Volg een gratis stookworkshop

De beste manier om overlast en luchtvervuiling die komt uit hout stoken tegen te gaan is om helemaal niet te stoken. Maar door op een andere, bewustere manier te stoken, kunt u de uitstoot van rook en fijnstof al flink verminderen. Het type kachel dat u gebruikt, de weersomstandigheden en hoe u stookt heeft invloed op de uitstoot. Leer er meer over in de gratis stookworkshop.

Aanmelden

Aanmelden

Datums van de workshops

De workshops worden gegeven op:

  • Donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur in Nijmegen-West, wijkcentrum ’T Hert, Tijmstraat 40
  • Donderdag 24 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur in Bottendaal in wijkcentrum Burghardt van de Bergh

Subsidie verminderen overlast houtkachel

Bewoners van Nijmegen-West kunnen subsidie aanvragen voor het weghalen of dicht laten maken van de schoorsteen. Of voor het plaatsen van een filter. Als u subsidie aanvraagt is het een van de voorwaarden dat u een stookworkshop volgt.