Tijdelijke verhuur woning: bij sloop, verkoop of renovatie

Staat woonruimte in uw woning of ander gebouw tijdelijk leeg? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woonruimte te verkopen of omdat de woonruimte gerenoveerd of gesloopt gaat worden? U kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen volgens de Leegstandwet. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 8 weken antwoord.

Aanvragen

Aanvragen

Voorwaarden

 • Uw woonruimte staat leeg of te koop
 • En een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U woonde zelf (de meeste tijd) in de woonruimte in de 12 maanden voordat de woonruimte leeg kwam te staan
  • Uw woonruimte is minder dan 1 jaar oud en u hebt er al die tijd gewoond
  • De woonruimte is niet langer dan 3 jaar verhuurd in de 10 jaar voordat de woonruimte leeg kwam te staan

Let op: wilt u uw woonruimte als kamers verhuren? Dan heeft u misschien nog een andere vergunning nodig. Controleer dit op onze pagina Kamers verhuren.

Huurbescherming

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Bij tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft in dit geval geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Wel moet de huurovereenkomst ten minste 6 maanden geldig zijn. U moet de huurder minimaal 3 maanden van tevoren laten weten dat u de huur gaat opzeggen. De huurder moet u minimaal 1 maand van tevoren laten weten dat hij de huur opzegt. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning voor de tijdelijke verhuur niet meer geldig is.

Hoe lang is de vergunning geldig?

 • Te koop staande woonruimten: 5 jaar
 • Woonruimten die gesloopt of gerenoveerd gaan worden: 2 jaar (met een mogelijke verlenging tot maximaal 7 jaar)
 • Woonruimten in gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen: 2 jaar (met een mogelijke verlenging tot maximaal 10 jaar)
 • Woonruimte waarbij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig is: maximaal 10 jaar. U krijgt de vergunning voor dezelfde duur als de ontheffing met een maximum van 10 jaar

Kosten

€ 245,65