Lentse uiterwaarden

Locatie

 • Is onderdeel van het Rivierpark
 • Ligt op eiland Veur Lent, ten oosten van de spoorbrug
 • Tussen de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en de Gelderse Poort
 • Eiland Veur Lent ligt tussen de Nevengeul/Spiegelwaal en de rivier de Waal
 • Vooral in de zomer veel gebruikt als recreatiegebied

Kenmerken

 • 30.000 m2
 • Maximum aantal bezoekers ongeveer 7.500
 • Evenementen van maximaal 4 dagen toegestaan
 • Elke 4 weken moet er tenminste 1 week zonder evenementen zijn
 • Er zijn riool-, water- en stroomaansluitingen aanwezig. Lozen in de rivier en spiegelwaal mag niet
 • Geen ICT / glasvezelkabel
 • Het terrein is begroeid met gras, erg oneffen en heeft een zandstrand
 • In het gebied lopen grote grazers. Voor het evenement moet u hierover overleggen met Free Nature. Voor meer informatie over grote grazers kunt u kijken op de website van Free Nature 
 • Het terrein ligt aan een snelstromende rivier. Zwemmen is gevaarlijk en verboden bij de bruggen!
 • Voor activiteiten op het water moeten organisatoren een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat. Voor activiteiten naast het water moeten organisatoren een melding doen bij Rijkswaterstaat

Geluid

 • Maximaal 624 geluidspunten per jaar (zie overheid.nl)
 • Beperkt geschikt voor evenementen met veel geluids- en verkeersoverlast, dance-evenementen mogen niet
 • Ontheffing verbod geluidshinder:
  • Maximaal 13 dagen per jaar (468 geluidspunten)
  • Maximaal 4 evenementen
 • Deze locatie wordt gebruikt tijdens de Vierdaagsefeesten (7 dagen ontheffing). Vanwege de grootte en impact van de Vierdaagse gelden dan andere regels

Bereikbaarheid

Voor deze locatie moet u meestal een verkeersplan maken. De uiterwaarden zijn bereikbaar voor bevoorradingsverkeer.

 • Openbaar vervoer
  • Zowel per trein als bus goed bereikbaar. Het adres is Oosterhoutsedijk. Vanaf station Nijmegen Lent is het 15 minuten lopen naar de locatie
  • Dichtstbijzijnde bushalte is aan de Prins Mauritssingel bij de Parmasingel
    
 • Fiets
  • Goed bereikbaar
  • Tijdens een evenement zijn er te weinig plekken om fietsen te stallen. Fietsen plaatsen op de bruggen (Snelbinder en Lentloper) is verboden
    
 • Auto
  • Niet goed bereikbaar, weinig parkeerplaatsen bij locatie
  • Op het eiland Veur-Lent is parkeren verboden
  • U moet voorkomen dat auto’s in de woonwijken parkeren. Bijvoorbeeld door een pendeldienst vanaf de parkeerplaatsen naar het eiland. Dit geeft u door aan de bezoekers
  • Bezoekers kunnen parkeren op Park+Ride Ressen (Keizer Augustusplein 3, 300 parkeerplaatsen), en vanaf daar per Hoogwaardig Openbaar Vervoerbus reizen. Deze bus rijdt vaak. Uitstaphalte is Lent, Veur-Lent
    
 • Pont / watertaxi
  • Een watertaxi of een pont kan de parkeerdruk op de omgeving verminderen. Voor het aanleggen van een ponton voor een pontverbinding maakt u een ‘melding rijkswaterstaatswerk gebruiken’ bij Rijkswaterstaat. Daarnaast vraagt u een ontheffing aan op grond van het Rijnvaart politie regelement (Rpr)
  • Voor het op en neer varen tussen de Waalkade en het eiland is geen toestemming nodig
    
 • Parkeeropties voor gehandicapten
  U moet voor voldoende parkeerplekken voor invaliden zorgen. Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen

Veiligheid

 • Zwemmen in de Waal
  In rivier De Waal is het verboden om te zwemmen bij de bruggen. Ook waar het niet verboden is, blijft het gevaarlijk en af te raden. U moet voorkomen dat mensen het water in gaan
   
 • Verlichting
  Niet of nauwelijks. Alleen verlichting op de Snelbinder. U moet in elk geval langs de aan- en afvoerroutes voor verlichting zorgen
   
 • Hoogwater
  Het evenemententerrein ligt in het uiterwaardengebied. Als er hoogwater komt, moet het terrein binnen 24 uur ontruimd kunnen worden. Hierover worden afspraken gemaakt met de havendienst, Rijkswaterstaat en afdeling Stadsbeheer in een hoogwaterprotocol
   
 • Bereikbaarheid hulpdiensten
  In principe moet het evenemententerrein langs 2 onafhankelijke routes bereikbaar zijn en moet het terrein aan 2 kanten ontsloten zijn

Complete voorwaarden

Alle informatie over de locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 69).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.