Tijdelijke verhuur woonruimte

Bent u woningeigenaar en wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woning te verkopen? Dan kunt u een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen.

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Om te zorgen dat uw woning na de verhuur ook weer echt voor u beschikbaar is, hebt u een vergunning nodig om dit goed vast te leggen.

Leegstand

Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet (rijksoverheid.nl) op een aantal belangrijke punten versoepeld:

Te koop staande koopwoningen

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. U hoeft daarom geen puntentelling (huurprijscheck) meer in te dienen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de in de vergunning genoemde huurprijs gelden
  • De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie

  • Sloop- en renovatiewoningen mag u maximaal 7 jaar verhuren. Deze aanvraag wordt voor maximaal 2 jaar verleend, waarna u telkens vóór afloop een verlenging van één jaar kunt aanvragen

Woonruimte in gebouwen

  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mag u 10 jaar als woonruimte verhuren
  • Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar)
  • Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan

€ 209,76