Tijdelijke verhuur woning

U bent woningeigenaar en u wilt (een deel van) uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woning te verkopen. U kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Regelen

Regelen

Wat u moet weten

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Na de verhuur moet uw woning ook weer echt voor u beschikbaar zijn. Daarom heeft u een vergunning nodig om dit goed vast te leggen.

Te koop staande koopwoningen

De verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. U hoeft daarom geen puntentelling (huurprijscheck) meer in te dienen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de in de vergunning genoemde huurprijs gelden.

De vergunning om te koop staande koopwoningen te verhuren is voor 5 jaar geldig.

Huurwoningen in afwachting van sloop of opknappen

Sloopwoning en woningen die opgeknapt gaan worden (gerenoveerd) mag u maximaal 7 jaar verhuren.

U krijgt eerst een vergunning voor maximaal 2 jaar. Voor de vergunning afloopt, kunt u telkens een verlenging van 1 jaar aanvragen.

Woning of deel van woning in gebouwen

Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mag u 10 jaar als woning verhuren.

Is er voor het gebruik als woning een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? Dan krijgt u de vergunning voor dezelfde duur als de ontheffing, met een maximum van 10 jaar.

U hoeft een vergunning die nog geldig is, niet te verlengen. De vergunning geldt net zolang als de ontheffing van het bestemmingsplan.

Kosten

€ 229,79