Tijdelijke verhuur woning: bij sloop, verkoop of renovatie

Staat woonruimte in uw woning of ander gebouw tijdelijk leeg? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woonruimte te verkopen of omdat de woonruimte gerenoveerd of gesloopt gaat worden? U kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen volgens de Leegstandwet. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Aanvragen

Voorwaarden

Uw woonruimte staat leeg, en een van de volgende situaties geldt voor u: 

 • Het is een woonruimte in een gebouw dat bestemd is voor bijvoorbeeld: groepsgewijze huisvesting (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingstehuis), logiesverschaffing (tijdelijk verblijf of onderdak voor personen, zoals arbeidsmigranten), administratie of onderwijs
 • Het is een koopwoning die verkocht gaat worden en:
  • U er nooit heeft gewoond, of
  • Uw woonruimte is minder dan 1 jaar oud en u hebt er al die tijd gewoond, of 
  • De woonruimte is niet langer dan 3 jaar verhuurd in de 10 jaar voordat de woonruimte leeg kwam te staan
 • Het is een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt 
 • Het is een huurwoning die verkocht gaat worden

Huurbescherming

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Bij tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft in dit geval geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Wel moet de huurovereenkomst ten minste 6 maanden geldig zijn. U moet de huurder minimaal 3 maanden van tevoren laten weten dat u de huur gaat opzeggen. De huurder moet u minimaal 1 maand van tevoren laten weten dat hij de huur opzegt. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning voor de tijdelijke verhuur niet meer geldig is.

Hoe lang is de vergunning geldig?

 • Te koop staande woonruimten: 5 jaar
 • Woonruimten die gesloopt of gerenoveerd gaan worden: 2 jaar (met een mogelijke verlenging tot maximaal 7 jaar)
 • Woonruimten in gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen: 2 jaar (met een mogelijke verlenging tot maximaal 10 jaar)
 • Woonruimte waarbij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig is: maximaal 10 jaar. U krijgt de vergunning voor dezelfde duur als de ontheffing met een maximum van 10 jaar

Kosten

€ 265,30