Ganzenheuvel

Locatie

 • Klein plein in het noorden van het centrum van Nijmegen
 • Midden in het winkelgebied
 • Op het plein sluiten de straten Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat en Houtstraat aan
 • Naast winkels en horeca zijn er ook veel appartementen in dit deel van de stad

Kenmerken

 • Zonder straten 250 m2, met straten 900 m2
 • Maximaal ongeveer 600 bezoekers
 • Op het plein staat het kunstwerk 'Wat-er-is'. Dit kunstwerk mag u niet gebruiken als podiumsteun en moet vrij blijven
 • Looproute voor winkelende mensen
 • Vooral voor kleine (A-) evenementen die bedoeld zijn voor winkelende mensen
 • Op deze locatie staan terrassen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning beoordelen wij of deze tijdelijk weg moeten
 • Straatwerk, draagkracht onbeperkt
 • 2 rioolaansluitingen
 • 1 wateraansluiting
 • 1 stroomaansluiting: kast V091 (32 ampère).
 • Geen ICT / glasvezelkabel

Geluid

 Maximaal 252 geluidspunten per jaar (zie overheid.nl).

Bereikbaarheid

Voor deze locatie moet u meestal een verkeersplan maken.

Openbaar vervoer

Goed bereikbaar. Op 10-15 minuten lopen vanaf centraal station Nijmegen. Bushalte vlakbij, op Plein 1944

Fiets

 • Redelijk tot goed bereikbaar
 • Op en rond de Ganzenheuvel bijna geen fietsklemmen, wel een bewaakte stalling onder Plein 1944
 • De Ganzenheuvel ligt op de hoek van de Hezelstraten en Houtstraat, dit zijn voetgangersgebieden
 • Hezelstraten zijn smal en stijl, waar fietsers soms met grote snelheid naar beneden komen. Houd een doorgang vrij voor voetgangers en fietsers

Auto

 • Redelijk bereikbaar. Er zijn diverse parkeergarages in het centrum. Zie ook nijmegen.nl/parkeren
 • Betaald parkeren in binnenstad
 • Het plein ligt in het voetgangersdeel van het centrum dat afgesloten is voor verkeer. Alleen in de ochtend kunt u zonder ontheffing langs de roadbarriers. Voor andere tijden heeft u (ook als organisatie voor het op- en afbouwen) een RVV-ontheffing nodig

Toegankelijkheid

Het evenement moet voor iedereen bereikbaar zijn. Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen.

Veiligheid

 • Zorg voor vluchtroutes en (nood)uitgangen in meerdere richtingen, verspreid over het terrein
 • Zorg ook voor (nood)uitgangen bij podia waar dat nodig is
 • In principe moet het terrein langs 2 routes bereikbaar zijn en moet het terrein aan 2 kanten vrij zijn
 • Zorg ervoor dat brandkranen vrij en bereikbaar zijn voor de brandweer

Complete voorwaarden

Alle informatie voor deze locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 8).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.