Lentse plas

Locatie

 • Aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel bevindt zich de Lentse Plas
 • De plas wordt vooral tijdens de zomermaanden gebruikt als recreatieplas en heeft de voorzieningen die daarbij horen  
 • Op het verhoogde vlak naast het grote evenemententerrein worden woningen gerealiseerd de komende jaren. Ook worden er drijvende woningen in de plas gelegd
 • Er bevindt zich een zandstrand aan de noordzijde met horeca aan de plas 
 • De groene omgeving met water zorgt ervoor dat er veel lopers en fietsers gebruikmaken van dit gebied dat nog in ontwikkeling is
 • De beplanting is jong of in aanleg
 • Er zijn vondsten uit het jager- en verzamel tijdperk gedaan

Kenmerken

 •  De evenementenlocatie bestaat uit drie verschillende locaties. Het grootste terrein ligt ten noorden van Pathé, de twee andere terreinen liggen naast de horeca voorziening bij het zandstrand
 • De evenemententerreinen bij het strand zijn geschikt voor kleinschalige (sport) evenementen
 • De evenementenlocatie ten noorden van Pathé is geschikt voor alle typen evenementen, behalve dance- evenementen
 • Er mogen maximaal drie evenementen van dezelfde type worden georganiseerd, hierdoor ontstaat er een divers evenementenaanbod
 • P&R locatie in directe omgeving
 • Beperkte parkeermogelijkheden, betaald parkeren bij Pathé
 • De Prins Mauritssingel ligt naast de evenemententerreinen, dit zorgt voor een goede ontsluiting richting zowel Arnhem als Nijmegen
 • Er zijn geen voorzieningen op alle drie de terreinen aanwezig
 • De ondergrond bestaat grotendeels uit klei en gras, deels zandstrand. De organisator dient voorzorgsmaatregelen te treffen om deze gronden te beschermen.
 • Oppervlakte van het evenemententerrein ten noorden van Pathé is 8000 m2
 • Oppervlakte van het evenemententerrein ten oosten van horeca is 4200 m2
 • Oppervlakte van het evenemententerrein ten westen van horeca is 1250 m2

Capaciteit

Op het evenemententerrein ten noorden van Pathé mogen maximaal 8000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Op beide evenemententerreinen nabij de plas mogen maximaal 1500 tegelijkertijd aanwezig zijn.

Geluid

 • Maximaal 612 geluidspunten per jaar (zie overheid.nl), in 2022 zijn er 432 geluidspunten beschikbaar
 • Dance evenementen zijn op deze locatie niet toegestaan
 • Verplichte opstelling podium en geluid bij meer dan 5000 bezoekers
 • Verplichte geluidsrichting voor evenemententerreinen nabij horeca parallel aan de waterlijn tot 100 meter van de waterlijn

Bereikbaarheid

Iedere organisator dient een mobiliteitsplan op te stellen.

 • Openbaar vervoer
  • Per trein bereikbaar. De locatie ligt op 20 minuten lopen vanaf Nijmegen Noord. Per bus is de Lentse plas goed bereikbaar, er is een bushalte bij P+R Noord
 • Fiets
  • De locatie is per fiets goed bereikbaar door de aanwezigheid van een snelfietsroute. Deze moet altijd vrij worden gehouden als er een evenement wordt georganiseerd. Er is een fietsenstelling aanwezig
 • Auto
  • De locatie is per auto redelijk goed bereikbaar. De organisator dient te voorkomen dat er parkeerdruk in de wijk ontstaat

Veiligheid

Er moeten vluchtroutes of (nood-)uitgangen in meerdere richtingen zijn, verspreid over het evenemententerrein. Het terrein moet via 2 routes bereikbaar zijn

Groen/Water

 • Gebruikmaken van rijplaten is verplicht
 • Gebieden buiten de evenemententerrein dienen beschermd te worden
 • Evenementenlocatie wordt 6 keer per jaar gemaaid, terreinen er buiten 2 keer
 • Afvalwater dient opgevangen, verwerkt en vervoerd te worden
 • Voor het plaatsen van objecten of inzet van gemotoriseerde bootjes in het water dient toestemming te worden verleend door Waterschap Rivierenland
 • Oevers mogen, met uitzondering van het zandstrand, niet gebruikt worden voor evenementen

Complete voorwaarden

Alle informatie voor deze locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 69).