Vooroverleg Omgevingsvergunning

Wilt u van tevoren weten of u kans maakt op een omgevingsvergunning voor (ver)bouwplannen? Vraag om een vooroverleg (conceptaanvraag). De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) behandelt uw aanvraag binnen 6 - 8 weken. U betaalt voor het behandelen van uw aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

 • Bekijk welke gegevens u moet opsturen
 • Stuur bijbehorende stukken (bijv. bouwtekeningen) zoveel mogelijk met de digitale aanvraag mee
 • Stuurt u bijbehorende stukken niet digitaal, maar per gewone post?
  Wacht daar dan mee totdat u een ontvangstbevestiging van uw digitale conceptaanvraag heeft ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat waar u de stukken heen moet sturen en het zaaknummer. Vermeld dit nummer bij alle correspondentie
 • In het digitaal gebouwendossier vindt u aanvragen en bouwtekeningen van bestaande gebouwen in de gemeente Nijmegen
 • Vragen? Neem contact op met ODRN

De ODRN toetst de conceptaanvraag aan de wettelijke voorschriften en aan het gemeentelijk beleid. Zo wordt duidelijk of het plan:

 • Haalbaar is: u heeft dan een grote kans om een omgevingsvergunning te krijgen
  of
 • Haken en ogen bevat: het plan is niet mogelijk is of er zijn aanpassingen nodig

Aanvraag aanvullen of aanpassen

Aanvullingen en aanpassingen geeft u door via het online formulier.

Archeologisch onderzoek

In sommige delen van Nijmegen moet er verplicht archeologisch onderzoek plaatsvinden voor uw bouw- of sloopplannen. Het is daarom verstandig om uw plannen voor te leggen aan Archeologie gemeente Nijmegen voor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Kosten

Kosten conceptaanvraag omgevingsvergunning
ToetsPrijs
Planologische toets€ 86,60
Welstandstoets€ 86,60
Uitgebreide bouwplantoets€ 198,10
Beperkte stedenbouwkundige toets€ 327,20
Uitgebreide stedenbouwkundige toets€ 654,40
Toetsing van andere plannen (geen bouwplannen)€ 86,60
Milieutoetsgratis
 • Blijkt uit de toetsing van uw conceptaanvraag dat u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen? Dan hoeft u geen kosten voor de toets te betalen
 • Is naar aanleiding van de toetsing van de conceptaanvraag een aanpassing van uw plan noodzakelijk? En wilt u het aangepaste plan laten toetsen? Dan betaalt u opnieuw leges. Hiervoor geldt dan wel een lager tarief. Zie de legesverordening artikel 12 - Titel 2 - 2.1.1 t/m 2.1.9.