Ossenwaard

Locatie

 • De Ossenwaard is onderdeel van het Rivierpark
 • Ligt midden in het uiterwaarden gebied op het westelijke deel van het eiland Veur Lent, ter hoogte van de Oversteek.
 • Aan de oostkant van de Ossenwaard loopt het eiland over in de Lentse Waard en aan de westkant in de Oosterhoutse Waarden. 
 • Maakt deel uit van het Natura 2000-gebieden De Waal 
 • Eiland Veur Lent ligt tussen de Nevengeul/Spiegelwaal en de rivier de Waal
 • In de toekomst wordt Hof van Holland de dichtsbijzijnde woonwijk aan de noordkant.

Kenmerken

 • Ca. 43.000 m2
 • Natuurgebied 
 • Het terrein bestaat uit zandig en voedselarm materiaal
 • Beplanting weghalen is verboden. Maaien mag beperkt 
 • Geen riool-, water- en stroomaansluitingen. Lozen in de rivier en spiegelwaal mag niet
 • Geen ICT / glasvezelkabel
 • In het gebied lopen grote grazers. Voor het evenement moet u hierover overleggen met Stichting Taurus
 • De aanrijroute is via de Zaligebrug. Deze heeft een beperkte draagkracht (max. 26,4 ton, max. aslast 11 ton). 

Capaciteit

Er kunnen ongeveer maximaal 10.000 bezoekers terecht. Wel mogen er gedurende de dag niet meer dan 8.000 mensen tegelijk aanwezig zijn. 

Geluid

 • Maximaal 1.200 geluidspunten per jaar (zie overheid.nl)
 • Dance-evenementen mogen niet
 • Deze locatie wordt gebruikt tijdens de Vierdaagsefeesten (7 dagen ontheffing). Vanwege de grootte en impact van de Vierdaagse gelden dan andere regels

Bereikbaarheid

Voor deze locatie moet u meestal een verkeersplan maken. De uiterwaarden zijn bereikbaar voor bevoorradingsverkeer.

 • Openbaar vervoer
  De Ossenwaard is beperkt per openbaar vervoer bereikbaar
  • Vanaf Station Lent is het 18 minuten lopen
  • Vanaf Centraal Station is het 35 minuten lopen
    
 • Fiets
  • Goed bereikbaar
  • Tijdens een evenement zijn te weinig plekken om fietsen te stallen. Fietsen plaatsen op de bruggen (Snelbinder en Lentloper) is verboden
    
 • Auto
  • Niet goed bereikbaar, weinig parkeerplaatsen bij locatie
  • Op het eiland Veur-Lent is parkeren verboden
  • U moet voorkomen dat auto’s in de woonwijken parkeren. Bijvoorbeeld door een pendeldienst vanaf de parkeerplaatsen naar het eiland. Dit geeft u door aan de bezoekers
  • Bezoekers kunnen parkeren op Park+Ride Ressen (Keizer Augustusplein 3, 300 parkeerplaatsen), en vanaf daar per Hoogwaardig Openbaar Vervoerbus reizen. Deze bus rijdt vaak. Uitstaphalte is Lent, Veur-Lent
    
 • Pont / watertaxi
  • Een watertaxi of een pont kan de parkeerdruk op de bereikbaarheid omgeving verminderen. Voor het aanleggen van een ponton voor een pontverbinding maakt u een ‘melding rijkswaterstaatswerk gebruiken’ bij Rijkswaterstaat. Daarnaast vraagt u een ontheffing aan op grond van het Rijnvaart politie regelement (Rpr)
  • Voor het op en neer varen tussen de Waalkade en het eiland is geen toestemming nodig
    
 • Parkeeropties voor gehandicapten
  U moet voor voldoende parkeerplekken voor invaliden zorgen. Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen.

Veiligheid

 • Zwemmen in de Waal
  In rivier de Waal is het verboden om te zwemmen bij de bruggen. Ook waar het niet verboden is, blijft het gevaarlijk en af te raden. U moet voorkomen dat mensen het water ingaan
   
 • Verlichting
  Niet of nauwelijks. Alleen verlichting op de Snelbinder. U moet in elk geval langs de aan- en afvoerroutes voor verlichting zorgen
   
 • Hoogwater
  Het evenemententerrein ligt in het uiterwaardengebied. Als er hoogwater komt, moet het terrein binnen 24 uur ontruimd kunnen worden. Hierover worden afspraken gemaakt met de havendienst, Rijkswaterstaat en afdeling Stadsbeheer in een hoogwaterprotocol
   
 • Bereikbaarheid hulpdiensten
  In principe moet het evenemententerrein langs 2 onafhankelijke routes bereikbaar zijn en moet het terrein aan 2 kanten ontsloten zijn

Complete voorwaarden

Alle informatie over de locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 94).

Kaarten om te downloaden