Vierdaagseplein

Locatie

 • Parkeerterrein in Nijmegen Oost
 • Aan de rand van het centrum (buiten de singels)
 • Volledig omsloten door woningen en 1 hotel
 • Betaald parkeren in directe omgeving (parkeerterrein Wedren)
 • A-evenementen

Kenmerken

 • 3.029 m2
 • Maximum aantal bezoekers ongeveer 3.000  bezoekers (uitzondering 8.000 bezoekers)
 • Er zijn verschillende aansluitingen voor riool, water en stroom
 • Geen ICT / glasvezelkabel
 • Het terrein is versteend

Geluid

 • Maximaal 612 geluidspunten per kalenderjaar (zie overheid.nl)

Bereikbaarheid

Op deze locatie wordt vaak een mobiliteitsplan verplicht gesteld. Houd rekening met het volgende:

 • Openbaar vervoer
  Zowel per trein als bus goed bereikbaar. Zie Breng.nl of 9292.nl. Het is ongeveer 15 minuten lopen vanaf Nijmegen Centraal Station
 • Fiets
  Goed bereikbaar. Tijdens een evenement zijn te weinig plekken om fietsen te stallen. Het is handig om van een gebied een tijdelijke  fietsenstalling te maken
 • Auto
  Goed bereikbaar. Tijdens spits kunnen de singels erg druk zijn, houd hier rekening mee. Parkeren kan op de Wedren of in een van de parkeergarages in het centrum
 • Toegankelijkheid
  Het evenement moet voor iedereen bereikbaar zijn.  Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen.

Parkeren

 • Het terrein is een parkeerterrein voor betaald parkeren. Tijdens een evenement kan er niet geparkeerd worden en loopt de gemeente inkomsten mis, dit moet gecompenseerd worden
 • Abonnementhouders met een parkeerabonnement voor de Wedren moeten ergens anders parkeren. Hiervoor moet een alternatief worden geboden

Veiligheid

Het evenemententerrein moet langs 2 onafhankelijke routes bereikbaar zijn en aan 2 kanten open zijn. Ook de brandkranen moeten bereikbaar zijn. 

Complete voorwaarden

Alle informatie over de locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 141).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.