U wilt een woning verkameren

Wilt u een woning verkameren? Dan moet u een vergunning aanvragen (tenzij u onder de hospitaregeling valt, zie verderop op deze pagina). De gemeente Nijmegen kent 2 vergunningen: een omzettingsvergunning voor woningen met een WOZ-waarde tot tot een maximum van € 350.000,- en een omgevingsvergunning voor alle woningen. Wilt u een pand met een WOZ-waarde onder de € 220.000,- verkameren? Dan krijgt u geen omzettingsvergunning.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

Wat verstaan we onder kamerverhuur?

De verhuur van minstens 3 onzelfstandige woningen. Een onzelfstandige woning is afhankelijk van één of meer wezenlijke voorzieningen (zoals toiletruimte, badruimte en keuken) buiten die woonruimte. 
U heeft geen vergunning voor kamerverhuur nodig als u aan minder dan 3 personen kamers wilt verhuren. De WOZ-waarde van het gebouw speelt daarbij geen rol. Alle regels staan onderaan deze pagina. 

Heb ik een vergunning nodig? 

Voor woningen met een WOZ-waarde tot een maximum van € 350.000,- is een omzettingsvergunning en een omgevingsvergunning nodig. Woningen met een WOZ-waarde tot en met € 220.000 krijgen geen vergunning. Voor woningen met een WOZ-waarde € 350.000,- is alleen een omgevingsvergunning nodig.  Weet u uw WOZ-waarde niet? Zoek deze op in uw WOZ-beschikking of taxatieverslag

Overige vergunningen

Misschien heeft u ook  een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen. Controleer dit met de vergunningscheck.  

Melding brandveilig gebruik

Bij 5 of meer kamers is een melding brandveilig gebruik nodig.

Hospitaregeling en woonverenigingen 

Als u onder de hospitaregeling valt, heeft u geen vergunning nodig om kamers te verhuren. U valt onder deze regeling als u voldoet aan onderstaande vereisten.

 • U bent de 100% economisch en juridisch eigenaar van de woning
 • U woont daadwerkelijk in de zelfstandige woonruimte
 • U gebruikt minimaal 50% van deze woonruimte voor uw eigen huishouden
 • U verhuurt maximaal 2 onzelfstandige woonruimten, aan maximaal twee personen.
 • De onzelfstandige woonruimten mogen niet beschikken over eigen voorzieningen, als badgelegenheid, keuken en/of toilet

Woonverenigingen hebben geen omzettingsvergunning nodig als ze voldoen aan de definitie voor woonverenigingen uit de Huisvestingsverordening. De definitie staat in de Huisvestingsverordening.

Planschadeovereenkomst

Voordat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kamerverhuur wordt behandeld, moet u een planschadeovereenkomst ondertekenen. Zo kan eventuele planschade op u verhaald worden. Planschade kan ontstaan als woningen in de buurt minder waard worden door de gebruikswijziging.

Meesturen

Als u een aanvraag voor een vergunning doet, stuurt u het volgende mee: 

 • Als u eigenaar bent van het gebouw: kopie eigendomsbewijs. Of een voorlopige koopakte en machtiging van de eigenaar op dit moment
 •  Als u níet de eigenaar bent van het gebouw: machtiging  van de eigenaar van de woning
 • Plattegrond van de woning zoals die nu is, met daarop alle voorzieningen:
  • Kamers met nummers
  • Toiletten
  • Douches
  • Keukens
  • Fietsenstalling
  • Berging voor afval

•    Plattegrond van de woning in de nieuwe situatie (na verbouwing), met daarop alle voorzieningen:

 • Kamers met nummers
 • Toiletten
 •  Douches
 • Keukens
 • Fietsenstalling
 • Berging voor afval
 • Akoestisch onderzoek
 • Foto’s of tekeningen van de berging voor afval
 • Kopie huishoudelijk regelement
 • Kopie huurovereenkomsten (als u deze al heeft)
 • Foto’s of tekeningen van de fietsenstalling


•    Als er parkeerplaatsen nodig zijn:

 • Een tekening op schaal 1:100 voor parkeerplaatsen op het eigen terrein
 • Een parkeerbalansrapport als de parkeerplaatsen niet op eigen terrein kunnen komen

Beoordelen van uw aanvraag en bezwaar maken

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente. De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen. Heeft u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Een omzettings- of onttrekkingsvergunning kost € 1.161,63. Een omgevingsvergunning kost € 225,38. Dit staat in de legesverordening 2022. De kosten zijn afhankelijk van de bouwsom, daarom kunnen de legeskosten hoger uitvallen. Dit is dus geen 'vast' bedrag. 

Waar kan ik alle regels vinden? 

De tekst hierboven geeft een korte uitleg. Bent u benieuwd naar alle regels? Die vindt u in onderstaande documenten: