Rioolaansluiting aanvragen of aanpassen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag een rioolaansluiting aan bij de gemeente zodra u een omgevingsvergunning heeft.

Aanvragen

Let op! Zonder goedkeuring van de afdeling rioolbeheer mag de aannemer niet aan de slag met het maken van de aansluiting in de openbare ruimte.

Wat u moet weten

Heeft u een omgevingsvergunning? Vraag dan bij de gemeente de aansluiting aan vanaf uw controleput (op eigen terrein) naar het hoofdriool.

Aanleg door aannemer

 1. Vraag een offerte aan bij een door de gemeente goedgekeurde aannemer:
  Andre Weijers GWW B.V.
  Gebr. Van Venrooij b.v.
  W. Hendriks bv

Vraag de rioolaansluiting aan en voeg de volgende bijlagen toe:

 • Offerte van de aannemer
 • Situatietekening (tenminste 1:500) met de ligging van het gebouw op particulier terrein. Deze tekening komt van topografisch kaartmateriaal van of namens de gemeente (op te zoeken in het digitaal gebouwendossier)
 • Tekening (tenminste 1:100) volgens het Bouwbesluit en bijbehorend normblad NEN 3215 van de riolering op particulier terrein
 1. De gemeente besluit binnen 6 weken of uw aanvraag akkoord is. Bij een complete en goede aanvraag krijgt u en uw gekozen aannemer redelijk snel een bericht. Daarna kunt u de aannemer de aansluiting laten regelen. U betaalt de kosten voor deze aansluiting. 

Aanleg door gemeente       

Kunt of wilt u de aansluiting van het hoofdriool naar uw controleput niet zelf regelen via de goedgekeurde aannemers? Dan regelt de gemeente de aansluiting tegen vaste tarieven (kijk bij Kosten). Bij uw aanvraag voegt u dan geen offerte toe.

Huisaansluiting controleput – eigen terrein

 • U zorgt zelf voor uw controleput op eigen terrein en de aansluiting met de rioleringsinstallatie
 • Regelt u zelf met de aannemer de aansluiting vanaf de controleput naar het hoofdriool? Dan kunt u tegelijkertijd de rioolaansluiting op uw eigen terrein regelen
 • Regelt de gemeente de aansluiting van het hoofdriool naar uw controleput? Dan laat de gemeente u weten wanneer u met de werkzaamheden op uw eigen terrein kan starten

Voorwaarden

 • Bij nieuwbouw mag u geen hemelwater afvoeren via het riool. U moet het water op eigen terrein opvangen en laten weglopen in de grond
 • U zorgt op de erfgrens altijd voor een ontstoppingsmogelijkheid op eigen terrein:
  • Bij een kavel met voortuin: een controleput
  • Bij panden waarvan de voorgevel de erfgrens is: een ontstoppingsstuk
 • U zorgt dat de aansluitingen voldoen aan de eisen in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht (artikel 4)
 • Bij schade aan particuliere eigendommen of gemeente-eigendommen zijn de kosten voor het herstel voor de aannemer. Ook de gevolgschades zijn voor rekening van de aannemer

Kosten

Huisaansluiting hoofdriool - controleput

 • Aanleg door aannemer
  Regelt u de aanleg bij een door de gemeente goedgekeurde aannemer? Vraag dan de kosten op bij de aannemer. U betaalt de aannemer rechtstreeks
   
 • Aanleg door gemeente
  • Standaard rioolaansluiting in een gesloten wegdek (asfalt, beton): € 4.000,-
  • Standaard rioolaansluiting in een niet-gesloten wegdek (klinkerverharding en overige): € 2.000,-
  • Voor aansluitingen die niet voldoen aan een of meer van de criteria in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht (artikel 4 lid 2): € 10.000,-

Huisaansluiting controleput - eigen terrein

U betaalt de rioolaansluiting op uw eigen terrein altijd zelf.