Volg een gratis stookworkshop

De beste manier om overlast en luchtvervuiling die komt uit hout stoken tegen te gaan is om helemaal niet te stoken. Maar door op een andere, bewustere manier te stoken, kunt u de uitstoot van rook en fijnstof al flink verminderen. Het type kachel dat u gebruikt, de weersomstandigheden en hoe u stookt heeft invloed op de uitstoot. Leer er meer over in de gratis stookworkshop.

Aanmelden

Aanmelden

Datums van de workshop

  • Er worden dit stookseizoen geen stookworkshops meer gehouden. Mogelijk zijn er volgend stookseizoen weer workshops. Dit bepalen we na de evaluatie in 2022

Subsidie verminderen overlast houtkachel

Bewoners van Nijmegen-West kunnen subsidie aanvragen voor het weghalen of dicht laten maken van de schoorsteen. Of voor het plaatsen van een filter. Als u subsidie aanvraagt is het een van de voorwaarden dat u een stookworkshop volgt.