U valt onder de hospitaregels als u voldoet aan onderstaande punten:

 • U bent zelf 100 % eigenaar van de woning
 • U woont zelf ook in de woning en gebruikt minimaal 50 % van deze woonruimte voor uw eigen huishouden
 • U staat op het adres van de woning ingeschreven
 • U verhuurt maximaal 2 onzelfstandige woonruimten (aan maximaal 2 personen)
 • De onzelfstandige woonruimten hebben geen eigen voorzieningen zoals badkamer, keuken of toilet

Meer informatie over hospitaverhuur vindt u op de website van Rijksoverheid.

U kunt dit alleen doen wanneer u een woning koopt met een WOZ-waarde boven € 396.000.-. De opkoopbescherming geldt dan niet. U heeft wel een omgevingsvergunning nodig om de woning geschikt te mogen maken voor kamerverhuur.

U mag deze woning alleen verhuren als de woning al minstens 6 maanden werd verhuurd door de vorige eigenaar én in verhuurde staat aan u wordt overgedragen.

Wanneer de woning vrij van gebruik en huur wordt overgedragen, geldt de opkoopbescherming. Het is dan niet mogelijk om de woning te verhuren. Ook niet wanneer de woning eerder langere tijd werd verhuurd of wanneer er een vergunning is voor het verhuren van kamers.