Vergoeding planschade

Is uw woning of bedrijfspand door een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente minder waard geworden? Heeft u minder woongenot of minder inkomsten? Dan kunt u een tegemoetkoming in planschade aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade is het gevolg van een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. U bent de eigenaar, geen huurder
  • De schade was niet te voorzien, voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten)
  • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden

Bij de beoordeling van de schade wordt rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico; minimaal 2% van de waarde van uw pand wordt niet vergoed.

Zo werkt het 

  1. Bureau Ruimtelijke Planvorming behandelt uw aanvraag
  2. Zo nodig wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een onafhankelijk en deskundig adviesbureau
  3. Het adviesbureau geeft u de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen
  4. Het adviesbureau stelt een conceptadvies op waarop u kunt reageren
  5. De gemeente beslist naar aanleiding van het definitieve advies

Kosten

€ 300,-. Dit bedrag krijgt u terug als de gemeente u een tegemoetkoming in planschade toekent.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.