Lentse Warande

Locatie

 • Gelegen tussen verlengde Waalbrug en Spoorbrug
 • Maakt deel uit van de nevengeul

Kenmerken

 • Ligt rondom de nevengeul (Ruimte voor de Waal)
 • Heeft een amfitheaterachtige kade met trappen
 • De nevengeul biedt ruimte voor recreatie, zoals watersport en evenementen
 • De locatie is geschikt voor A en B evenementen
 • Dance gerelateerde concerten zijn niet toegestaan vanwege de bescherming van het milieu
 • Evenementen van maximaal 3 dagen zijn hier toegestaan. Let op: in een periode van 4 weken moet tenminste 1 week evenement vrij zijn
 • Oppervlak 29.500 m2
 • Op de kade kunnen maximal ongeveer 10.000 bezoekers terecht.
 • Ondergrond: versteend
 • Er zijn geen rioolaansluitingen
 • Er zijn geen wateraansluitingen
 • Er zijn geen stroomaansluitingen
 • Er is geen ICT / Glasvezelkabel
 • Voor activiteiten op het water moeten organisatoren een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat. Voor activiteiten naast het water moeten organisatoren een melding doen bij Rijkswaterstaat
 • Bovenstaande is niet van toepassing op de Vierdaagsefeesten. Vanwege de omvang en invloed van dit evenement, en de samenhang met andere evenementen in de (binnen)stad is daarvoor maatwerk vereist.

Geluid

 • Vanwege de naastgelegen woonwijken en het natuurgebied is het niet toegestaan om hier dance gerelateerde evenementen toe te staan
 • Er mogen per jaar maximaal 10 evenementen plaatsvinden die gebruik maken van een ontheffing voor verbod op geluidshinder
 • De voorschriften in een ontheffing ‘verbod’ geluidshinder zijn volgens de ‘Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht’

Bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer
  Per trein via station Lent. Vanaf het station is de locatie binnen 20 minuten bereikbaar.
  Per trein vanaf Centraal Station Nijmegen. Vanaf dit station is de locatie in 26 minuten bereikbaar. Ook kunt u een OV-fiets op het Centraal Station huren. Via de Snelbinder bent u met de fiets in ongeveer 11 minuten op de locatie. Dichtbij de Lentse Warande is een bushalte (Prins Mauritssingel)
   
 • Fiets
  De locatie is per fiets het beste bereikbaar via de Waalbrug. Bij de Lentse Warande is het stallen van fietsen beperkt mogelijk. Plaatsen van fietsen op de Lentloper is niet toegestaan vanwege toegang voor hulpdiensten
   
 • Auto
  De bereikbaarheid van de Lentse Warande per auto of gemotoriseerd verkeer is beperkt. Er zijn onvoldoende parkeerplekken en nabij is geen parkeerterrein. Op het eiland Veur-Lent is parkeren verboden. Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren bij Park+Ride Hessen en met de bus verder reizen.
   
 • Beperking
  Voor minder valide personen wordt aan organisator gevraagd om voldoende parkeerplekken te maken. De trappen van de Lentse Warande maken de toegankelijkheid voor minder validen beperkt. De bovenkant van de kade is vlak en goed te bereiken. Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen
 • Lentse Warande is bereikbaar voor bevoorradingsverkeer

Veiligheid

 • De Lentse Warande ligt in het uiterwaardengebied. Als er hoogwater komt, moet het terrein binnen 24 uur ontruimd zijn
 • Het terrein moet langs 2 routes bereikbaar zijn voor hulpdiensten

Complete voorwaarden

Alle informatie over de locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 76).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.