U wilt een woning verkameren

Wilt u een woning verkameren? Dan moet u een vergunning aanvragen (tenzij u onder de hospitaregeling valt, zie verderop op deze pagina). De gemeente Nijmegen kent 2 vergunningen: een omzettingsvergunning voor woningen met een WOZ-waarde tot de NHG-kostengrens (in 2021: € 325.000) en een omgevingsvergunning voor alle woningen. Wilt u een pand met een WOZ-waarde onder de € 220.000,- verkameren? Dan krijgt u geen omzettingsvergunning.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Wat verstaan we onder kamerverhuur?

De verhuur van minstens 3 onzelfstandige woningen. Een onzelfstandige woning is afhankelijk van één of meer wezenlijke voorzieningen (zoals toiletruimte, badruimte en keuken) buiten die woonruimte. 
U heeft geen vergunning voor kamerverhuur nodig als u aan minder dan 3 personen kamers wilt verhuren. De WOZ-waarde van het gebouw speelt daarbij geen rol. Alle regels staan onderaan deze pagina. 

Heb ik een vergunning nodig? 

Voor woningen met een WOZ-waarde tot de NHG-kostengrens is een omzettingsvergunning en een omgevingsvergunning nodig. Woningen met een WOZ-waarde tot en met € 220.000 krijgen geen vergunning. Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf de NHG-kostengrens is alleen een omgevingsvergunning nodig.  Weet u uw WOZ-waarde niet? Zoek deze op in uw WOZ-beschikking of taxatieverslag

Overige vergunningen

Misschien heeft u ook  een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen. Controleer dit met de vergunningscheck.  

Melding brandveilig gebruik

Bij 5 of meer kamers is een melding brandveilig gebruik nodig.

Hospitaregeling en woonverenigingen 

Als u onder de hospitaregeling valt, heeft u geen vergunning nodig om kamers te verhuren. U valt onder deze regeling als u voldoet aan onderstaande vereisten.

  • U bent de 100% economisch en juridisch eigenaar van de woning
  • U woont daadwerkelijk in de zelfstandige woonruimte
  • U gebruikt minimaal 50% van deze woonruimte voor uw eigen huishouden
  • U verhuurt maximaal 2 onzelfstandige woonruimten, aan maximaal twee personen.
  • De onzelfstandige woonruimten mogen niet beschikken over eigen voorzieningen, als badgelegenheid, keuken en/of toilet

Woonverenigingen hebben geen omzettingsvergunning nodig als ze voldoen aan de definitie voor woonverenigingen uit de Huisvestingsverordening. De definitie staat in de Huisvestingsverordening.

Meesturen

Als u een aanvraag voor een vergunning doet, stuurt u het volgende mee: 

  • Als u eigenaar bent van het gebouw: kopie eigendomsbewijs. Of een voorlopige koopakte en machtiging van de eigenaar op dit moment
  •  Als u níet de eigenaar bent van het gebouw: machtiging  van de eigenaar van de woning
  • Plattegrond van de woning zoals die nu is, met daarop alle voorzieningen:
  • Kamers met nummers

o    Toiletten
o    Douches
o    Keukens
o    Fietsenstalling
o    Berging voor afval

•    Plattegrond van de woning in de nieuwe situatie (na verbouwing), met daarop alle voorzieningen:
o    Kamers met nummers
o    Toiletten
o    Douches
o    Keukens
o    Fietsenstalling
o    Berging voor afval

•    Akoestisch onderzoek
•    Foto’s of tekeningen van de berging voor afval
•    Kopie huishoudelijk regelement
•    Kopie huurovereenkomsten (als u deze al heeft)
•    Foto’s of tekeningen van de fietsenstalling

•    Als er parkeerplaatsen nodig zijn:
o    Een tekening op schaal 1:100 voor parkeerplaatsen op het eigen terrein
o    Een parkeerbalansrapport als de parkeerplaatsen niet op eigen terrein kunnen komen


Beoordelen van uw aanvraag en bezwaar maken

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente. De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen. Heeft u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Een omzettings- of onttrekkingsvergunning kost € 1.140,75. Een omgevingsvergunning kost € 212,33. Dit staat in de legesverordening 2021. 

Waar kan ik alle regels vinden? 

De tekst hierboven geeft een korte uitleg. Bent u benieuwd naar alle regels? Die vindt u in onderstaande documenten: