Tijdelijke verhuur woonruimte

Bent u woningeigenaar en wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt om de woning te verkopen? Dan kunt u een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen.

Regelen

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Na de verhuur moet uw woning ook weer echt voor u beschikbaar zijn.  Daarom heeft u een vergunning nodig om dit goed vast te leggen.

Leegstand

Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet (rijksoverheid.nl) op een aantal belangrijke punten versoepeld:

Te koop staande koopwoningen

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. U hoeft daarom geen puntentelling (huurprijscheck) meer in te dienen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de in de vergunning genoemde huurprijs gelden
  • De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie

  • Sloop- en renovatiewoningen mag u maximaal 7 jaar verhuren. Deze aanvraag wordt voor maximaal 2 jaar verleend, waarna u telkens vóór afloop een verlenging van één jaar kunt aanvragen

Woonruimte in gebouwen

  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mag u 10 jaar als woonruimte verhuren
  • Is voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan verleend? Dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar)
  • Een vergunning die nog geldig is hoeft niet meer te worden verlengd. Deze geldt nog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan

€ 216,41