Sloopmelding of sloopvergunning

Gaat u iets slopen? Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. De vergunningcheck leidt u langs de sloopregels die belangrijk kunnen zijn voor uw plannen. Het gaat dan om regels van de landelijke overheid, provincies, waterschappen en gemeenten. De vergunningcheck en een melding doen is gratis. Voor het aanvragen van een vergunning moet u betalen.

Naar omgevingsloket

Wat u moet weten

Uitleg bij vergunningcheck

Het Omgevingsloket werkt met “werkzaamheden”. Voor de Vergunningcheck kiest u alle werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • Heeft dat wat u wilt slopen een dak (gehad)? Kies dan de werkzaamheid “Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen”
  • Gaat u een muur of schutting weghalen? Kies dan “Hekwerk of andere afscheiding weghalen”
  • Haalt u ook een fundering weg? Kies dan ook “Graven in bodem of waterbodem”
  • Is het gebouw een monument? Kies dan ook “Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken”

De landelijke overheid heeft een aantal vragen over beschermde dieren of planten. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Beantwoord dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSi). Met BeSi kunt u zien of er op uw gekozen locatie beschermde dieren of planten zijn. Via BeSi krijgt u een pdf-rapport dat u kunt gebruiken om de vervolgvragen te beantwoorden in de vergunningcheck.

Misschien krijgt u een vraag over beschermde stadsgezichten of karakteristieke gebouwen. Als hier regels voor zijn, staan deze in het omgevingsplan: u vindt het omgevingsplan via 'Regels op de kaart' op het Omgevingsloket.

Archeologisch onderzoek

Sommige delen van Nijmegen moeten we verplicht archeologisch onderzoeken voordat u er kunt bouwen of slopen. Het is daarom verstandig om uw plannen voor te leggen aan Archeologie gemeente Nijmegen voor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

In een gedeelte van Nijmegen kunnen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Controleer voordat u gaat bouwen of de werkzaamheden in een gebied vallen waar mogelijk niet gesprongen explosieven liggen. U kunt dit doen op via een kaartviewer

Als eigenaar van de grond, of als opdrachtgever van de werkzaamheden bent u verplicht om in veilige grond te werken. Het kan zijn dat u door een gecertificeerd (goedgekeurd) opsporings- en ruimingsbedrijf de grond op niet gesprongen explosieven moet laten onderzoeken.

U ziet op de kaart in welke gebieden mogelijk explosieven liggen, en welke typen dit zijn. Door de knop NGE aan te klikken, kunt u inzoomen op het gebied en of dat nog verdacht is of al onderzocht is.

Kosten