Koningstraat

Locatie

 • De Koningstraat in Nijmegen is tijdens evenementen vooral bekend als het Koningsplein
 • Het relatief kleine, intieme plein ligt midden in voetgangersgebied in het centrum van Nijmegen en is omringd door winkelstraten, horeca en appartementen
 • Geschikt voor verschillende evenementen
 • Ook de omvang van evenementen kan variëren
 • Voor de hand ligt dat vooral evenementen worden georganiseerd die een relatie hebben met de horeca in de directe omgeving

Kenmerken

 • 1.100 m2
 • Er kunnen maximaal ongeveer 2.500 bezoekers terecht
 • Binnenstad met betaald parkeren
 • Versteend
 • Draagkracht onbeperkt
 • Er zijn 3 aansluitingen voor riool aanwezig
 • Er zijn 3 aansluitingen voor water aanwezig
 • Er zijn 3 aansluitingen voor stroom aanwezig: kast V007 = 63 Amp, kast V057 = 80 Amp., kast V092 = 160 Amp.
 • ICT / Glasvezelkabel is niet aanwezig

Geluid

 • Maximaal 828 geluidspunten per kalenderjaar (zie overheid.nl)
 • De voorkeurslocatie podium: oost hoek. De lijn haaks op het podium/PA-systeem is gericht op Koningstraat 26-30

Bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer
  • 10-15 minuten lopen van station Nijmegen Centraal
  • Bushalte op Plein 1944 en in de Burchtstraat. Op maandag en zaterdag rijden er geen bussen door de Burchtstraat vanwege de markt
    
 • Bereikbaarheid fiets
  De bereikbaarheid per fiets is goed.
  Fietsers kunnen hun fiets stallen in de bewaakte stalling onder Plein1944 of in de fietsenstalling Mariënburg.
   
 • Bereikbaarheid auto
  De bereikbaarheid per auto is goed.
  De locatie ligt in het voetgangersgebied, dus bezoekers kunnen niet op of aan het Koningsplein parkeren, maar wel op korte afstand in diverse parkeergarages in het centrum. 
  Voor een overzicht van parkeerterreinen in het centrum van Nijmegen zie de mobiliteitskaart.
   
 • Overige verkeersaspecten die een rol spelen
  Koningsplein ligt binnen het roadbarriergebied. Binnen de venstertijden (06.00 - 12.00 uur) is het gebied bereikbaar voor (vracht)auto 's.
  Daarbuiten is een RW-ontheffing nodig om het gebied in- of uit te rijden. Dat geldt zowel voor organisatie, op- en afbouw als voor bevoorrading.
  Er moet voldoende rekening gehouden worden met bereikbaarheid voor hulpdiensten en ook de normale voetgangersstromen dienen afgewikkeld te kunnen worden.
   
 • Toegankelijkheid gehandicapten
  Het evenement moet voor iedereen bereikbaar zijn. Zie voor tips voor het toegankelijk maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen.

Veiligheid

 • Zorg voor vluchtroutes en (nood) uitgangen in meerdere richtingen
 • Zorg voor nooduitgangen bij de podia waar dat nodig is
 • Zorg ervoor dat brandkranen vrij en bereikbaar zijn voor de brandweer
 • In principe moet het terrein langs 2 routes bereikbaar zijn en moet het terrein aan 2 kanten vrij zijn

Complete voorwaarden

Alle informatie over de locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 58).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.