Tijdelijke verhuur woonruimte

Bent u woningeigenaar en wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woning te verkopen? Dan kunt u een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Na de verhuur moet uw woning ook weer echt voor u beschikbaar zijn. Daarom heeft u een vergunning nodig om dit goed vast te leggen.

Te koop staande koopwoningen

  • De verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. U hoeft daarom geen puntentelling (huurprijscheck) meer in te dienen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de in de vergunning genoemde huurprijs gelden
  • De vergunning om te koop staande koopwoningen te verhuren is voor 5 jaar geldig

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie

  • Sloop- en renovatiewoningen mag u maximaal 7 jaar verhuren
  • U krijgt eerst een vergunning voor maximaal 2 jaar. Voor de vergunning afloopt, kunt u telkens een verlenging van 1 jaar aanvragen

Woonruimte in gebouwen

  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mag u 10 jaar als woonruimte verhuren
  • Is er voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan? Dan krijgt u de vergunning voor dezelfde duur als de ontheffing, met een maximum van 10 jaar
  • U hoeft een vergunning die nog geldig is, niet te verlengen. De vergunning geldt nog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan

Kosten

€ 225,66