Vooroverleg voor bouwplan of nieuw idee

Heeft u een (ver)bouwplan of idee om een stuk grond anders te gebruiken en wilt u weten of dit mag? U kunt dan een vooroverleg aanvragen. U stuurt ons dan uw plan op en wij beoordelen of uw plan past binnen de regels. Ook laten wij u weten hoe haalbaar uw plan is of wat u moet doen om deze haalbaar te maken.

Aanvragen

Wat u moet weten

In Nijmegen hebben we 1 ingang voor alle bouw- en ontwikkelplannen. Dit betekent dat u het vooroverleg kunt gebruiken als u uw woning of bedrijf gaat (ver)bouwen. Maar ook als u een idee heeft om een gebied te ontwikkelen met woningen, activiteiten, groen of andere functies.  

Informeer eerst uw buren

We vragen u om nog voor het vooroverleg aan bewoners in de buurt te vragen wat ze van uw idee of plan vinden. Schrijf kort op wat de belangen en bezwaren van de bewoners zijn. En met welke wensen of ideeën u rekening houdt bij uw plan. Vul dit in bij uw aanvraag voor het vooroverleg. Heeft u een groter plan? Dan is het ook goed om anderen met een mogelijk voor- of nadeel bij uw plan op de hoogte te houden en te laten meedenken. Denk bijvoorbeeld aan de wijkraad en bedrijven. Meer informatie en tips hierover leest u op  Samen bouwen aan de stad - Gemeente Nijmegen
 

Zo werkt het vooroverleg

Na ontvangst van uw aanvraag bekijken wij of we genoeg informatie hebben over uw plan. Als wij nog extra informatie of documenten nodig hebben, nemen wij contact met u op. Daarna beoordelen wij uw plan. Wij vergelijken uw plan dan met het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Zo staat er bijvoorbeeld in waar woningen of bedrijven mogen komen en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Als uw plan past in het omgevingsplan

Past uw plan in het Omgevingsplan dan krijgt u direct advies over wat u moet doen om uw plan mogelijk te maken. Dit kan betekenen dat u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. We leggen u dan uit hoe u dit doet.

Als uw plan niet past in het omgevingsplan

Misschien past uw plan niet in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld omdat u iets wilt bouwen waar dit niet mag. We kijken dan of uw plan wel past binnen de doelen uit onze Omgevingsvisie:

  • Sluit uw plan aan bij de Omgevingsvisie? Dan onderzoeken we of uw plan haalbaar is of na aanpassing haalbaar wordt.  We beoordelen uw plan hiervoor aan alle geldende regels. We adviseren u over de vervolgstappen. Als we denken dat u uw plan niet kan uitvoeren, leggen we uit waarom
  • Sluit uw plan niet aan bij de Omgevingsvisie? Dan leggen we u uit waarom u uw plan helaas niet kunt uitvoeren

Kosten

Voor een aanvraag om vooroverleg betaalt u € 100,-. Is voor uw plan geen vergunning nodig? Dan betaalt u niets.
Past uw plan niet binnen het Omgevingsplan maar sluit het wel aan bij de Omgevingsvisie? Dan bespreken wij uw plan verder (‘Omgevingstafeloverleg’). De kosten zijn dan € 750,- hoger. Voordat wij uw plan verder bespreken, nemen we eerst contact met u op.
Als u binnen 6 maanden na het vooroverleg een vergunning aanvraagt, krijgt u de betaalde leges voor het omgevingstafeloverleg vaak terug. Zie legesverordening Bijlage 1, paragrafen 2.13 en 2.14.